Autor Tema: Ispitna pitanja za polaganje pravosudnog ispita  (Posjeta: 44375 )

Offline matko13

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 49
Odg: Ispitna pitanja za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #30 : 15-02-2013, 15:07:56 »
hvala za pitanja, de ako je još neko u Sarajevu i da sluša ispit neka se smiluje na nas jadnike pa neka okači koje pitanje :D

Offline minchi

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 214
 • Spol: Ženski
Odg: Ispitna pitanja za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #31 : 18-02-2013, 10:35:36 »
Draga Aida  :bravo:
Ja znam da ništa ne znam!!!

Offline aida2012

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 223
 • Spol: Ženski
Odg: Ispitna pitanja za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #32 : 18-02-2013, 22:41:50 »
Evo jos neka od 14.02.2013. godine
PRIVREDNO prof. Adnan Biser
-vrste društva
-povezana društva
-podružnica
-DOO, organi upravljanja, osnivački akt i šta obavezno sadrži
-registar privrednih društava
-od čega se sastoji registar
-vrste stranih ulaganja
-nadlež. i svrha agencija za osigur. u BiH
-ugovori u privredi
-ugovor o građenju, bitni elementi (predmet, cijena i rok)
-kolaudacija
-razlika između brokera i dilera
-berza
-žig, šta se štiti žigom?

UPRAVNO prof. Jusuf Halilagić
-koji zakoni regulišu upravni spor?
-koji organi ili tijela su dužni postupati po zakonu
-koliko načela ima u upravnom postupku
-šta je načelo dvostepenosti
-koje je rješenje konačno
-kada se mora obavezno izvršiti lično dostavljanje
-usmena rasprava
-rješenje
-vrste upravnih sporova
-spor pune jurisdikcije
-protiv kojih akata se ne može voditi upravni spor
-može li stranka odustati od tužbe u upravnom sporu

RADNO
-zaštita uposlenika
-koja radna mjesta postoje u državnoj službi
-koju dužnost ne smije obavljati službenik
ko čini vijeće ministara
-ministarstvo sigurnosti
-upravni nadzor šta obuhvata

USTAVNO prof. Mato Tadić
-koje su karakteristike ustava BiH
-kako ustav BiH def. nadležnost entiteta
-nabrojte neke od prenesnih nadležnosti, SIPA, OSA
-zastupnički dom i dom naroda
-uvjeti za donošenje odluka u domu naroda
-kada je zakon usvojen
-nadležnost i način odlučivanja predstavništva
-koja prava se ne mogu umanjiti aneksom
-ko čini zakonodavnu vlast u FBiH
-nadležnost VSTV-a
-kakav status ima evropska konvencija
-obavezna obrada i ovjera

Offline matko13

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 49
Odg: Ispitna pitanja za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #33 : 19-02-2013, 01:10:22 »
joooj Jusufa i pitanja... de neka mi neko odgovori na ova pitanja -vrste upravnih sporova? -spor pune jurisdikcije? -koju dužnost ne smije obavljati službenik? i ne mogu da vjerujem da pita ministarstva...

Offline milospejakovic5

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 14
 • Spol: Muški
Odg: Ispitna pitanja za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #34 : 25-02-2013, 11:02:05 »
Prijatelji,
Moze li mi neko pomoci, konkretno reci...

Da li su dovoljna ova tri prirucnika koja su izdata za pripremanje ispita iz tih oblasti ili se mora pored priručnika učitit i zakonski pripisi iz tih oblasti?

Bilo bi puno lakše ako bi sami priručnici bili dovoljni, da se ne moramo dodatno opterecivati zakonskim propisima?

Ima li, molim vas, neko pravu, sigurnu informaciju po ovom pitanju?

Offline minchi

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 214
 • Spol: Ženski
Odg: Ispitna pitanja za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #35 : 25-02-2013, 14:35:23 »
Kolega, tri priručnika od Mate Tadića su koliko ja znam dovoljna za polaganje ispita iz ovih oblasti!!!
Ja znam da ništa ne znam!!!

Offline milospejakovic5

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 14
 • Spol: Muški
Odg: Ispitna pitanja za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #36 : 25-02-2013, 14:49:44 »
Hvala kolega. :)
Ako još ko ima kakve konkretne informacije po ovom pitanju, moliću za iste. :)

Offline jelena_de82

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 135
 • Spol: Ženski
Odg: Ispitna pitanja za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #37 : 26-02-2013, 08:52:35 »
Hvala svima za pitanja.. :bravo:
Matko, ja sam takođe čula da su tri priručnika prof. Tadića dovoljna za polganje iz tih oblasti...jedino (za nas iz RS) treba dopuniti privredna društva i prava iz PIO-a po novim zakonima.
POzz

Offline SNermina

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 3
 • Spol: Ženski
Odg: Ispitna pitanja za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #38 : 24-04-2013, 10:04:28 »
evo pitanja sa drzavnog nivoa od 22. i 23. aprila

Pitanja od 22.04.
Krivično- Muselimović:
-djelo iz zadaće-teška krađa, istala djela iz te grupe nabrojati
-materijalni i formalni elementi KD
-nužna odbrana
-koji se zakon primjenjuje na učinioca KD
-krivica i uračunljivost
-umišljaj i nehat
-pokušaj KD
-vrste kazni, novčana kazna, kazna zatvora, zamjena-rad na slobodi
-početak glavnog pretresa
-elementi optužnice
.trajanje pritvora
-prigovori na optužnicu
-sadržaj presude
-pravni lijek-žalba-rok
-žalba na drugostepenu presudu
-kada sudi sudija pojedinac

Građansko-Jančik
-zadaća-razvod braka
-način prestanka braka, sporazumni razvod
-pravo stranaka da raspolažu zahtjevom
-postupak suda prilikom prijema tužbe
-vrste mjesne nadležnosti
-način okončanja parnice
-povlačenje i odricanje od tužbenog zahtjeva
-razlozi za žalbu
-osiguranje dokaza
-vanredni pravni lijekovi
-hipoteka-način zasnivanja, zakonska
-zajedničko vlasništvo, etažno, suvlasništvo
-fizička dioba, dioba uopšte
-posjed-zaštita, samopomoć
-mane volje
-šteta
-kada je sklopljen ugovor, forma, notarska obrada
-podjela bračne stečevine, pojam bračne stečevine
-ko se smatra majkom, a ko ocem djeteta
-usvojenje
-solidarna odgovornost bračnih partnera
-upis u zemljišnju knjigu, predbilježba, konstitutivno djelovanje upisa
-naslljeđivanje, krug zakonskih nasljednika, nužni nasljednici
-ugovor o doživotnom izdržavanju
-ZIP-šta uređuje, kako se pokreće i pravni lijekovi, prigovor trećeg lica
-protivizvršenje-rok
-zakon o vanparničnom postupku, vrste
-autorsko djelo

Privredno-Simeunović
-Zakon o politici direktnih stranih ulaganja-postupak, ograničenja
-Okvirni zakon o registraciji privrednih subjakata BiH
-ragistarski sudovi
-načela registracije
-zbirka isprava
-zakon o agenciji za osiguranje BiH
-Zakon o koncesijama
-industrijsko vlasništvo-vrste
-institut za standarde, mjeriteljstvo...
-kolektivni žig
-ugovori u privredi
-sredstva za osiguraenj ugovora
-zakon o privrednim društvima, oblici, DOO
-stečajni postupak, tijela
-stečajna masa, uloga steč.sudije
-likvidacioni postupak i razlozi
-dionica, ko je izdaje-isto i za obveznicu
-sadržaj trasirane mjenice
-ček i njegov sadržaj
-zakon o trgovini
-monopolsko djelovanje i nelojalna konkurencija
-špekulacija na tržištu

Upravno -Valerija Galić
-osnivanje organa uprave, vrste
- podjela organa uprave
-povjeravanje javnih ovlašćenja
-način rada VM BiH, kako se odluke donose
-ministasrtva Bih-koja su predviđena ustavom
-način odlučivanja Vlade RS
-načela upr.postupka
-pokretanje postupka
-raokovi-zakonski i službeni
-oblik i sastavni dijelovi rješenja
-vrste rješenja
-žalbeni razlozi
-pokretanje up.spora, razlozi za pobijanej upr.akta, protiv koji hakata ne može
-vanredni pravni lijekovi
-opšti principi sticanja državljanstva
-koji propisi regulišu radno pravni status na nivou BiH
-način popunjavanja radnih mjesta
-povreda službene dužnosti-vrste
-nadležnosti ADS?
-odbor za žalbe
-zaključenje i sadržaj ugovora o radu
-posebna zaštita u radnom odnosu
-prava iz zakona o pio

Ustav-Tadić
-opšti pjv.sprazum za mir u BiH, stupanje na snagu, sadržaj
-isključiva nadležnost institucija Bih
-prenišenje nadležnosti sa entiteta na BiH
-zakonodavna vlast biH, nadležnosti
-predsjedništvo BiH-odlučivanje
-zakonodavna vlast u RS
-Sud BiH
-pravosuđeu RS
-nadležnosti sudova
-ombudsmen
-uloga pravobranilaštva
-EKLJP, prava
-formalni uslov za obraćanje Evropskom sudu
-obavezna ovjera i obrada notara, član 73. Zakona o notarimaPitanja sa ispita održanog 23.4.2013. godine na državnom nivou

Sastav komisije:
-   Josip Muselimović
-   Bogdanka Dabić
-   Goran Salihović
-   Jusuf Halilagić
-   Gospodja čije ime nisam uspjela čuti

KRIVIČNO

1.   U koju grupu krivičnih djela spada krivično djelo teške tjelesne povrede?
2.   Koje je najlakše djelo iz ove grupe?
3.   Osnovna obilježja lake telesne povrede?
4.   Kvalificirani oblici teške tjelesne povrede?
5.   Kako se pokreće krivični postupak?
6.   Šta je osnovana sumnja?
7.   Na koji se način podnosi krivična prijava?
8.   Koja je obaveza tužitelja ako zaprima usmenu krivičnu prijavu?
9.   Kako tužitelj može odbaciti prijavu?
10.   Na koji način se pokreće istražni postupak?
11.   U kojim slučajevima tužitelj može obustaviti istragu?
12.   Šta mora sadržavati optužnica?
13.   Iz kojih razloga se može odrediti pritvor?
14.   Ko donosi odluku o pritvoru?
15.   Kako se produžava pritvor?
16.   Koliko se može prdužiti pritvor?
17.   Iz kojih razloga se može podnijeti prigovor na optužnicu?
18.   U kojim slučajevima osumnjičena osoba mora imati branitelja?
19.   Šta mora sadržavati presuda?
20.   Na koji način počinje glavni pretres?
21.   U kojoj fazi osumnjičena osoba postaje optužena?
22.   koje su ingerencije sudije za prethodni postupak?
23.   Na kojim dokazima sud zasniva svoju presudu?
24.   Prethodna pitanja?
25.   Stvarna nadležnost suda?
26.   Koje odluke može donijeti vanraspravno vijeće?
27.   U kojim slučajevima se može uložiti žalba na drugostepenu presudu?
28.   Ko odlučuje o toj žalbi?
29.   Za koja krivična djela sudi sudija pojedinac?
30.   Kazna zatvora?
31.   Dugotrajni zatvor?
32.   Umišljaj?
33.   Prošireno djelovanje žalbe?GRAĐANSKO

1.   Šta znači solidarnost povjerilaca?
2.   Da li se ta solidarnost predpostavlja?
3.   Može li se izvršiti prebijanje od strane dužnika?
4.   Preuzimanje ispunjenja?
5.   Sticanje bez osnova?
6.   Kada će doći do prestanka zakupa?
7.   Šta sadrži odgovor na tužbu?
8.   Povlačenje tužbe?
9.   Kad parnica počinje da teče?
10.   Pripremno ročište?
11.   Koji su dokazi u parničnom postupku?
12.   Kada će se obaviti uviđaj?
13.   Presuda na osnovu odricanja?
14.   Žalba protiv rješenja?
15.   Da li zadržava izvršenje?
16.   Razlozi za žalbu?
17.   Ko odlučuje o zahtjevu za ponavljanje postupka?
18.   Kome se predaje prijedlog?

19.   Kako se određuje nadležnost?
20.   Koje su izvršne isprave?
21.   Kada će doći do otuđivanja dužnikove imovine?
22.   Kad će doći do odlaganja izvršenja?

23.   Pravni lijekovi u vanparničnom postupku?
24.   Postupak oduzimanja poslovne sposobnost?
25.   Šta treba prijedlog da sadrži?
26.   Ako lice ima nekretnine upisane u ZK, šta je sud dužan?
(napraviti zabilježbu)
27.   Koji su uslovi za postojanje braka?
28.   Institut posredovanja?
29.   Šta se dešava ako se oba bračna druga ne odazovu na ročištu?
30.   Koji je rok da se završi razvod?
31.   Šta je to usvojenje?
32.   Kad će doći do produženja roditeljskog staranja?
33.   U kom postupku će se odlučivati?
34.   Kad će biti određeno starateljstvo nad punoljetnom osobom?
35.   Kad će doći do izdržavanja bračnog druga?
36.   Šta je bračna stečevina?
37.   Uslovi za testament?

38.   Šta je univerzalni a šta singularni nasljedni red?
39.   Šta je usmeni testament?
40.   Nedostojnost za nasljeđivanje?
41.   Iz čega se sastoji zemljišna knjiga?
42.   Šta je zabilježba?
43.   Hipoteka?Offline aida2012

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 223
 • Spol: Ženski
Odg: Ispitna pitanja za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #39 : 24-04-2013, 10:13:00 »
 :d055:

Offline saniyela27

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 317
 • Spol: Ženski
Odg: Ispitna pitanja za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #40 : 24-04-2013, 22:46:59 »
Hvala na pitanjima,samo ko je ovaj Goran Salihovic???Mozda je mislila na Nedzidu Salihovic?

Offline aida2012

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 223
 • Spol: Ženski
Odg: Ispitna pitanja za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #41 : 25-04-2013, 09:16:36 »
da kolegica je mislila na Nedžidu  ;)  malo se zbunila , al puno joj hvala na kolegijalnosti koje je jako malo na ovom forumu   :(   

Offline SNermina

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 3
 • Spol: Ženski
Odg: Ispitna pitanja za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #42 : 26-04-2013, 16:06:06 »
jooj totalna fula to za gorana salihovica :( a ne znam kako da editujem post?

evo pitanja od jucer:

PITANJA SA ISPITA ODRŽANOG DANA 25.04.2013. GODINE

GRAĐANSKO PRAVO
1 Razvod braka?
2. Zakon o parničnom postupku?
3. Opća mjesna nadležnost ?
4. Isključiva mjesna nadležnost ?
5. Sadržaj tužbe ?
5. Sporovi male vrijednosti?
6. Posjed i vlasništvo?
7. Zaštita posjeda?
8. Način sticanja vlasništva?
9. Založno pravo?
10. Kada se smatra da je ugovor zaključen
11. Mane volje ?
12. Javno obećanje/javni poziv ?
13. Prodaja sa pravom preče kupovine?
14. Vrste usvojenja?
15. Posljedice potpunog usvojenja?
16. Posebna imovina bračnih drugova?
17. Bračna imovina ?
18. Bračni ugovor?
19. Koja prava se upisuju u zemljišne knjige?
20. Poslovna sposobnost ?
21. Konstitutivno djestvo upisa u zemljišne knjige ?
22. Zakonsko nasljeđivanje?
23. Ugovor o doživotnom izdržavanju ?
24. Pravni lijekovi ?
25. Prigovor trećeg lica u izvršnom postupku?
26. Zakon o vanparničnom postupku?
27. Uređenje međa?
PRIVREDNO PRAVO
1.Zakon o direktnim stranim ulaganjima?
2. Ko je strani ulagač?
2. Specifičnost stranih ulaganja?
3. Zakon o registraciji pravnih subjekata?
4. Registar i šta sadrži registar?
5. Načela registracije ?
6. Zakon o agenciji za osiguranje ?
7. Nadležnost agencije za osiguranje ?
8. Zakon o koncesijama BiH ?
9. Šta je žig ?
10. Pravo  na žig ?
11. Ugovor o prevozu ?
12. Šta je tovarni list ?
13. Sredstva osiguranja ugovora ?
14. Zakon o privrednim društvima ?
15. Šta je privredno društvo?
16. Oblik privrednih društava ?
17. Specifičnosti društava sa ograničenom odgovornošću ?
18. Stečajni postupak ?
19. Kad se pokreće stečajni postupak ?
20. Tok stečajnog postupka ?
21. Prava i obaveze stečajnog upravnika ?
22. Šta čini stečajnu masu ?
23. Kada se otvara neposredni stečajni postupak ?
24. Razlozi pokretanja likvidacionog postupka ?
25. Ovlaštenje komisije za vrijednosne papire FBiH?
26. Šta je obveznica ?
27. Šta je mjenica?
28.Šta je dionica?
29.Šta je ček ?
30. Životno osiguranje?
31. Šta reguliše Zakon o trgovini?
UPRAVNO I RADNO PRAVO
1. Koji organi obavljaju poslove uprave na nivou BiH?
2.Ko rukovodi ministarstvima na nivou BiH?
3. Upravne organizacije?
4. Poslovi upravne organizacije?
5. Šta je upravni nadzor?
6. Svrha podzakonskih akata?
7. Šta je inspekcijski nadzor?
8. Ko vrši inspekcijski nadzor?
9. Mjere koje inspektor može naložiti kao rezultat inspekcijskog nadzora?
10. Akti koje donose organi uprave?
UPRAVNI POSTUPAK
1. Načela upravnog postupka?
2. Načelo konačnosti?
3.Sukob nadležnosti?
4.Nadležnost za rješavanje sukoba nadležnosti?
5.Izuzeće?
6. Ko pokreće upravni postupak?
7.Stranka u upravnom postupku?
8.Punomoćnik u upravnom postupku?
9. Šta je rješenje?
10. Djelimčno rješenje?
11. Rokovi za izdavanje rješenja?
12. Ko može tražiti obezbjeđenje dokaza?
13. Proglašenje rješenja ništavnim?
14.Redovni pravni lijekovi?
15.Upravni spor?
16. O čemu se odlučuje u upravnom sporu?
17. Kojim aktima sud rješava upravni spor?
18. Protiv kojih se upravnih akata ne može voditi upravni spor?
19.Zakon o državljanstvu?
20. Sticanje državljanstva?
21.Prestanak državljanstva?
RADNO PRAVO
1. Ugovor o radu?
2. Trajanje ugovora o radu?
3. Kada se može zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme?
4. Radna knjižica?
5. Godišnji odmor?
6.Pravo na plaćeno odsustvo?
7.Pravo na neplaćeno odsustvo?
8. Godišnji odmor?
9. Disciplinska odgovornost radnika?
USTAVNO PRAVO
1. Institucije BiH po Ustavu BiH?
2. Zakonodavni organi na nivou BiH?
2. Izvršni oragni na nivou BiH?
3.Pravo na zaključenje braka?
4. Pravo na pravično suđenje?
5. Ombdusmeni?
6.Koje odluke donose ombdusmeni?
7.Nadležnost suda BiH?
8. Može li se žaliti na odluke ombdusmena?
9. Zakon o advokaturi?
10. Nadležnost općinskih sudova?
11. Tužilaštva u FBiH?
12. Tužilaštava u RS?
13. Notarska obrada ugovora?

Offline princeza salines

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 37
Odg: Ispitna pitanja za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #43 : 27-04-2013, 19:53:51 »
Hvala punooooooo koleginici SNermini na pitanjima

Offline minchi

 • Član foruma
 • *
 • Postova: 214
 • Spol: Ženski
Odg: Ispitna pitanja za polaganje pravosudnog ispita
« Reply #44 : 27-04-2013, 21:41:36 »
      Pitanja sa pravosudnog ispita od 29.03.2013. godine

KRIVIČNO PRAVO
Ispitivač: Josip Muselimović


1.   Presuda-obrazloženje, teška tjelesna povreda-osnovne karakteristike djela?
2.   Umišljaj?
3.   Nehat, svjesni, nesvjesni?
4.   Predumišljaj?
5.   Ko je osumnjičeni?
6.   Osnovana sumnja?
7.   Kad osumnjičeni dobija status optuženog?
8.   Koje odluke može donijeti SPS?
9.   Presumpcija nevinosti?
10.   Nadležnosti SPP?
11.   Kako se pokreće krivični postupak?
12.   Šta sadrži naredba?
13.   Šta sadrži optužnica?
14.   Prethodni prigovori?
15.   Šta je spajanje postupka?
16.   Na koji način počinje glavna rasprava?
17.   Koja su prava optuženog, branilac?
18.   Na kojim dokazima sud zasniva svoju odluku?
19.   U kojem roku se objavljuje presuda?
20.   Šta svaka presuda mora sadržavati?
21.   Rok za žalbu?
22.   Može li se podnijeti žalba na II stepenu odluku-kada?
23.   Stvarna nadležnost suda?
24.   Za koja djela sudi sudija pojedinac?
25.   Zahtjev za izdavanje kaznenog naloga?
26.   Odluke II stepenog suda po žalbi?


GRAĐANSKO PRAVO
Ispitivač: Augustin Jančik

1.   Presuda-razvod braka
2.   Na koji način može doći do prestanka braka?
3.   Razvod braka?
4.   Hoće li sud uvijek prihvatiti Sporazum za razvod braka- neće ako nije u interesu djece?
5.   Vanbračna zajednica?
6.   Pred kojim organima se može priznati očinstvo, materinstvo?
7.   Šta je usvojenje?
8.   Potpuno?
9.   Bračna stečevina i posebna imovina?
10.   Bračni ugovor?
11.   Solidarna odgovornost bračnih supružnika?
12.   Kad parnica teče?
13.   Supsidijarna nadležnost?
14.   Opšta mjesna nadležnost?
15.   Izberiva mjesna nadležnost?
16.   Kod odgovornosti za štetu?
17.   Šta sudija radi po prijemu tužbe?
18.   Koje elemente mora sadržavati tužba?
19.   Jel sud vezan pravnim osnovom tužioca?
20.   Koje odluke sud donosi, vrste presuda?
21.   Kad donosi rješenja?
22.   Povlačenje i odricanje od tužbe?
23.   Odluke II-stepenog suda po žalbi?
24.   Razlozi za žalbu?
25.   Mjere osiguranja-uslovi?
26.   Osiguranje dokaza?
27.   Posjed, kako se štiti?
28.   Sudska zaštita, u kojem roku?
29.   Pravo zaloga?
30.   Hipoteka?
31.   Hipoteka na više nekretnina?
32.   Kako se zasniva pravo vlasništva?
33.   Kad su stranke zaključile ugovor ( kad postignu saglasnost )?
34.   Formalni ugovori?
35.   Mane volje?
36.   Prodaja sa pravom prvokupa?
37.   Zakon o zemljišnim knjigama?
38.   Iz čega se sastoji zk izvadak?
39.   Koja prava se upisuju u zk?
40.   Prioritetni upisi?
41.   Osnovi pozivanja na naslijeđe?
42.   Krug zakonskih nasljednika?
43.   I nasljedni red?
44.   Nužni i raspoloživi dio?
45.   Ko može sačiniti testament?
46.   Kad je ništav testament?
47.   Šta uređuje ZIP?
48.   Koje odluke sud donosi u IP?
49.   Pravni lijekovi?
50.   Razlika između žalbe i prigovora?
51.   Šta se dogodi kad je Tražilac namiren, a zahtjev neosnovan?
52.   Protivizvršenje?
53.   Prigovor 3-eg lica?
54.   Šta uređuje VP?
55.   Koja su obiteljska stanja?
56.   Lični odnosi?
57.   Uređenje međe?
58.   Šta sadrži Prijedlog?

PRIVREDNO PRAVO
Ispitivač:

1.   Privredna društva?
2.   Koje bi vi osnovali?
3.   Doo, zašto?
4.   Stečaj?
5.   Stečajna masa?
6.   Likvidacija, kad se pokreće?
7.   Šta je ček, šta sadrži?
8.   Razlika između mjenice i čeka?
9.   Šta sadrži mjenica?
10.   Monopilističko djelovanje?
11.   Zaštita potrošača?

USTAVNO PRAVO
Ispitivač: Zlatko Knežević

1.   Opšti okvirni sporazum za mir u BiH i Ustav BiH?
2.   Pravna priroda Ustava BiH?
3.   Zakonodavna nadležnost?
4.   Predstavnički dom i Dom naroda?
5.   Nadležnost Parl.skupštine?
6.   Predsjedništvo BiH-nadležnost?
7.   Ustavni sud?
8.   Izvršna vlast u RS?
9.   Predsjednik RS?
10.   Kako se bira predsjednik RS?
11.   Zakonodavna vlast u RS, nadležnost?
12.   Organizacija pravosuđa?
13.   Organizacija tužilaštva?
14.   Pravosuđe na nivou BiH?
15.   Sud BiH?
16.   Tužilaštvo BiH?
17.   Kako je organizovano tužilaštvo?
18.   Pravobranilaštvo BiH?

UPRAVNO PRAVO

1.   Koji zakoni regulišu upravnu oblast?
2.   Šta reguliše Zakon o upravi?
3.   Koji organi obavljaju upravne poslove?
4.   Javna ovlašćenja-ko vrši?
5.   Čime se prenose ovlašćenja?
6.   Poslovi uprave?
7.   Upravni nadzor?
8.   Inspektori-šta vrše, kako?
9.   Koje opšte akte donose?
10.   Šta su naredbe?
11.   Osnovna načela uprave?
12.   Načelo saslušanja stranaka?
13.   Mjesna nadležnost organa uprave?
14.   Kako se određuje mjesna nadležnost?
15.   Sukob nadležnosti, ko rješava?
16.   Ko pokreće upravni postupak?
17.   Kad organ pokreće postupak po službenoj dužnosti?
18.   Kad se smatra da je pokrenut upravni postupak?
19.   Ko je stranka u upravnom postupku?
20.   Rokovi, kako se određuju, mogu li se mijenjati?
21.   Prijedlog za povraćaj u pređašnje stanje?
22.   Rješenje, djelimično, dopunsko,privremeno?
23.   Zaključak?
24.   Dokazni postupak?
25.   Ko može tražiti obezbjeđenje dokaza?
26.   Kad je rj. Izvršno u upravnom postupku?
27.   Kako se provodi izvršenje?
28.   Vanredni pravni lijekovi?
29.   Poništenje po pravu nadzora?
30.   Obnova postupka?
31.   Ko može tražiti obnovu postupka?
32.   Šta se može tražiti u upravnom sporu?
33.   Protiv kojih akata se ne može voditi upravni spor?
34.   Šutnja administracije?
35.   Čime je regulisano državljanstvo?
36.   Oduzimanje državljanstva?
37.   Otkazni rok ugovora o radu?
38.   Pravilnik o radu?
39.   Prava iz PIO-a?

23.04.2013. godine

Krivično
Josip Muselimović

1.   Slučaj Teška tjelesna povreda
2.   U koju vrstu krivičnih djela spada
3.   Osnovna obilježja lake tjelesne povrede
4.   Nabrojati kvalificirane oblike teške tjelesne povrede
5.   Pokretanje krivičnog postupka- podnošenje prijave
6.   Osnovana sumnja
7.   Podnošenje krivične prijave
8.   Obaveze tužitelja kod usmenog podnošenja prijave
9.   Lažno prijavljivanje
10.   Odbacivanje prijave od strane tužiocA
11.   Na koji način se pokreće istražni postupak- naredba
12.   Šta mora sadržavati optužnica
13.   Iz kojih razloga se može odrediti pritvor
14.   Ko donosi odluku o pritvoru
15.   Koliko traje pritvor
16.   Kako se produžava pritvor- obaveza tužioca i rokovi
17.   Koliko traje pritvor, kako se produžuje i kako
18.   Šta nakon isteka pritvora
19.   Razlozi za prigovor na optužnicu
20.   U kojem slučaju usumnjičeni mora imati branioca
21.   Šta sadrži presuda
22.   Kako počinje glavni pretres
23.   U kojoj fazi osumnjičeni stiče status optuženika
24.   Povlačenje optužnice- prije i poslije potvrđivanja
25.   Nadležnosti suca za prethodni postupak
26.   Na kojim dokazima sud zasniva presudu
27.   Prethodna pitanja u krivičnom postupku- pravila
28.   Stvarna nadležnost suda
29.   Koje odluke može donijeti prvostepeno sudske vijeće kada odlučuje po žalbi
30.   Šta znači odbiti žalbu
31.   Zakonski rokovi za žalbu i koja je iznimka
32.   Žalbeni rokovi za prigovor
33.   Žalba na drugostepenu presudu
34.   Ko odlučuje u trećem stepenu- Vrhovni sud
35.   Sudija pojedinac- u kojim slučajevima on odlučuje
36.   Kazna zatvora u zakonu
37.   Kazna dugotrajnog zatvora- prema kome i kako
38.   Predumišljaj
39.   Prošireno djelovanje žalbe

Građansko
Bogdanka Dabić-Jovičić
Slučaj: Raskid ugovora zbog neispunjenja
Obligacije
1.   Kod raskida ugovora zbog neispunjenja jeli dužna strana da obavjesti dužnika
2.   Solidarnost obligacija- povjerilaca
3.   Da li se pretpostavlja- ugovor ili zakon
4.   Šta je sadržina solidarnosti povjerilaca
5.   Može li se izvršiti prebijanje
6.   Preuzimanje ispunjenja
7.   Odgovara li trći dužnik za nešto
8.   Sticanje bez osnova
9.   Kada se izvrši isplata kada je poznato, izuzev
10.   Dvostruka isplata- šta tada
11.   Prestanak zakupa, kakva je situacija kod zakupa poslovnih prostorija u slučaju smrti
12.   Otkaz ugovora o zakupu prije isteka roka radi vlastitih potreba – kada ne trebaju dokazi da su mu potrebne prostorije
Parnični
1.   Šta mora da sadrži odgovor na tužbu
2.   Povlačenje tužbe- sa i bez pristanka
3.   Kada počinje parnica da teče
4.   Prepremno ročište, šta ako ne uloži odgovor, šta se radi ako se utvrdi da nema spora
5.   Dokazi u parničnom postupku
6.   Kada se održava uviđaj
7.   Presuda na osnovu odricanja- šta sud donosi
8.   Žalba protiv izvršenja- kada i kako
9.   Da li zadržava izvršenje
10.   Razlozi za žalbu
11.   Šta radi prvostepeni sud sa žalbom
12.   Zahtjev za ponavljanje postupka, ko odlučuje o zahtjevu
13.   Kome se predaje i ko ispituje
14.   Šta ako prvostepeni ne odbaci

Izvršni postupak
1.   Nadležnosti- kako se određuju- redovni sudovi
2.   Može li postojati spor o nadležnosti
3.   Izvršne isprave
4.   Jesu li sve odluke u izvršnom postupku izvršne isprave
5.   Utvrđivanje dužnikove imovine- kada se ista utvrđuje
6.   Kada dolazi do odlaganja izvršenja- rokovi
Vanparnični postupak
1.   Pravni lijekovi u vanparničnom postupku
2.   Postupanje prvostepenog suda po žalbi
3.   Šta znači odbijanje
4.   Šta ako je žalba blagovremena
5.   Postupak oduzimanja poslovne sposobnosti
6.   Kada se oduzima potpuno
7.   Šta prijedlog treba da sadrži
8.   Šta je sa nekretninama ako ima

Porodično
1.   Uslovi za postojanje braka
2.   Institut posredovanja
3.   Ko mora pokrenuti postupak posredovanja
4.   Koji bračni partneri ne moraju pokrenuti posredovanje
5.   Ako se oba ne odazovu na posredovanje šta onda
6.   Rok za završetak postupka
7.   Šta je usvojenje
8.   Kada nije potreban pristanak roditelja za usvojenje
9.   Kada dolazi do produženja roditeljskog staranja
10.   U kojem postupku se odlučuje o produženju roditeljskog staranja
11.   Staranje na punoljetnom osobom
12.   Kada dolazi do izdržavanja bračnog partnera – uslovi
13.   Šta je bračna stečevina
14.   Uslovi za punovažnost testamenta
Nasljedno
1.   Uslovni za punovažnost testamenta
2.   Šta ako nakon testamenta dođe do gubitka sposobnosti
3.   Sta su univerzalni nasljednici, a šta pojedinačni
4.   Šta je usmeni testament
5.   Koliko važi usmeni testament
6.   Ako svjedoci propuste učiniti radnju/ da li utiče na punovažnost
7.   Nedostojnost za naslijeđivanje

Vlasničko pravo
1.   Prava suvlasnika
2.   Kako upravljaju suvlasnici
3.   Iz čega se sastoji zemljišna knjiga
4.   Šta je glavna knjiga
5.   Šta je zabilježba
6.   Šta znate o hipoteci
7.   Kako se stiče pravo iz hipoteke
8.   Kako prestaje hipoteka
Ja znam da ništa ne znam!!!