Četvrtak, 9 Jula, 2020
Home Authors Posts by ePravo.ba

ePravo.ba

738 POSTS 0 COMMENTS

Zakon o evidencijama u oblasti rada i zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

0

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 18/1994 i 64/2006) I - OPŠTE ODREDBE Član 1 U oblasti rada i zdravstvenog osiguranja u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika) ustanovljavaju se evidencije koje sadrže statističke podatke od interesa za Republiku i to: 1. evidencija o zaposlenim radnicima; 2. evidencija o platama; 3. evidencija o nesrećama na poslu; 4. evidencija...

Zakon o eksproprijaciji Republike Srpske

0

ZAKON O EKSPROPRIJACIJI REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2006, 37/2007, 66/2008 - ispr., 110/2008 i 106/2010 - odluka US, 121/2010 - odluka US, 2/2015 - odluka US i 79/2015) I - OCHOBHE ОДРEДБE Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak eksproprijacije nepokretnosti za izgradnju objekata od opšteg interesa, odnosno izvođenje radova od opšteg interesa. Član 2 Eksproprijacija je oduzimanje ili ograničenje...

Zakon o električnoj energiji Republike Srpske

0

ZAKON O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2008 - prečišćen tekst, 34/2009, 92/2009 i 1/2011) I - OSNOVNE ODREDBE Član 1 Zakon o električnoj energiji (Zakon) uspostavlja pravila za proizvodnju i distribuciju električne energije na prostoru Republike Srpske i domaće trgovine u ime Republike Srpske. Zakon reguliše uspostavljanje i rad elektroenergetskog sistema isključivo u naprijed navedenim oblastima. Cilj ovog zakona je...

Zakon o energetici Republike Srpske

0

ZAKON O ENERGETICI REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2009) I - OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se osnovi energetske politike Republike Srpske, donošenje strategije razvoja energetike, planova, programa i drugih akta za njeno sprovođenje, osnovna pitanja regulisanja i obavljanja energetskih djelatnosti, korišćenje obnovljivih izvora energije i uslovi za ostvarivanje energetske efikasnosti. Član 2 Cilj ovog zakona je da zajedno sa drugim zakonima...

Zakon o evidencijama u oblasti rada i zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

0

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 18/1994 i 64/2006) I - OPŠTE ODREDBE Član 1 U oblasti rada i zdravstvenog osiguranja u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika) ustanovljavaju se evidencije koje sadrže statističke podatke od interesa za Republiku i to: 1. evidencija o zaposlenim radnicima; 2. evidencija o platama; 3. evidencija o nesrećama na poslu; 4. evidencija...

Zakon o državnim službenicima Republike Srpske

0

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 118/2008, 117/2011, 37/2012 i 57/2016) I - OSNOVNE ODREDBE Član 1 (1) Ovim zakonom uređuju se radno-pravni status državnih službenika u republičkim organima uprave Republike Srpske (u daljem tekstu: republički organi uprave); prava i dužnosti; radna mjesta državnih službenika; zapošljavanje i popunjavanje upražnjenih radnih mjesta; ocjenjivanje i napredovanje; stručno osposobljavanje i usavršavanje i...

Porodicni zakon Republike Srpske

0

PORODIČNI ZAKON Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 54/2002, 41/2008, 63/2014 i 56/2019 - odluka US) PRVI DIO OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se porodično pravni odnosi između bračnih supružnika, roditelja i djece, usvojioca i usvojenika, staraoca i štićenika i odnosi između srodnika u bračnoj, vanbračnoj ili usvojeničkoj porodici, te postupci nadležnih organa u vezi s porodičnim odnosima i starateljstvom. Član 2 (1) Porodica,...

Zakon o advokaturi Republike Srpske

0

ZAKON O ADVOKATURI REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2015) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se advokatska služba, uslovi za bavljenje advokaturom, oblici rada advokata, prava, obaveze i odgovornost advokata, advokatskih stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika i organizacija i rad Advokatske komore Republike Srpske (u daljem tekstu: Advokatska komora). Član 2 (1) Advokatura je nezavisna i samostalna služba pružanja...