Home Pravosuđe Advokatska komora FBiH traži ukidanje Zakona o rokovima i postupanju u sudskim...

Advokatska komora FBiH traži ukidanje Zakona o rokovima i postupanju u sudskim postupcima

430
0

ZAKON O ROKOVIMA I POSTUPANJU U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME TRAJANJA NESREĆE NA TERITORIJU FBIH: Advokatska/odvjetnička komora FBiH traži ukidanje Zakona

07.05.2020.

 

Advokatska/odvjetnička komora Federacije BiH uputila je nadležnim federalnim dužnosnicima zahtjev za ukidanje Zakona o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriji FBiH.

U otvorenom pismu upućenom federalnom premijeru Fadilu Novaliću i federalnom ministru pravde Mati Joziću, Advokatska komora ističe da se obraća u ime 1.300 advokata, 100 stručnih saradnika i 350 pripravnika u FBiH, podsjećajući na historijat advokature u BiH te na činjenicu da su donošenjem spomenutog zakona prvi put izloženi pokušaju gašenja advokature.

Iz Advokatske komore upozoravaju, istovremeno, na kašnjenje s donošenjem Korona-zakona, posebno u kontekstu pravosudne zajednice, te napominju “kako je donošenje Zakon o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriju FBiH u ovom trenutku apsolutno nepotrebno”.

U tom pogledu, podsjećaju da su se svi prekluzivni rokovi ispoštovali od kolega s obzirom na to da je trebalo 50 dana za usvajanje spomenutog zakona.

Niko se nije usudio da ne izvrši potrebne radnje u zakonskim rokovima čekajući kada ćete Vi donijeti zakon. Sudske odluke su uredno dostavljane kolegama i iste po potrebi izjavljivali žalbe, prigovore na iste. I najbitnija stvar, zakon se, nakon 50 dana, primjenjuje retroaktivno, što svi znamo da je nezakonito – navode iz Advokatske komore FBiH.

Za Komoru je, dodaju, veoma zabrinjavajuće da se u trenutku kada se smiruje proglašeno stanje nesreće i dolazi do izmjene Odluke VSTV-a BiH o načinu rada sudova, donosi Zakon o prekidu rokova.

Sudovi u punom kapacitetu počinju s radom od 15. maja 2020. godine te su već pozvali nadležne advokatske/odvjetničke komore da obavijesti svoje članstvo o istom i da preuzimaju sudsku poštu, a da se rasprave počinju održavati od 1. juna 2020. godine. Priznat ćete da niste vodili računa o tome te da je doneseni zakon u potpunosti bezvrijedan u ovom trenutku, trebalo ga je donijeti po hitnom postupku na početku stanja nesreće kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi iz pravosudne zajednice i spriječilo nepotrebno hodanje, a ne iste pustiti da uredno izvršavaju svoje obaveze prema zakonskim rokovima i sada donijeti zakon o odgodi – navodi se u pismu.

Advokatska komora FBiH posebno zabrinjavajućim smatra član 7. “spornog” Zakona “u kojem se jasno kazuje da se sve dostavljanje vrši isključivo putem pošte, kada sudovi počinju raditi u punom kapacitetu, što je ponovo u suprotnosti sa preporukama Kriznog štaba i član 10., koji kazuje da će se Zakon primjenjivati do tridesetog dana od dana prestanka stanja nepogode u FBiH”. Osim toga, član 10. Zakona smatraju direktnim udarom na advokaturu.

Svjedoci smo zakazivanja rasprava i pred Sudom BiH i hitnog pokretanja Agencije za javne nabavke i tužilaštava na raznim nivoima da prekontroliraju provedene nabavke u stanju nesreće, a isto sa donesenim Zakonom sve skupa nema smisla. Šta znači da se po hitnom postupku utvrde eventualni propusti i nezakonitosti u javnim nabavkama kada ste zaustavili rokove i rad pravosuđa? Zaboravljate da ste zaustavljanjem rokova direktno narušili i zakonsko poslovanje u cijeloj privredi, umjesto da ste pomogli istu, Vi stopirate ovim postupkom ionako narušenu privredu u državi – navodi se.

Nadalje, Advokatska komora FBiH navodi da analizira donesenog Zakona i cjelokupnog stanja izazvanog nesrećom pokazuje “i više nego očito da je izostao zajednički rad institucija, a samim tim i donošenje konstruktivnih odluka koje će pomoći normalizaciji života i pravne sigurnosti”…

Kako je i više nego očito da ste Zakon donijeli kasno, da niste vodili računa o garantiranim pravima kako Ustavom, tako i Evropskim konvencijama na jednakost, da kada dozvoljavate rad pojedinim djelatnostima, odvjetništvu/advokaturi, jedinoj privatnoj grani koja je tu da zaštiti prava građana, branite poslovanje, da se donesenim Zakonom ne pomaže nikome iz pravosudne zajednice, da država bez sigurnog pravosudnog sistema ne može funkcionirati, predlažemo da isti stavite van snage, i to po hitnom postupku, kako ne biste uništili još jednu zdravu granu privatnog poslovanja i omogućili anarhiju – navodi se, između ostalog, u pismu koje potpisuju predsjednik Advokatske komore FBiH Nikica Gržić i predsjednik Upravnog odbora ove komore Dragan Pudar.

IZVOR: Avaz