Home Vijesti BiH Kantonalni sud u Sarajevu – najsporiji u BiH

Kantonalni sud u Sarajevu – najsporiji u BiH

234
0

Kantonalni sud u Sarajevu – najsporiji u BiH

Zbog sporosti Kantonalnog suda u Sarajevu, Vlada apelantima mora isplatiti 120 hiljada KM

Ukupno 124 osobe obratile su se Ustavnom sudu BiH od kojeg su tražile ocjenu ustavnosti zbog nedonošenja odluke u razumnom roku u Kantonalnom sudu u Sarajevu.

“Utvrđuje se povreda člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, zbog dužine trajanja postupka, i povreda prava na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi s pravom na pravično suđenje u razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, u predmetima pred Kantonalnim sudom u Sarajevu”, piše u Odluci Ustavnog suda BiH.

U skladu s tim Ustavni sud BiH naložio je Vladi Kantona Sarajevo da apelantima isplati iznos od po 1.000,00 KM na ime naknade nematerijalne štete zbog nedonošenja odluke u razumnom roku, i to u roku od tri mjeseca od dostavljanja ove odluke, uz obavezu da nakon isteka ovog roka plati zakonsku zateznu kamatu na eventualno neisplaćeni iznos ili dio iznosa naknade određene ovom odlukom.

Državni Ustavni sud naložio je Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, Vladi FBiH i Vladi Kantona Sarajevo da u skladu s ovom odlukom, u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja ove odluke, preduzme odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti radi otklanjanja sistemskog kršenja prava na suđenje u razumnom roku kao i odgovarajuće mjere iz svoje nadleženosti radi otklanjanja kršenja prava na djelotvoran pravni lijek u skladu s ovom odlukom.

Predsjedniku Kantonalnog suda u Sarajevu naloženo je da u skladu s ovom odlukom odmah preduzme odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti, radi otklanjanja sistemskog kršenja prava na suđenje u razumnom roku i mjere za okončanje postupaka iz odluke koja se odnosi na 124 apelanta.

Ustavni sud BiH usvojio je i apelaciju koju je podnijelo 108 osoba zbog dužine trajanja izvršnih postupaka, te povreda prava na djelotvoran pravni lijek u vezi sa pravom na pravično suđenje u razumnom roku u predmetima koji se vode pred Općinskim sudom u Travniku.

Odlukom Ustavnog suda BiH Vladi Srednjobosanskog kantona naloženo je da na račune 108 apelanata uplati iznos od po 1.000,00 KM na ime naknade nematerijalne štete zbog dužine trajanja izvršnih postupaka, i to u roku od tri mjeseca od dostavljanja ove odluke uz obavezu da, nakon isteka ovog roka, plati zakonsku zateznu kamatu na eventualno neisplaćeni iznos, ili dio iznosa naknade određene ovom odlukom.

Iste preporuke kao u odluci koja se odnosi na predmete koji se vode pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, Ustavni sud BiH izdao je Vladi Srednjobosanskog kantona, VSTV-u, Vladi FBiH i predsjedniku Općinskog suda u Travniku.