Home Blog Page 41

Porezna uprava FBiH poziva porezne obveznike da prijave korupciju on-line

0
Porezna uprava FBiH poziva porezne obveznike da prijave korupciju on-line

U cilju utvrđivanja osnovanosti navoda, Porezna uprava će zatražiti od nadležnih organa da se izvrši identitet lica koja svoje navode iznose pod pseudonimima.

Povodom natpisa na nekim portalima da u Poreznoj upravi Federacije BiH ima službenih lica koja su sklona koruptivnim aktivnostima, odnosno da prilikom izvršavanja svojih dužnosti vrše direktan ili indirektan pritisak na porezne obveznike radi sticanja materijalnih ili nematerijalnih koristi, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine poziva porezne obveznike da prijave sve uočene nepravilnosti ili sumnje u postojanje koruptivnih aktivnosti nadležnim istražnim organima, tužilaštvima i direktoru Porezne uprave na e-mail adresu: korupcija@fpu.gov.ba.
Sve prijave koje se dostave na gore navedenu e-mail adresu i budu potkrijepljene činjenicama biti će provjerene, a za one za koje se utvrdi osnovanost Porezna uprava će poduzeti aktivnosti iz svoje nadleženosti, te će iste proslijediti nadležnim tužilaštvima i agencijama.
Porezna uprava garantuje zaštitu podataka lica koja prijave korupciju.
E-mail adresa korupcija@fpu.gov.ba bit će otvorena narednih 30 dana, kako bi se obveznicima omogućilo da jednostavno i direktno prijave bilo koji vid koruptivne aktivnosti i na taj način daju svoj doprinos suzbijanju korupcije koja dovodi do kršenja univerzalnog principa jednakosti svih građana pred zakonom.

 

Izvor: pufbih.ba

Tematska konferencija “Pravosuđe i mediji“

0
Tematska konferencija “Pravosuđe i mediji“
simbol prava

Tematska konferencija “Pravosuđe i mediji“

Konferencija je okupila preko 50 učesnika, odnosno predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini, glasnogovornika i stručnih saradnika ovih pravosudnih institucija, koji su iskazali zadovoljstvo tematikom konferencije.

Konferenciju je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH) u okviru projekta koji finansira Evropska unija (IPA 2012) „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“.

Cilj konferencije je bio usvajanje pozitivne prakse u saradnji sa medijima i odnosima s javnošću i utvrđivanje daljih koraka koje je potrebno poduzeti kako bi se saradnja sa medijima i komunikacija između pravosudnih institucija i građana unaprijedila. Tokom predstavljanja komunikacijskih aktivnosti VSTV-a BiH i komunikacijske prakse Suda Bosne i Hercegovine, učesnicima se željelo ukazati na važnost i utjecaj odnosa s javnošću na kreiranje mišljenja javnog mnijenja i stvaranje slike o pravosuđu.

Uvodnim obraćanjima konferenciju su otvorili potpredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić  i voditeljica programa pravosudnog sektora u Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini Una Kelly.

Potpredsjednica Jukić je istakla da se aktivnostima koje VSTV BiH provodi u ovoj oblasti nastoji osigurati bolje razumjevanje građana o načinu funkcionisanja i radu pravosudnih institucija, kao i to da građani budu svjesni izazova sa kojima se pravosuđe u svom radu suočava. „Sigurna sam da otvorenim prezentovanjem aktivnosti i izazovova u radu , možemo dobiti razumijevanje i podršku javnosti za napore koje preduzimamo u oblasti reforme i unaprjeđenja rada pravosudnih institucija.“, naglasila je potpredsjednica Jukić, dodajući: „Želimo uspostaviti strateško komuniciranje i pružiti podršku sudovima u unaprjeđenju sposobnosti da bolje upravljaju odnosima sa javnošću i saradnjom sa medijima“.

Gđa Kelly je napomenula da ne samo da pravda treba biti zadovoljena, nego se to mora i vidjeti. Naglasila je da je publicitet ključna komponenta u pravu na pravično suđenje, ističući kako je važno da se odluke učine dostupnim javnosti i obrazlože. Ona je dodala da bi mediji trebali izvještavati o uspjesima i napretku u pravosuđu na nepristrasan način, bez ugrožavanja osobnih podataka i pravnih procedura.

Na današnjoj tematskoj konferenciji doneseni su sljedeći zaključci:

1. Neophodno je da sudovi preduzimaju aktivnosti kako bi se poboljšala komunikacija i saradnja s medijima i korisnicima sudova a  time i pristup pravdi i transparentnost pravosuđa u BiH.
2. Potrebno je jačati kapacitete sudova i razvijati vještine za komuniciranje sa javnošću us cilju informisanja javnosti o radu pravosudnih institucija i poboljšanja percepcije javnosti o pravosuđu.
3. Potrebno je donijeti smjernice za komuniciranje sa javnošću za sve sudove, imajući u vidu pozitivno zakonodavstvo naše države.
4. Potrebno je nastaviti sa edukacijama u oblasti komunikacije i odnosa sa javnošću u pravosuđu.

Prepoznavajući važnost efikasnosti pravosuđa kao ključnog uslova za pristup evropskim integracijama, Evropska unija finansirala je projekat „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“ sa 1,8 miliona eura iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2012). Ovim projektom je započela  nova faza razvoja pravosudnog informacionog sistema u BiH, a nastavljaju se aktivnosti unaprjeđenja efikasnosti pravosuđa putem kojih će se razviti dodatne funkcionalnosti i osigurati održivost Sistema za automatsko upravljanje predmetima (CMS), smanjiti broj neriješenih predmeta i predmeta ratnih zločina u sudovima te povećati povjerenje javnosti i poboljšati reputacija pravosuđa. Nastavak projekta sa VSTV-om koji finansira EU sa 1,8 miliona eura će početi iduće sedmice, a kroz koji će se, među mnogim drugim oblastima, nastaviti podržavati pitanje pravosuđa i medija.

 

Izvor: VSTS

Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) imenovao nosioce pravosudnih funkcija u BiH

0
Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) imenovao nosioce pravosudnih funkcija u BiH
ePravo.ba

Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) imenovao nosioce pravosudnih funkcija u BiH

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom sjednice donijelo odluke o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Imenovani su sljedeći nosioci pravosudnih funkcija:

  • Hadžihasanović Meliha, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Gračanici;
  • Muharemović Mahir, na poziciju sudije u Osnovni sud u Bijeljini;
  • Mišić Saša, na poziciju sudije u Općinski sud u Tuzli;
  • Ilić Marina, na poziciju sudije u Općinski sud u Zavidovićima;
  • Đogić Elvira, na poziciju dodatnog sudije u Kantonalni sud u Tuzli;
  • Sakić Muris, na poziciju dodatnog sudije u Općinski sud u Zavidovićima;
  • Đuričić Tatjana, na poziciju dodatnog sudije u Općinski sud u Tešnju;
  • Prole Saša, na poziciju dodatnog sudije u Općinski sud u Sanskom Mostu;
  • Sobo Amir, na poziciju dodatnog sudije u Općinski sud u Travniku;
  • Jović Robert, na poziciju dodatnog sudije u Općinski sud u Živinicama.

Pri donošenju Odluke o imenovanju VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti, ugleda i iskustva na rukovodećim poslovima.

Ceremonija davanja svečane izjave održat će se 26.01.2016. u 12.00 u prostorijama VSTV-a

Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 1.2.2016. godine.

 

Izvor: VSTS

Uspjeh Udruženja korisnika kredita “Švicarac” u 2016 godini

0
Uspjeh Udruženja korisnika kredita “Švicarac” u 2016 godini

Predsjednik Udruge korisnika kredita Švicarac BiH Kemal Duraković izjavio je za Fenu kako je u prvih dvadeset dana 2016. godine izrečeno preko 30 presuda u BiH u korist građana i korisnika kredita “nikad viđenoga švicarskog franka (CHF), a na štetu Hypo banke”.

– Veliki broj tih presuda izrečen je na mostarskom sudu gdje su svi sudci parničnog odjela zauzeli isti pravni stav, odnosno da su ugovori o kreditima vezani za CHF valutu pravno ništavi, te se obvezuju korisnici kredita vratiti samo podignuti iznos KM-a bez ugovorene kamate – kazao je Duraković, naglasivši kako je s ovim, siječanjskim presudama, broj izrečenih presuda prerastao brojku 500.

Duraković je također istaknuo kako su, s obzirom da se ide s pojedinačnim tužbama korisnika kredita protiv tužene Hypo banke, po prvi put krajem prosinca imali po jednoj presudi izrečeno 6 ništavih ugovora o kreditu.

– Udruga korisnika kredita Švicarac BiH će se boriti istinom i samo istinom, kao i dokazima (presudama) crno na bijelo, a nikako drugim radnjama koje su sastavni dio Hypo banke i njihovih uposlenika – menadžmenta te tvrtke – kazao je Duraković te se ispričao Federalnoj novinskoj agenciji FENA koju je u prijašnjem priopćenju optužio za pristranost i pogodovanje navedenoj banci, navodeći kako je to priopćenje napisao “umoran i rezigniran svime što pišu iz Hypo-Alpe-Adria banke”.

ePravo

Uspjeh Tužilaštva BiH: U 2015. ostvarena norma od 159 posto

0
Uspjeh Tužilaštva BiH: U 2015. ostvarena norma od 159 posto

Iz Tužilaštva BiH u saopćenju navode da je ostvarena norma u 2015. godini 159,77 posto, dok je kvalitet rada 92 posto.


Broj podignutih optužnica u 2015. bio je 195 protiv a potignute su protiv 431 osobe.

Također, istaknuta je činjenica da je u 2015. godini riješeno 382 predmeta protiv 1197 osoba.

Podaci za 2013: Kvalitet 94 posto kolektivna norma 119,61 posto;
Podaci za 2014: Kvalitet 89 posto kolektivna norma 128 posto;
Podaci za 2015: Kvalitet 92 posto kolektivna norma 159,77 posto.

Predstavljeni podaci, kao i činjenica da su do kraja prošle godine, donesene tužilačke odluke u svim predmetima Kategorije 2, u kojima su istrage proslijeđene iz tužilaštva Haškog tribunala, govore o značajnim ostvarenim rezultatima.

Za 2016. godinu, Tužilaštvo BiH najavljuje još odlučniju borbu protiv organiziranog kriminala, korupcije, terorizma i nastavlja efikasno procesuiranje predmeta ratnih zločina, te najavljuje da nastavlja raditi u interesu vladavine prava i sigurnosti svih građana naše zemlje.

 

ePravo

 

Zbog političkih igara i dalje nema rezultata popisa stanovništva u BiH

0
Zbog političkih igara i dalje nema rezultata popisa stanovništva u BiH

Osim što su rezultati popisa potrebni za izradu različitih razvojnih analiza i strategija u BiH, neophodni su i u procesu priključenja naše zemlje EU.

– Rezultati popisa se spominju i u Reformskoj agendi. Mi ne možemo predati kredibilnu aplikaciju bez rezultata popisa. Djelovat će prilično neozbiljno ako prilikom predaje aplikacije ne budemo čak znali ni koliko imamo stanovnika, koliko domaćinstava i druge osnovne podatke – istakao je Osmanović.

Napomenuo je i kako je Vijeće ministara pozvalo Agenciju EU-a za statistiku Eurostat, da pomognu u prevazilaženju problema u vezi s rezultatima popisa, ali predstavnici RS-a ne žele prihvatati ni preporuke Monitoring tima Eurostata.

Najodgovornije osobe za objavu rezultata popisa stanovništva su direktor Agencije za statistiku BiH Velimir Jukić i njegovi zamjenici, kaže koordinator Centralnog popisnog biroa u ime Vijeća ministara i ministar civilnih poslova Adil Osmanović.

– Objavljivanje rezultata popisa je „zaglavljeno“ u političkim igrama. Očekujemo od novog rukovodstva Agencije da se izdigne iznad političkih igara i da počne objavljivati preliminarne rezultate – kazao je Osmanović.

Prema Osmanovićevim riječima čak je i prethodna uprava Agencije za statistiku BiH mogla objaviti preliminarne rezultate za kategorije koje nisu u direktnom dodiru sa nacionalnom strukturom stanovništva, kao što su broj kuća i stanova, kategorije stambenih jedinica po velični, broj automobila i drugih motornih vozila, broj stočnog fonda i drugo. Međutim, dodao je, zbog političkih igara o nacionalnoj strukturi, nisu objavljeni ni ovi rezultati.

Kada će i zašto do sada nisu objavljeni barem rezultati popisnih kategorija koje nisu u direktnoj vezi s nacionalnom strukturom, te kada ćemo saznati koliko nas ima pitali smo i direktora Agencije za statistiku BiH Velimira Jukića. Pitali smo ga i da li će on potpisati objavu rezultata, bez obzira na pregovore u okviru Centralnog popisnog biroa, jer je prema zakonu ovlašten da to učini.

– Ne želim govoriti o bilo kakvim detaljima u vezi s tim pitanjem. Jedino što mogu reći je da ćemo raditi prema važećim zakonima i da ćemo objaviti rezultate do predviđenog roka, a to je posljednji dan juna ove godine – izjavio je Jukić.

ePravo

Pokrenut postupak protiv Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović

0
Pokrenut postupak protiv Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović

Današnjom odlukom Suda ukida se monopol notara u FBiH

0
Današnjom odlukom Suda ukida se monopol notara u FBiH

Današnjom odlukom Ustavnog suda FBiH ukida se monopol notara u FBiH

Ustavni sud Federacije BiH utvrdio je danas da određene odredbe Zakona o notarima (član 6. stav 2., članovi 27. i 73. – “Službene novine Federacije BiH”, broj 45/02) nisu u skladu s Ustavom FBiH, a radi se o predmetu/zahtjevu za ocjenu ustavnosti koji je u ovom sudu uputila bivša potpredsjednica FBiH Spomenka Mičić.

Podsjetimo, na javnoj raspravi 2. decembra 2015. godine razmatrana su brojna pitanja koja se tiču osporenih zakonskih odredbi, kojima je, prema podnositelju zahtjeva, “bitno reducirano pravo građana i pravnih osoba da po vlastitom izboru odlučuju da li će pravne usluge zatražiti od advokata ili notara, te uspostavljen monopolski položaj notara u odnosu na advokaturu za izuzetno širok spektar pravnih poslova i radnji, a za čije su izvršenje jednako kompetentni i notari i advokati“.

Predsjednik Advokatske komore FBiH Branko Marić Feni je kazao da je spomenuta sudska odluka, kojom je utvrđeno da aktuelni Zakon o notarima, odnosno njegove određene odredbe nisu u skladu s federalnim Ustavom, zapravo predstavlja dobitak za građane, jer je, kako navodi, ukinut svojevrsni monopol, te otvorena mogućnost konkurencije, odnosno data prilika građanima da biraju koga će angažirati za određenu vrstu pravnih poslova.

Pojasnio je da su osporenim zakonom, određeni pravni poslovi koji su izvorno pripadali advokatima, praktično preusmjereni, isključivo, na notare, koji štite javni interes, dok su advokati savjetodavci i štite privatni interes.

Ilustracije radi,, članom 73. osporenog Zakona o notarima definirano je da određene poslove mogu vršiti samo notari (ugovori vezani za nekretnine, osnivanje privrednih društava…).

Osporeni članovi Zakona o notarima Federacije Bosne i Hercegovine:

 

Članak 6.
Uvjeti za pristupanje polaganju notarskog ispita

Nakon isteka prijelaznog perioda iz stavka 1. ovog članka, polaganju notarskog ispita može pristupiti samo osoba, koja je najmanje tri godine provela na radu kao notarski pomoćnik u smislu članka 42. stavak 1. ovog zakona.

Članak 27.
Službeno sjedište notara i broj notara

 

Na prijedlog rukovoditelja kantonalnog organa uprave nadležnog za poslove uprave i pravosuđa (u daljnjem tekstu: kantonalni organ za upravu), vlada kantona određuje broj potrebnih notara za područje kantona, kao i njihovo službeno sjedište.
Službeno sjedište notara je općina ili grad koje odredi vlada kantona.
Nakon formiranja Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Notarska komora), prilikom određivanja broja notarskih mjesta, kao i prilikom utvrđivanja službenih sjedišta pribavlja se mišljenje i Notarske komore.
Broj notara određuje se prema broju stanovnika koji žive na području kantona, pri čemu se po pravilu na 20.000 stanovnika treba otvoriti jedno notarsko mjesto, uzimajući u obzir i godišnji broj isprava koje se notarski obrade.
Dvije ili tri općine koje imaju manji broj stanovnika od broja koji je utvrđen u stavku 4. ovog članka, mogu imati jednog notara.

Članak 73.
Pravni poslovi za koje je obvezna notarska obrada isprava

Pravni poslovi koji za svoju pravnu valjanost zahtijevaju notarsku obradu isprava odnose se na:
1. pravne poslove o reguliranju imovinskih odnosa između bračnih drugova, kao i između osoba koje žive u vanbračnoj životnoj zajednici,
2. raspolaganja imovinom malodobnih i poslovno nesposobnih osoba,
3. pravne poslove kojima se obećava neka činidba kao poklon s tim što se nedostatak notarske forme, u ovom slučaju, nadomješta izvršenjem obećane činidbe,
4. pravne poslove, čiji je predmet prijenos ili stjecanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama,
5. osnivačka akta gospodarskih društava i utvrđivanje njihovih statuta, kao i svaka promjena statuta.
Pravni poslovi, za koje, protivno stavku 1. ovog članka, nisu sačinjene notarski obrađene isprave, ništavi su.
Neovisno od odredbe stavka 1. ovog članka, obveze notarske obrade isprava mogu biti predviđene i u drugim zakonima.
Stranke imaju pravo zahtijevati notarsku obradu isprava i za druge pravne poslove, koji nisu navedeni u stavku 1. ili 3. ovog člana.
Odredbe ovog članka vrijede samo tako dugo dok ne budu zamijenjene posebnom regulativom o obvezi notarske obrade isprava, koje ih izričito u cjelini ili u dijelovima stavlja van snage.

Odluka se može preuzeti na linku: https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Neustavnost-notarijata-FBiH.pdf

ePravo