Home Vijesti BiH Nesposobno VSTV BiH – Zbog sporosti bh. pravosuđa vlade moraju isplatiti 271.000...

Nesposobno VSTV BiH – Zbog sporosti bh. pravosuđa vlade moraju isplatiti 271.000 KM odštete

449
0
Prošle sedmice u Službenom listu BiH objavljena je odluka u kojoj je Ustavni sud Bosne i Hercegovine naložio Vladi Kantona Sarajevo da uplati po 1.000 KM na račune 124 apelanta i to u svrhu naknade nematerijalne štete zbog nedonošenja odluke u razumnom roku od Kantonalnog suda u Sarajevu. To će u konačnici koštati KS 120 hiljada KM koje prema odluci Ustavnog suda BiH mora isplatit u roku od tri mjeseca.

Sedam dana poslije, u Službenom listu BiH objavljena je nova odluka Ustavnog suda BiH u kojoj je Vladi KS naloženo da uplati po 1.000 KM na račune devet apelanata koji su se također žalili zbog nedonošenja odluka u razumnom roku. U ovom slučaju riječ je o postupcima koji su vođeni pred Općinskim sudom u Sarajevu.

U najnovijoj odluci Ustavnog suda BiH stoji da se na osnovu člana 74. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, nalaže Vladi Kantona Sarajevo da apelantima, Ranku Đogu, Nihadu Bojadžiću, Emiru Saračeviću, Muneveri Hurem, Božidaru Paniću, Selmiru Zahiroviću, Ademu Mujčiću, Sabini Ademović i Dariju Rašeti isplati iznos od po 1.000 KM na ime naknade nematerijalne štete zbog nedonošenja odluke u razumnom roku i to u roku od tri mjeseca od dostavljanja ove odluke, uz obavezu da nakon isteka ovog roka plati zakonsku zateznu kamatu na eventualno neisplaćeni iznos ili dio iznosa naknade određene ovom odlukom.

Žestoke kritike ministra sigurnosti na rad bh. pravosuđa

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić prošle sedmice održao je konferenciju za medije u povodu odluka Ustavnog suda BiH kojim se nalaže institucijama vlasti da isplate naknade za štetu apelantima zbog sporosti pravosudnih organa.

“Ja već dvije godine govorim da u BiH nema pravičnog suđenja i da se krše prava garantovana ustavima. Postupci traju 10-15 godina, čak i više. Ako VSTV ne bude poduzeo sve mjere na sistemskom kršenju prava, onda će ići krivična prijava protiv VSTV-a, jer ne izvršavaju odluku Ustavnog suda BiH”, rekao je Mektić.

Mektić je kazao da svi oni koji su krivili njega da se miješa u nezavisnost pravosuđa i dizali Etičko vijeće da odlučuje o njemu, treba da se usmjere prema Ustavnom sudu BiH i neka VSTV osudi odluku Ustavnog suda BiH jer se miješa u nepristrasnost bh. pravosuđa.

“Predlažem da Etičko vijeće razmatra odluku Ustavnog suda BiH, jer su se umiješali u njihov rad i kazali da sistemski krše pravdu, zakone i postupke pred sudovima. Evo im sada prava prilika, više se ne miješa Dragan Mektić, sada postoji odluka Ustavnog suda BiH”, rekao je Mektić.

Podsjećamo, pored Vlade Kantona Sarajevo i Vlade Tuzlanskog kantona, Ustavni sud BiH prošle sedmice usvojio je i apelaciju koju je podnijelo 108 osoba zbog dužine trajanja izvršnih postupaka, te povreda prava na djelotvoran pravni lijek u vezi sa pravom na pravično suđenje u razumnom roku u predmetima koji se vode pred Općinskim sudom u Travniku.

Odlukom Ustavnog suda BiH Vladi Srednjobosanskog kantona naloženo je da na račune 108 apelanata uplati iznos od po 1.000 KM na ime naknade nematerijalne štete zbog dužine trajanja izvršnih postupaka, i to u roku od tri mjeseca od dostavljanja ove odluke uz obavezu da, nakon isteka ovog roka, plati zakonsku zateznu kamatu na eventualno neisplaćeni iznos, ili dio iznosa naknade određene ovom odlukom.

Sistemska kršenja prava na suđenje u razumnom roku

Ustavni sud BiH donio je odluku i kojom je naređeno Vladi Tuzlanskog kantona da isplati iznos od po 1.000 KM na ime naknade nematerijalne štete zbog nedonošenja sudske odluke u razumnom roku u predmetima koji su vođeni pred Općinskim sudom u Lukavcu s obzirom na to da su usvojene apelacija koje su podnijeli Hanifa Kalić, Semiz Redžić, Adnan Žabić, Muhamed Husejnović, Zumreta Suljić, Hasan Halilagić, Esad Imamović, Samil Nukić, Almin Sakić, Safija Mujagić, Ekrem Kovačević, Bajro Kovačević, Fikret Hrvatović, Izudin Begić, Fahrudin Gazetić, Mehemed Bušić, Senaid Kasumović, Husejin Dedić, Muharem Šiljegović, Ramiz Akeljić, Milada Marjanović, Omer Junuzović, Osman Dropić, Izet Ahmičević, Ekrem Karić, Rifat Bušatlić, Predrag Gojković, Mustafa Dugonjić, Mustafa Hrvić, Munir Banjić, Mursel Kovačević, Safet Arifović, Suad Sakić i Mehmed Halilović.

Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine naloženo je da, u skladu sa ovim odlukama, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja preduzme odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti radi otklanjanja sistemskog kršenja prava na suđenje u razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti radi otklanjanja kršenja prava na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi sa pravom na suđenje u razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, u skladu sa ovom odlukom.

Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Vladi Kantona Sarajevo i Vladi Tuzlanskog kantona također je naloženo da najkasnije u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja ove odluke preduzmu odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti radi otklanjanja sistemskog kršenja prava na suđenje u razumnom roku “kao i odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti radi otklanjanja kršenja prava na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi sa pravom na suđenje u razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, u skladu sa ovom odlukom”.

Ustavni sud BiH naložio je također predsjedniku Općinskog suda u Lukavcu i predsjedniku Općinskog suda u Sarajevu da odmah preduzme odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti radi otklanjanja sistemskog kršenja prava na suđenje u razumnom roku.