Home Sudska praksa BiH Nerazumljivost i protivrijecnost izreke presude

Nerazumljivost i protivrijecnost izreke presude

333
0

NERAZUMLjIVOST I PROTIVRJEČNOST IZREKE PRESUDE

Zakon o krivičnom postupku

član 311 stav 1 tačka j)

  • Samo u situaciji kada nedostaje bilo kakvo obrazloženje odluka sadržanih u izreci presude ili u slučaju potpunog izostanka obrazloženja u vezi sa odlučnim činjenicama, može se govoriti o bitnoj povredi odredaba krivičnog postupka iz člana 311. stav 1. tačka j) ZKP.

Obrazloženje:

“Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 311. stav 1. tačka j) ZKP – Prečišćeni tekst (ranije člana 303. stav 1. tačka j) ZKP) postoji u slučaju kada je izreka presude nerazumljiva, protivrječna sama sebi ili razlozima presude, ili ako presuda uopšte ne sadrži razloge ili u njoj nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama. O ovoj bitnoj povredi odredaba krivičnog postupka može se govoriti onda kada prvostepena presuda kao formalni pravni akt sadrži određene nedostatke u izreci ili obrazloženju, a koji su po svojoj prirodi takvi da onemogućavaju ispitivanje njene zakonitosti i pravilnosti.

Analizom žalbenih prigovora po ovom žalbenom osnovu prvenstveno se uočava da žalba nije određeno ukazala u kojem dijelu je pobijana presuda nerazumljiva, jer se samo u slučaju nerazumljivosti izreke presude može govoriti o postojanju bitne povrede odredaba krivičnog postupka. Takođe se uočava da žalba nije konkretizovala u čemu nalazi izostanak razloga pobijane presude, a niti o kojim odlučnim činjenicama u presudi nisu dati razlozi. S tim u vezi ovaj sud napominje da se o izostanku razloga u presudi, kao i razloga o odlučnim činjenicama može govoriti samo onda kada pismeno izrađena presuda ne zadovoljava zahtjevima propisanim odredbom člana 304. stav 6. i 7. ZKP – Prečišćeni tekst, kada se radi o presudi kojom se optuženi oglašava krivim, a kada je riječ kojom se optuženi oslobađa od optužbe, kakva je i pobijana presuda, obavezan sadržaj takve presude propisan je odredbama člana 304. stav 6., 7. i 9. ZKP – Prečišćeni tekst. U suštini, riječ je o situaciji kada nedostaje bilo kakvo obrazloženje odluka sadržanih u izreci presude, te potpunog izostanka obrazloženja u vezi sa odlučnim činjenicama. U situaciji, pak, kada takvi razlozi postoje, ali se žalbom osporava njihova validnost, ne može se raditi o bitnoj povredi odredaba krivičnog postupka, ali su takvi prigovori od značaja za pobijanje presude po drugom žalbenom osnovu i to žalbenom osnovu pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.”

(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 118-0-Kž-09-000 198 od 23.3.2010. godine)

Previous articleRad od kuce u vrijeme vanredne situacije izazvane koronavirusom
Next articlePausalne tvrdnje kao osnov za pobijanje presude