Autor Tema: Literatura za polaganje pravosudnog ispita  (Posjeta: 36548 )

Offline Renne

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 185
Literatura za polaganje pravosudnog ispita
« : 08-06-2011, 11:52:01 »
LITERATURA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA  NA NIVOU BIH 

1.Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je izdalo priručnik za polaganje pravosudnog ispita, iz oblasti ustavnog prava.
"Ustavni sistem i organizacija pravosuđa u BiH"- Mato Tadić.
Informacije o načinu kupovine knjige možete dobiti u:
   -Ministarstvu pravde BiH kod uposlenika zaduženih za organizaciju pravosudnog ispita (tel.:033 281 540, 033 281 541),
   -Federalnom ministarstvu pravde kod uposlenika zaduženih za organizaciju pravosudnog ispita i
   -Ustavnom sudu BiH kod uposlenice Adise Arslanović (tel.:033 251 212)
    Cijena knjige je 35 KM

2.PRIVREDNO PRAVO –Mato Tadic 
-prema programu pravosudnog ispita-
 Izdavac: Sluzbeni list BIH, 2010

3. UPRAVNO I RADNO PRAVO – Mato Tadic  
-prema programu pravosudnog ispita-
Izdavac: Sluzbeni list BIH, 2010


4.Prema  PROGRAMU  PRAVOSUDNOG ISPITA NA NIVOU BOSNE I HERCEGOVINE  (Sluzbeni glasnik BIH,br.50/10):
1.KRIVIČNO PRAVO
1. Srzentic N., Stajic A. i Lazarevic L.V. (1986) Savremena administracija: Kazneno pravo - opci dio.
2. Bacic F. (1998) Kazneno pravo – opci dio.
3. Zajednicki projekt Vijeca Evrope i Evropske komisije - Komentar kaznenih zakona u Bosni i Hercegovini. Knjiga I i Knjiga II. Sarajevo, 2005. godina.
4. Zajednicki projekt Vijeca Evrope i Evropske komisije - Komentar zakona o kaznenom postupku u Bosni i Hercegovini. Knjiga I i Knjiga II. Sarajevo, 2005. godina.
5. Prema izboru kandidata

2.GRAĐANSKO PRAVO
1. Zecevic E. (2003) Pravila gradjanskog i porodicnog prava sa sudskom praksom. Knjiga. Sarajevo.
2. Zajednicki projekt Vijeca Evrope i Evropske komisije - Komentar zakona o parnicnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj. Sarajevo, 2005. godine.
3. Zajednicki projekt Vijeca Evrope i Evropske komisije - Komentari zakona o izvrsnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj. Sarajevo, 2005. godine.
4. Prema izboru kandidata

3.PORODIČNO PRAVO
Prema izboru kandidata

4.PRIVREDNO PRAVO
1.Trifkovic dr. M., Simic dr. M. i Sultanovic A. Poslovno pravo, knjiga.
2.Prema izboru kandidata

5.UPRAVNO PRAVO
1.Krijan, dr. P. (2002) Komentar Zakona o upravnom postupku. OSCE.
2.Kunic dr. P. Upravno pravo: opci i posebni dio. BanjaLuka: Pravni fakultet.
3.Prema izboru kandidata

 6.RADNO PRAVO
1.prema izboru kandidata

7.USTAVNI SISTEM I ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA
1. Opci okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini s aneksima - nesluzbeni prijevod.
(1996) Sarajevo: izdanje JP NIO "Sluzbeni list BiH".
2. Ustav Bosne i Hercegovine - prijevod OHR-a. 
3. Tadid M. (2009) Ustavni sustav i ustroj pravosudja u Bosni i Hercegovini - prirucnik za polaganje pravosudnog ispita. Sarajevo.
4. Trnka prof. dr. K., Milicevic prof. dr. N., N. Simovic, prof, dr. M. i Dmicic doc. dr. M. (2004)
5.Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i Ustav Republike Srpske. Izdanje Centra za promociju civilnog drustva.
6. Ostali zakonski propisi prema sluzbenim glasilima.
7 .Prema izboru kandidata.

-ZAKONI  PREMA PROGRAMU ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA
Kandidati su duzni pratiti promjene propisa i poznavati vazece propise iz clana II. ovoga Programa na dan polaganja pravosudnog ispit

-SKRIPTE za polaganje pravosudnog ispita koje se nalaze u Skriptarnici Portala

Offline Renne

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 185
Odg: Literatura za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #1 : 08-06-2011, 11:56:59 »
LITERATURA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA NA NIVOU FBIH

1.Priručnik za polaganje pravosudnog ispita (2 sveska)
Priručnik za polaganje pravosudnog ispita je cjeloviti praktični informator o ustavnim i zakonskim propisima iz svih oblasti pravnog sistema Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine
Izmir Hadžiavdić, mr. sc. Goran Šimić, mr. sc. Kata Senjak i Ivan Matešić
Godina izdanja: 2008.
Cijena: 200 KM (s PDV-om)
Knjigu možete preuzeti u prostorijama ministarstva nakon izvršene uplate na žiro-račun kod UniCredit Bank br. 338-900-22115294-91 u korist Federalnog proračuna/budžeta. Svrha uplate: kupovina knjige; vrsta prihoda: 722591; Budžetska organizacija Federalnog ministarstva pravde: 1501001

2. Prema PROGRAMU PRAVOSUDNOG ISPITA NA NIVOU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
(Sluzbene novine FBIH,br.47/10):


1.KRIVIČNO PRAVO
1.Kazneno pravo - Opci dio, Srzentic, Stajic i Lazarevic, "Savremena administracija", 1986. godine,
2.Kazneno pravo - Opdi dio Franjo Bacic, 1998. godine,
3.Komentari   krivicnih/kaznenih   zakona   u   Bosni   i Hercegovini, Knjiga I i Knjiga II, Zajednicki projekat
Vijeca Evrope i Evropske komisije, Sarajevo 2005. godine,
4.Komentari zakona o krivicnom/kaznenom postupku u Bosni i Hercegovini, Zajednicki projekat Vijeca Evrope i Evropske komisije, Sarajevo 2005. godine,
5.Po izboru kandidata

2.GRAĐANSKO PRAVO
 1.Knjiga  "Pravila  gradanskog i porodicnog prava  sa sudskom praksom", Enver Zecevic,  Sarajevo, 2003.
godine,
2.Knjiga "Komentar Zakona o vanparnicnom postupku sa obrascima prijedloga i odluka", Enver Zecevic, Sarajevo, 2001. godine,
3.Knjiga "Pravila nasljednog prava sa sudskom praksom i obrascima za prakticnu primjenu", Enver  Zecevic, Sarajevo 2002. godine
4.Komentari zakona o parnicnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, zajednicki
projekat Vijeca Evrope i Evropske komisije, Sarajevo, 2005. godine,
5.Komentari zakona o izvrsnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, Zajednicki
projekat Vijeca Evrope i Evropske komisije, Sarajevo, 2005. godine,
6.Komentar zakona o zemljisnim knjigama u Bosni i Hercegovini, Jorg Weike i Larisa Tajic, Privredna stampa D.D. Sarajevo, 2005. godine i
7.Po izboru kandidata.

3.PRIVREDNO PRAVO
1.Knjiga "Poslovno pravo", Trifkovic dr. Milos, Simic dr. Milic i Aziz Sultanovic i
2.Po izboru kandidata

4.UPRAVNO PRAVO
1.Komentar Zakona o upravnom postupku, dr. Pero Krijan, OSCE, 2002. godine
2.Komentar Zakona o upravnim sporovima, dr. Pero Krijan, OSCE, 2002. godine i
3.Po izboru kandidata

5.PORODICNO PRAVO,RADNO PRAVO,USTAVNI SISTEM I ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA
1.Po izboru kandidata

-ZAKONI  PREMA PROGRAMU ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA
Kandidati za polaganje pravosudnog ispita duzni su poznavati i sve nove procesne, materijalno-pravne i organizacijske zakone iz oblasti pravosuda i uprave koji stupe na snagu u roku od 60 dana prije utvrdjivanja termina za polaganje pravosudnog ispita.

-SKRIPTE za polaganje pravosudnog ispita koje se nalaze u Skriptarnici Portala


Offline Renne

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 185
Odg: Literatura za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #2 : 08-06-2011, 12:01:18 »
LITERATURA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA  NA NIVOU RS

Prema PROGRAMU ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA ("Sl. glasniku RS", br. 31/2000)

1.KRIVIČNO PRAVO
1.Nikola Srzentić, prof. dr Aleksandar Stajić i prof. dr LJubica Lazarević, Krivično pravo - opšti deo, Savremena administracija, Beograd 1997.
2. Prof. dr Miloš Babić, Krivično pravo - posebni deo, Pravni fakultet, Banja Luka, 1995.
3. Prof. dr Miloš Babić, Komentar Krivičnog zakonika, Banja Luka, 2000.
4. Prof. dr Miodrag Simonović, Krivično procesno pravo Republike Srpske - knjiga prva, Pravni fakultet, Banja Luka, 1997.
5. Prof. dr Miodrag Simović, Krivično procesno pravo Republike Srpske - knjiga druga, Pravni fakultet, Banja Luka, 1998.
6. Prof. dr Miodrag Simović, Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske, sa objašnjenjem i registrom pojmova, Srpska štampa, Pale, 1996.
7. Prof. dr Miodrag Simović, Komentar Zakonika o krivičnom postupku, Banja Luka, 2000.

2.GRAĐANSKO PRAVO
1.Prof. dr Andrija Gams, Uvod u građansko pravo, Beograd 1977.
2.Prof. dr Obren Stanković i prof. dr Miodrag Orlić, Stvarno pravo, Beograd 1996.
3.Prof. dr Radoslav Momčilović i prof. dr Milorad Živanović, Nasledno pravo, Banja Luka 1998.
4.Prof. dr Bogdan Loza, Obligaciono pravo - opšti deo, Beograd 2000.
5.Prof. dr Bogdan Loza, Obligaciono pravo - posebni deo, Srpsko Sarajevo, 2000.
6.Prof. dr Branko Morait, Obligaciono pravo - opšti i posebni deo, Banja Luka, 1999.
7.Komentar Zakona o obligacionim odnosima (grupa autora), Beograd, 1996.
8.Prof. dr Borivoje Poznić, Građansko procesno pravo, Beograd, 1995.
9.Tomislav Ralčić i Vitoje Tanasković, Zakon o parničnom postupku sa komentarom i sudskom praksom, Beograd, 1997.
10.Prof. dr Vojislav Bakić, Porodično pravo, Beograd 1977.
11.Prof. dr Ilija Babić, Komentar Porodičnog zakona, Sarajevo, 1990.

3.PRIVREDNO PRAVO
1.Prof. dr Mirko Vasiljević, Poslovno pravo, Savremena administracija, Beograd, 1999.
2.Prof. dr Mihajlo Velimirović, Bankarski poslovi i hartije od vrednosti, Sineks, Beograd, 1996.
3.Prof. dr Radomir Đurović, Međunarodno privredno pravo, Beograd, 1997.


4.UPRAVNO PRAVO
1.Prof. dr Petar Kunić, Upravno pravo - opšti i posebni deo, Pravni fakultet, Banja Luka, 2000.
2.Prof. dr Zoran R. Tomić, Upravno pravo, Beograd, 1995.
3.Prof. dr Slavoljub Popović, prof. dr Branislav Marković, prof. dr Milan Petrović, Upravno pravo, Beograd, 1995.

5.USTAVNO PRAVO
1.Prof. dr Rajko Kuzmanović, Ustavno pravo, Pravni fakultet, Banja Luka, 2000.
2,Prof. dr Ratko Marković, Ustavno pravo i političke institucije, Službeni glasnik, Beograd, 1995.
3.Prof. dr Pavle Nikolić, Ustavno pravo - drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, NIU "Službeni list SRJ", Beograd, 1993.
4.Prof. dr Rajko Kuzmanović, Konstitutivni akti Republike Srpske, Glas srpski i Pravni fakultet u Banjoj Luci, 1994.


-Zakoni prema PROGRAMU ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA ("Sl. glasniku RS", br. 31 /2000)
 Pravni izvori navedeni u ovom programu obavezni su. Kandidati su dužni da prate i koriste izmene i dopune pravnih izvora koje nastanu posle stupanja ovog programa na snagu. 
Kandidati mogu po sopstvenom izboru koristiti i druge postojeće udžbenike i komentare pravnih propisa, kao i drugu pravnu literaturu koja bude objavljena posle stupanja ovog programa na snagu.

-SKRIPTE za polaganje pravosudnog ispita koje se nalaze u Skriptarnici Portala.

Offline Zence

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 7
 • Spol: Ženski
Odg: Literatura za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #3 : 24-08-2011, 14:21:18 »
Rispekt za trud, ali mislim da ova literatura za polaganje u RS nije baš najsrećnija.

Offline Nathan_Never

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 2
 • Spol: Muški
Odg: Literatura za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #4 : 07-03-2012, 11:03:44 »
Pozdrav svima.
Novi sam na forumu pa imam par pitanja za sve one koji spremaju ili su polozili pravosudni. Namjeravam do kraja godine polagati na drzavnom nivou u Sarajevu pa me interesuje sta je neophodno od literature, pored zakona da li je dovoljno skupiti skripte koje se uglavnom pominju na forumima (na koje tacno skripte se treba bazirati).
Ovaj zvanicni spisak literature je poprilicno sirok, tako da mi treba neko da mi kaze konkretno sta je od ovoga neophodno a sta nije.

Hvala svima koji mi pomognu.

Offline jasmina86

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 3
Odg: Literatura za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #5 : 07-03-2012, 14:29:47 »
Pozdrav kolega,
Ja sam nedavno polozila pravosudni na drzavnom nivou, i sto se mog iskustva sa literaturom tice, krivicno sam ucila iskljucivo iz zakona i bez dodatne literature, gradjansko sam ucila iz zakona i knjiga (Enver Zečević, navedena je na spisku, Abedin Bikic-Obligaciono pravo), a privredno i upravno mozes uciti iz prirucnika koje je napisao Mato Tadic, jer ih ispitivaci koriste prilikom ispitivanja. Prirucnik postoji i za ustavno pravo, ali mislim da nije dovoljno uciti samo iz njega, posebno ako ti u komisiji bude Jusuf Halilagic. Skripte mogu pomoci prilikom ponavljanja, ali sadrze dosta gresaka i nedostataka, pa ih je bolje izbjegavati. Nadam se da sam malo pomogla :)
« Zadnja izmjena: 08-03-2012, 15:19:27 Alniyat »

Offline Nathan_Never

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 2
 • Spol: Muški
Odg: Literatura za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #6 : 08-03-2012, 10:55:49 »
Hvala puno koleginice, mnogo si mi pomogla. Pokusacu nekako doci do tih knjiga i prirucnika, vjerovatno cu morati ih u Sarajevu traziti, sto je nezgodno jer nisam blizu. Sto se tice zakona nadam se da cu ih sve moci naci na internetu, na par mjesta sam procitao da postoji i kolekcija svih propisa, na nekim forumima se razmjenjivala izmedju forumasa.
za 6 mjeseci cu imati uslov da prijavim, tako da mi je krajnje vrijeme da pocnem da ucim ozbiljno.

Offline Renne

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 185
Odg: Literatura za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #7 : 08-10-2012, 13:08:44 »
U sluzbenom listu je za ovaj predmet izasla nova knjiga iz 2012g.

USTAVNI SUSTAV I USTROJ PRAVOSUĐA U BOSNI I HERCEGOVINI
- PRIRUČNIK ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Izdavač: Službeni list BiH , 2012.
Autor: Mato Tadić

Offline Demirely

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 6
 • Spol: Muški
Odg: Literatura za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #8 : 30-10-2012, 13:01:22 »
LITERATURA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA  NA NIVOU RS

Prema PROGRAMU ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA ("Sl. glasniku RS", br. 31/2000)

1.KRIVIČNO PRAVO
1.Nikola Srzentić, prof. dr Aleksandar Stajić i prof. dr LJubica Lazarević, Krivično pravo - opšti deo, Savremena administracija, Beograd 1997.
2. Prof. dr Miloš Babić, Krivično pravo - posebni deo, Pravni fakultet, Banja Luka, 1995.
3. Prof. dr Miloš Babić, Komentar Krivičnog zakonika, Banja Luka, 2000.
4. Prof. dr Miodrag Simonović, Krivično procesno pravo Republike Srpske - knjiga prva, Pravni fakultet, Banja Luka, 1997.
5. Prof. dr Miodrag Simović, Krivično procesno pravo Republike Srpske - knjiga druga, Pravni fakultet, Banja Luka, 1998.
6. Prof. dr Miodrag Simović, Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske, sa objašnjenjem i registrom pojmova, Srpska štampa, Pale, 1996.
7. Prof. dr Miodrag Simović, Komentar Zakonika o krivičnom postupku, Banja Luka, 2000.

2.GRAĐANSKO PRAVO
1.Prof. dr Andrija Gams, Uvod u građansko pravo, Beograd 1977.
2.Prof. dr Obren Stanković i prof. dr Miodrag Orlić, Stvarno pravo, Beograd 1996.
3.Prof. dr Radoslav Momčilović i prof. dr Milorad Živanović, Nasledno pravo, Banja Luka 1998.
4.Prof. dr Bogdan Loza, Obligaciono pravo - opšti deo, Beograd 2000.
5.Prof. dr Bogdan Loza, Obligaciono pravo - posebni deo, Srpsko Sarajevo, 2000.
6.Prof. dr Branko Morait, Obligaciono pravo - opšti i posebni deo, Banja Luka, 1999.
7.Komentar Zakona o obligacionim odnosima (grupa autora), Beograd, 1996.
8.Prof. dr Borivoje Poznić, Građansko procesno pravo, Beograd, 1995.
9.Tomislav Ralčić i Vitoje Tanasković, Zakon o parničnom postupku sa komentarom i sudskom praksom, Beograd, 1997.
10.Prof. dr Vojislav Bakić, Porodično pravo, Beograd 1977.
11.Prof. dr Ilija Babić, Komentar Porodičnog zakona, Sarajevo, 1990.

3.PRIVREDNO PRAVO
1.Prof. dr Mirko Vasiljević, Poslovno pravo, Savremena administracija, Beograd, 1999.
2.Prof. dr Mihajlo Velimirović, Bankarski poslovi i hartije od vrednosti, Sineks, Beograd, 1996.
3.Prof. dr Radomir Đurović, Međunarodno privredno pravo, Beograd, 1997.


4.UPRAVNO PRAVO
1.Prof. dr Petar Kunić, Upravno pravo - opšti i posebni deo, Pravni fakultet, Banja Luka, 2000.
2.Prof. dr Zoran R. Tomić, Upravno pravo, Beograd, 1995.
3.Prof. dr Slavoljub Popović, prof. dr Branislav Marković, prof. dr Milan Petrović, Upravno pravo, Beograd, 1995.

5.USTAVNO PRAVO
1.Prof. dr Rajko Kuzmanović, Ustavno pravo, Pravni fakultet, Banja Luka, 2000.
2,Prof. dr Ratko Marković, Ustavno pravo i političke institucije, Službeni glasnik, Beograd, 1995.
3.Prof. dr Pavle Nikolić, Ustavno pravo - drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, NIU "Službeni list SRJ", Beograd, 1993.
4.Prof. dr Rajko Kuzmanović, Konstitutivni akti Republike Srpske, Glas srpski i Pravni fakultet u Banjoj Luci, 1994.


-Zakoni prema PROGRAMU ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA ("Sl. glasniku RS", br. 31 /2000)
 Pravni izvori navedeni u ovom programu obavezni su. Kandidati su dužni da prate i koriste izmene i dopune pravnih izvora koje nastanu posle stupanja ovog programa na snagu. 
Kandidati mogu po sopstvenom izboru koristiti i druge postojeće udžbenike i komentare pravnih propisa, kao i drugu pravnu literaturu koja bude objavljena posle stupanja ovog programa na snagu.

-SKRIPTE za polaganje pravosudnog ispita koje se nalaze u Skriptarnici Portala.
moze link da skripte, da skinem sebi ..pozz :P

Offline Renne

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 185
Odg: Literatura za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #9 : 30-10-2012, 13:27:57 »
@Demirely - trenutno je sekcija Dokumenti gdje se nalaze skripte i sva zakonodavna regulativa u fazi reorganizacije .Vjerujem da ce biti uskoro stavljeno sve u pogon i za koristenje. Pozzz

Offline Demirely

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 6
 • Spol: Muški
Odg: Literatura za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #10 : 01-11-2012, 09:54:58 »

ok hvala :d025:
« Zadnja izmjena: 20-12-2012, 14:32:17 Alniyat »

Offline trebamilozinka

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 3
 • Spol: Ženski
Odg: Literatura za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #11 : 20-11-2012, 13:25:20 »
Vec duze vrijeme provjeravam da li ste zavrsili sa bazom podataka pod nazivom ''Dokumenti'' ali nazalost-bezuspjesno:(.
 Imate li okvirnu informaciju kada mozemo ocekivati da ce sredjivanje baze dokumentata biti gotovo?

Offline jelena_de82

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 135
 • Spol: Ženski
Odg: Literatura za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #12 : 26-02-2013, 08:59:23 »
U sluzbenom listu je za ovaj predmet izasla nova knjiga iz 2012g.

USTAVNI SUSTAV I USTROJ PRAVOSUĐA U BOSNI I HERCEGOVINI
- PRIRUČNIK ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Izdavač: Službeni list BiH , 2012.
Autor: Mato Tadić

Renne, da li je to novi priručnik iz Ustavnog, i ako jeste, može li se nabaviti i gdje..da li je u odsustvu tog, onaj stari dovoljan

Offline Renne

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 185
Odg: Literatura za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #13 : 26-02-2013, 13:32:15 »
Jelena:
-Da,prirucnik je od prosle godine
-Moze se nabaviti u prostorijama  Javno preduzeće Novinsko-izdavačka organizacija
SLUŽBENI LIST BOSNE I HERCEGOVINE
Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo
Link  http://www.sluzbenilist.ba/izdavastvo/?mi=286&id=2229

-Nisam citala stari da bi znala u cemu se razlikuje od novoga.Buduci da je i program za polaganje pravosudnog ispita novi bio onda vjerovatno da ima razlika u pogledu broja i sadrzaja zakona koji su obuhvaceni.

Offline jelena_de82

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 135
 • Spol: Ženski
Odg: Literatura za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #14 : 26-02-2013, 14:20:40 »
hvala puno..mada mislim da, u nedostatku novog, i stari može poslužiti svrsi, uz malu dopunu  :)