Home Vijesti BiH Općinski sud Goražde prvi u BIH završio proces digitalizacije arhiva

Općinski sud Goražde prvi u BIH završio proces digitalizacije arhiva

271
0

Općinski sud Goražde prvi u BIH završio proces digitalizacije arhiva

Naime, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BIH na ovaj način okončalo je pilot implementaciju Modula za elektronsko arhiviranje predmeta u ovom sudu u okviru projekta “Konsolidacije i daljnjeg razvoja pravosudnog informaciono-komunikacionog sistema”.

Projektom je olakšan rad uposlenika u ovoj pravosudnoj instituciji u smislu brze pretrage sudskih dokumenata ali i njihovog kvalitetnog arhiviranja što je jedan od važnih koraka u pravcu efikasnosti pravosuđa u BIH, istaknuto je tokom svečanosti. Projekat vrijedan oko 130 000 KM realiziran je u periodu od četiri mjeseca.

U toku implementacije modula izvršena je dodatna digitalizacija nedostajućih dokumenata u arhiviranim predmetima u okviru CMS-a, ali i značajnog broja predmeta koji imaju trajan rok čuvanja, a koji su procesuirani u manuelnom sistemu rada. Na ovaj način osigurana je digitalizacija milion stranica, odnosno oko 70 posto arhive Općinskog suda u Goraždu.

Iz kantonalne vlade su najavili da će finansirati nadogradnju modula za skeniranje, odnosno pružiti pomoć za arhiviranje 30 posto preostale arhivske građe Općinskog suda u Goraždu.

Općinski sud u Goraždu prva je pravosudna institucija u BIH koja je završila ovaj projekt što je i svojevrsno odavanje priznanja uposlenicima Općinskog suda u Goraždu kao jednoj od trenutno najefikasnijih pravosudnih institucija u BiH.

VSTV BiH obezbijedilo je i donaciju za Arhiv BPK-a, računar i softver za arhiviranje elektronske arhive.

Agencije