Četvrtak, 9 Jula, 2020
Home Authors Posts by ePravo.ba

ePravo.ba

738 POSTS 0 COMMENTS

Poslovne transakcije između rodbinski povezanih lica

0

POSLOVNE TRANSAKCIJE IZMEĐU RODBINSKI POVEZANIH LICA Zakon o porezu na dobit član 44 stav 3 Transakcije dva pravna lica koja u organima upravljanja imaju rodbinski vezana lica smatraju se transakcijama povezanih lica u smislu Zakona o porezu na dobit. "Pravno lice X posluje s pravnim licem Y, ali je fizičko lice koje je ovlašteno za zastupanje i upravljanje u pravnom licu X, uz...

Pravilnik o primjeni odredaba zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon Tuzlanskog Kantona

0

PRAVILNIK O PRIMJENI ODREDABA ZAKONA O POREZU NA IMOVINU, NASLJEĐE I POKLON TUZLANSKOG KANTONA ("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 4/2010 i 2/2020) I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1 Ovim pravilnikom se razrađuje primjena odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 14/09 i 3/10) (u daljem tekstu: Zakon), propisuje metodologija utvrđivanja porezne osnovice, definiranje obveznika, obrazac porezne prijave...

Zakon o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon Tuzlanskog Kantona

0

ZAKON O POREZU NA IMOVINU, NASLJEĐE I POKLON TUZLANSKOG KANTONA ("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 14/2009, 3/2010, 4/2010 - ispr., 8/2014, 13/2019 i 8/2020) I. OPĆE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se porezi koje plaćaju fizička lica i pravna lica (u daljem tekstu: porezi) na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton). II. VRSTE I RASPODJELA POREZA Član 2 Porezi propisani ovim zakonom su: 1. Porez...

Sporazum o zabrani konkurencije u ugovoru o radu

0

SPORAZUM O ZABRANI KONKURENCIJE U UGOVORU O RADU Zakon o radu član 169 Nezakonito je da poslodavac prilikom zaključivanja ugovora o radu sa radnikom postavlja uslove koji bi bili nepovoljniji za radnika od uslova propisanih zakonom za zaključenje tog ugovora, pa tako poslodavac ne može unaprijed ugovoriti u svoju korist naknadu štete niti njenu visinu za slučaj povrede klauzule konkurencije od...

Dopuna nalaza i mišljenja vještaka na osnovu uvida u nalaz CT

0

DOPUNA NALAZA I MIŠLjENjA VJEŠTAKA NA OSNOVU UVIDA U NALAZ CT Zakon o parničnom postupku član 102 stav 2 i član 155 stav 2 Uvid vještaka u nalaz CT koji je u međuvremenu pribavljen nema karakter novog dokaza, jer sam sud na osnovu tog dokaza ne može da utvrdi odnosno razjasni odlučne činjenice, budući da za to ne raspolaže stručnim znanjem,...

Ništavost odredbe ugovora koja predviđa gubitak prava na isplatu osigurane sume

0

NIŠTAVOST ODREDBE UGOVORA KOJA PREDVIĐA GUBITAK PRAVA NA ISPLATU OSIGURANE SUME Zakon o obligacionim odnosima član 918 Osiguranik ne gubi pravo na isplatu osigurane sume, ako poslije nastupanja osiguranog slučaja ne izvrši neku od propisanih ili ugovorenih obaveza kao što je pokušaj rješavanja mirnim putem prije pokretanja sudskog postupka, jer ni Opća ni Dopunska pravila osiguranja ne mogu ugovaraču osiguranja davati...

Ostvarivanje prava na zakonsku zateznu kamatu na dosuđene troškove parničnog postupka

0

OSTVARIVANjE PRAVA NA ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU NA DOSUĐENE TROŠKOVE PARNIČNOG POSTUPKA Zakon o parničnom postupku član 177 stav 1 Pravo na zakonsku zateznu kamatu na dosuđene troškove parničnog postupka se može ostvarivati tek po proteku paricionog roka za dobrovoljno ispunjenje obaveze i to u izvršnom postupku. Obrazloženje: "Međutim, tuženi je dužan dosuđene troškove parničnog postupka tužitelju isplatiti u paricionom roku, dakle ta obaveza...

Otkaz ugovora o radu zbog teže povrede radne obaveze licu mlađem od 55 godina

0

OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG TEŽE POVREDE RADNE OBAVEZE LICU MLAĐEM OD 55 GODINA Zakon o vijeću zaposlenika član 26 Za valjanost otkaza ugovora o radu zbog teže povrede radne obaveze koji je dat licu koje ima 54 godine života nije potrebna saglasnost vijeća zaposlenika. Obrazloženje: "Tuženi u reviziji ističe prigovor da je za davanje otkaza tužitelju bila potrebna saglasnost (a ne mišljenje)...