Home Blog Page 42

Izmjene zakona o parničnom postupku FBiH

0
ePravo.ba

Izmjene zakona o parničnom postupku

U Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine u decembru 2015.g. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku FBIH.

Prečišćeni tekst Zakona o parničnom postupku FBiH.

 

Redakcija ePravo

Sud i Tužilaštvo BiH osudili pritiske političkih stranaka na njihov rad

0

Sud i Tužilaštvo BiH osudili pritiske političkih stranaka na njihov rad

“Sud i Tužilaštvo BiH neće dozvoliti da nezadovoljni pojedinci, koristeći se moćnim medijskim sredstvima, dovode u pitanje nepristrasan i nezavisan rad ovih institucija koje su nepokolebljive u namjeri da procesuiraju sve one koji su, svojim radnjama, došli u sukob sa zakonom. Tu niti može niti će biti bilo kakvih izuzetaka. Potpuno je neprimjereno da političke stranke na ovako otvoren način vrše pritisak na rad pravosudnih institucija i predvode medijski linč državnih tužilaca i sudija. Sud i Tužilaštvo su i do sada procesuirali predstavnike političkih stranaka, ali nikada nisu bili izloženi ovakvoj vrsti otvorenog pritiska”, navodi se u saopštenju.

Ove institucije ističu da u skladu sa važećim zakonima, provode aktivnosti iz svojih nadležnosti. Naglašavaju da njihov mandat nije da ispunjavaju bilo čije želje, nego da provode zakone ove zemlje.

“Stoga, ovom prilikom, pozivamo pojedine političke predstavnike da svoju energiju usmjere na političke, socijalne i ekonomske reforme i ostave na miru Sud i Tužilaštvo BiH kako bi nesmetano radili svoj posao. Nije u redu zalagati se za vladavinu prava i obračun sa organiziranim kriminalom i korupcijom samo kada je riječ o procesuiranju predstavnika drugih političkih stranaka. Neodgovorno je neprimjerenim saopštenjima slati poruku javnosti da je riječ o ‘montiranim procesima’ i na taj način unaprijed obeshrabriti potencijalne svjedoke. Niko nema pravo da, koristeći se uticajnim položajem i jakim medijskim sredstvima, u javnosti kreira sliku pravosuđa koje tobože nasumice privodi i procesuira nedužne građane ove zemlje. Svi oni, koji pošteno rade i žive od svog rada, nemaju niti jedan razlog za strah od Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine i potpuno smo sigurni da mirno spavaju. Oni pak drugi, koji su se na bilo koji način ogriješili o zakon, svakako imaju razloga za zabrinutost”, dodaje se u saopštenuju.

Sud i Tužilaštvo BiH, kako je istaknuto, nemaju namjeru odustati niti podleći pritiscima ma od koga dolazili.

“Odlučnije nego ikada nastavljamo borbu protiv svih krivičnih djela iz naše nadležnosti, uz potpuno poštivanje pravila, procedura i zakona države Bosne i Hercegovine. Krivični postupak koji se vodi bit će proveden neovisno i po najvišim pravosudnim standardima i niko neće moći, političkim pritiscima, uticati na njegov krajnji ishod”, zaključuje se u saopštenju.

Agencije

Europski sud za ljudska prava: Poslodavci mogu nadzirati privatne online poruke radnika

0

Sud je donio ovu presudu na osnovu slučaja rumunskog inžinjera koji je dobio otkaz nakon što je koristio Yahoo Messenger ne samo da bi komunicirao sa svojim profesionalnim kontaktima, nego i da bi slao poruke svom bratu i vjerenici, piše britanski The Independent.

Sud u Strasbourgu priklonio se poslodavcu jer “nije nerazumno da poslodavac želi potvrditi da li uposlenici obavljaju svoje profesionalne zadatke u toku radnog vremena”.

Sudija je odbacio tvrdnju uposlenika da je njegovo pravo na privatnost prekršeno jer su njegove povjerljive prepiske kompromitovane.

ePravo

Ispis iz Bosanskog državljanstva – BiH državljanstvo

0

Ukinute sporne odredbe zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine

Kao advokat pravni ekspert sa višedecenijskim iskustvom sa državljanstvom BiH – pojasnite nam najnoviju odluku Ustavnog suda BiH koja se odnosi na ukidanje pojedinih članova Zakona o državljanstvu BiH ?

Uloga Ustavnog suda BiH jeste da podržava Ustav BiH. Prvom rečenicom člana I/7.b) Ustava Bosne i Hercegovine propisano je da nijednom licu neće biti arbitrarno uskraćeno državljanstvo BiH. Dakle, Ustavni sud je postupao u okviru svoje nadležnosti,  i ocijenio da odredbe člana 17. i člana 39. stav 1. Zakona o državljanstvu BiH nisu u skladu sa članom I/7.b) i d) Ustava Bosne i Hercegovine jer tim ustavnim odredbama nije utvrđeno da će državljani Bosne i Hercegovine biti lišeni tog državljanstva ukoliko imaju i državljanstvo druge države kojeg se nisu odrekli do datuma određenog osporenim članom, odnosno ukoliko sa tom državom BiH nije zaključila bilateralni sporazum o dvojnom državljanstvu. Prema dosadašnjem zakonu o državljanstvu BiH, osobe koje su ranije stekle državljanstvo neke druge države, trebale bi se do 01. januara 2013. godine izjasniti o tome čije državljanstvo žele. Ispis iz bosanskog državljanstva cijena

Kao advokat, sigurna sam da volja ustavotvorca, ako ga možemo tako nazvati jer znamo okolnosti donošenja Ustava BiH,  nije bila da izbjeglicama oteža povratak u Bosnu i Hercegovinu. Stoga, Ustavni sud BiH ocjenjuje kao nesporno da bi primjena osporenih zakonskih odredaba izuzetno otežala povratak ove kategorije izbjeglih lica, jer bi im se oduzelo bh. državljanstvo i time bi u matičnoj zemlji postali strani državljani. Ispis iz drzavljanstva BiH koliko košta ?

advokat

Advokat: Alma Prnjavorac

Ustav Bosne i Hercegovine nigdje ne propisuje da će se državljani Bosne i Hercegovine koji imaju državljanstvo druge države morati odreći tog državljanstva ako žele da zadrže (i) državljanstvo Bosne i Hercegovine. Tačno je da Ustav Bosne i Hercegovine propisuje da državljani Bosne i Hercegovine mogu imati državljanstvo druge države pod uvjetom da postoji bilateralni ugovor između Bosne i Hercegovine i te zemlje. Međutim, Ustav Bosne i Hercegovine, tačnije član I/7.d), nigdje ne propisuje da će se državljani Bosne i Hercegovine koji imaju državljanstvo druge države morati odreći tog državljanstva ukoliko nije zaključen bilateralni ugovor između te države i Bosne i Hercegovine, ako žele da zadrže i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Osporene zakonske odredbe upravo to propisuju, državljanima Bosne i Hercegovine koji imaju državljanstvo druge države dosadašnjim se  Zakonom o državljanstvu BiH postavljao uvjet na koji oni ne mogu utjecati. Državljani Bosne i Hercegovine su državljanstvo druge države stekli na osnovu propisa te države, nezavisno od toga da li je Bosna i Hercegovina sa tom državom zaključila bilateralni ugovor (npr: Kraljevina Švedska). Odnosno ispis iz drzavljanstva Bosne i Hercegovine cijena

Jedan od najznačajnih izvora u pogledu međunarodnih načela o državljanstvu predstavlja Opća deklaracija o ljudskim pravima iz 1948. godine na koju se poziva i u Preambuli Ustava Bosne i Hercegovine. Navedena deklaracija proklamira da svako ima pravo na državljanstvo, te da niko ne smije samovoljno biti lišen svog državljanstva, niti prava da promijeni svoje državljanstvo.

 

Procentualno koliko BiH državljana živi u zemljama koje ne dopuštaju dvojno državljanstvo ?

Prema zadnjim podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, broj bh. iseljenika je oko 1.9 miliona, od toga u državama koje ne dopuštaju dvojno državljanstvo sa državama koje nisu članice Europske Unije (slučaj kakav je kod nas u BiH, te kakav je do nedavno bio u Hrvatskoj, koja je riješila ovaj problem ulaskom u EU)  procentualno je svega oko 2,5%, sa tendencijom smanjenja zbog uvođenja dvojnoga državljanstva od država koje to pravo ranije nisu priznavali, poput Danske. Ispis iz bosanskog drzavljanstva preko advokata

Tendencija ispisa iz knjige državljana BiH se smanjuje u proteklim godinama ?

Tačno, sada se u prosjeku godišnje ispiše iz državljanstva BiH svega oko 3.000 ljudi, a iz godine u godinu taj broj postaje sve manji. Države koje su do sada bilo striktno opredjeljenje za jedno državljanstvo poput Danske, sada najavljuju uvođenje dvojnoga državljanstva što je odlična vijest za BiH državljane u Danskoj. Također,  jako dobra vijest  za naše državljane u Njemačkoj jeste da Njemačka uskoro uvodi dvojno državljanstvo za djecu stranaca pod određenim uslovima – riječ je o sporazumu konzervativaca njemačke kancelarke Angele Merkel i socijaldemokrata o proširivanju mogućnosti dobijanja dvojnog državljanstva za djecu stranaca. Time bi dugogodišnja debata o dvojnom državljanstvu konačno trebala biti završena. Pored toga, Bosna i Hercegovina trenutno pokušava potpisati sporazum o dvojnom državljanstvu sa Norveškom.  Tako  sve veći broj država uvodi mogućnost dvojnog državljanstva, a važno je navesti i to da se, čim Bosna i Hercegovina postane članica Europske unije, više ni jedno  lice neće morati odreći državljanstva Bosne i Hercegovine, budući da sve navedene zemlje dopuštaju dvojna državljanstva  pod uslovom da je riječ o državljanstvu države koja je članica EU. Ispis iz BiH drzavljanstva

advokat-azur

Advokat Azur Prnjavorac

Revizija državljanstva BiH je u toku ?

Odjel za reviziju državljanstva – Sektor  za državljanstvo i putne isprave pri Ministarstvu civilnih poslova BiH  zaduženo je  za reviziju državljanstava naturalizovanih lica u periodu od 06. aprila 1992. godine do 01. januara 2006. godine u skladu sa Zakonom o državljanstvu BiH. Za sva naturalizovana lica, za koja je tokom revizije utvrđeno da su državljanstvo stekli na nezakonit način, navedena nadležna tijela BiH su donosila odluke o oduzimanju državljanstva BiH.  Lica  kojima  je oduzeto državljanstvo BiH, shodno zakonskim propisima, imala su pravo na sudsko preispitivanje tako donesenih odluka. Bilo je slučajeva u kojima je Sud BiH svojim odlukama vratio državljanstvo BiH određenom broju naturalizovanih lica kojima su nadležni organi BiH isto oduzeli u prethodnom postupku. Ispis iz bosanskog drzavljanstva cijena 2018 ili cijena 2019

Ona naturalizovana lica kojima je pravosnažnim odlukama oduzeto državljanstvo BiH, postali su stranci u BiH i na njih se, nakon toga, primjenjivao Zakon o kretanju  i boravku stranaca i azilu. Ta lica su imala pravo na boravak, po nekom od osnova za boravak stranaca u BiH, međutim, pojedini stranci koji u određenom zakonskom roku nisu ostvarili zakonski utvrđena prava o boravku stranaca u BiH  ostali su u neregularnom statusu. Za takve strance izricane su mjere protjerivanja iz BiH, među kojima su se nalazila i lica, koja su, po ocjenama Obavještajno – bezbjednosne agecije BiH, bila prijetnja po nacionalnu bezbjednost i javni red, te su stavljana pod nadzor u Imigracioni centar za strance  radi pripreme za deportaciju. U svim navedenim fazama postoje zakonom utvrđeni efikasni pravni lijekovi, koji su od strane istih u  punom  kapacitetu korišteni. Kao praktični primjer navodim da, ukoliko se izrekne mjera protjerivanja stranca iz BiH  te  se lice žali, ona ne može biti izvršena sve dok drugostepeni organ – Ministarstvo bezbjednosti ne potvrdi istu mjeru, kako je to Zakonom i utvrđeno. Kada je u pitanju stavljanje stranaca pod nadzor u Imigracioni centar, postupanje drugostepenog organa – Ministarstvo bezbjednosti  mora donijeti odluku po žalbi u roku od 24 časa. Nadalje, takvi stranci nakon drugostepene odluke imaju pravo tužbe Sudu BiH, koji je dužan da u roku od tri dana donese odluku. Iz navedenog je vidljivo da se u BiH prema strancima primjenjuju efikasni pravni lijekovi i da se prema njima postupa na najhumaniji način.

Da li će biti olakšano vraćanje BiH državljanstva u budućnosti ?           

Da, novim izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH, koje bi uskoro trebale stupiti na pravnu snagu, lice kojem je državljanstvo BiH zbog sticanja ili zadržavanja državljanstva druge države prestalo odricanjem ili otpustom iz BiH državljanstva,  moći će  podnijeti zahtjev za ponovno sticanje državljanstva BiH, ako ima odobren privremeni boravak najmanje posljednju godinu na teritoriji BiH ili odobren stalni boravak u BiH. To mnogostruko olakšava ponovno sticanje BiH državljanstva  onim licima koja su se morala odreći BiH državljanstva zbog nekog drugog državljanstva, što mnogostruko olakšava proces vraćanja BiH državljanstva u odnosu na dosadašnji zakon o državljanstvu BiH. Imamo puno osoba koje su stekle penziju u inostranstvu i sada su nakon prestanka radnog odnosa odlučili da se vrate u BiH i ovdje ponovno žive, te da vrate i svoje državljanstvo. Odricanje od bosanskog drzavljanstva u Njemackoj.

Kako se u Europskoj uniji definiše državljanstvo u pogledu prestanka državljanstva i sticanja ?

Kada su u pitanju stjecanje i prestanak državljanstva, u tom pogledu u unutrašnjem pravu ne postoji državna jednoobrazna praksa. Ipak se mogu razabrati, između ostalog, neka osnovna načela:  da je diskreciono pravo svake države da odredi ko ima pravo na njezino državljanstvo; da država može predviđati svojim zakonima različite uvjete za primanje u svoje državljanstvo i da država ne može otpustiti iz svog državljanstva neko lice suprotno njegovoj volji. Neke države koje imaju brojno iseljeništvo ili svoje etničke pripadnike u susjednim državama  svojim zakonima namjerno dopuštaju stjecanje vlastitog  državljanstva bez obaveze otpusta iz prijašnjeg državljanstva. Dalje, u sklopu uređenja odnosa država sljednica nastalih raspadom države prethodnice, ponegdje se dvojno državljanstvo nekih lica dopušta kao političko rješenje. Otpust iz drzavljanstva je isto sto i odricanje od drzavljanstva.

Evropskom konvencijom o državljanstvu (Odluka o  ratifikaciji navedene konvencije u BiH stupila je na snagu 10. 03. 2008.godine) potvrđeno je  međunarodno pravilo da je ekskluzivno pravo države da prema svom vlastitom pravu odredi ko su njeni državljani. U članu 7. stav 1. tačka a)  navedene konvencije  regulirano je da država ugovornica ne smije predvidjeti svojim unutrašnjim pravom gubitak njenog državljanstva ex lege, osim u slučaju dobrovoljnog stjecanja drugog državljanstva. S druge strane, članom 16. navedene konvencije propisano je da država ugovornica ne treba utvrđivati da je odricanje ili gubitak drugog državljanstva uvjet za stjecanje ili zadržavanje njenog državljanstva u slučaju kada takvo zadržavanje ili gubitak nisu mogući, ili se ne mogu razumno zahtijevati od lica. Ispis iz drzavljanstva BIH

Da li se može kupiti pasoš / državljanstvo neke EU zemlje ?

Mnoge zemlje prodaju svoje državljanstvo, ali niti jedna tako eficijentno kao Malta. Tamo, naime, bogati stranci bez većih problema i čekanja mogu kupiti maltešku putovnicu, a time i pristup Europskoj uniji. Bruxelles nije nimalo oduševljen time. Malta nije jedina koja daje državljanstvo u zamjenu za novac. Činjenica je da i Portugal, Cipar, Austrija, Velika Britanija,  Bugarska i Belgija nude državljanstvo u zamjenu za investicije. No za razliku od Malte, u ovom zemljama su pravna pravila daleko stroža, rokovi duži, a državljanstvo je obično uvjetovano trajnim nastanjivanjem u dotičnoj zemlji. I svote koje treba investirati su mnogo više: od tri milijuna na Cipru do deset milijuna u Austriji. U Njemačkoj se preko prepreka za stjecanje državljanstva, poput one o najmanje osam godina legalnog boravka, preskače samo u slučajevima da se radi o “iznimnom javnom interesu”, recimo kod vrhunskih sportista. Ispis iz BiH drzavljanstva cijena

Izvor: Agencije

Law Office Bosnia – Best Lawyers in Bosnia and Herzegovina

0
law office bosnia and herzegovina

Law Office Bosnia and Herzegovina

Bosnia and Herzegovina, Law Office Prnjavorac

 

The Legal 500 ranked the Law Office Prnjavorac from Tuzla, Bosnia and Herzegovina, as one of the top Law Offices in Bosnia and Herzegovina for 10 years in a row, from 2005 to 2010.

“This is an exceptional success of the Law Office Prnjavorac and not only of our lawyers. It is a result of a great effort and constant tendency for providing the best legal services to our clients, our constant professional specialization and adapting to our clients’ needs” said attorney at law Azur Prnjavorac, for the Legal 500.

For 28 years, The Legal 500 has been analysing the capabilities of law firms across the world, with a comprehensive research programme revised and updated every year to bring the most up-to-date vision of the global legal market. The Legal 500 assesses the strengths of law firms in over 100 jurisdictions.

The rankings are based on feedback from 250,000 clients worldwide, submissions from law firms and interviews with leading private practice lawyers, and a team of researchers who have unrivalled experience in the legal market.

 

The Law Office

 

Law Office Prnjavorac is a Tuzla-based independent law firm that has been providing legal services to Bosnian and foreign businesses since 1993.

In our work we combine knowledge and experience with creativity and understanding of business needs. We seek to ensure our clients stability and legal security in their operations. Our talented lawyers act quickly, developing optimal, effective and practical legal solutions. Our strength is the creation of interdisciplinary teams to solve specific tasks, allowing us to make the most effective use of our lawyers’ know-how from various fields of law.

We advise domestic and international clients in the fields of: divorces, dispute resolution, both litigation and arbitration; real estate; mergers and acquisitions; labour law and on intellectual property law and new technologies law.

The Embassy of the Federal Republic of Germany, the U.S. Embassy, the British Embassy and the Embassy of Spain, Embassy of Italy, also recommend us to their citizens and the companies in the case of indicating the need for the provision of professional legal assistance to Bosnia and Herzegovina.

We also provide advice and support in the field of business crime and white-collar crime based on our exceptional practical experience. We advise companies in high-profile domestic and cross-border civil and criminal proceedings involving fraud, including identity theft. Our assistance includes the representation of clients in court and arbitration proceedings as well as criminal cases, including allegations of criminal liability of corporate board members. Law Office Bosnia and Herzegovina

Our Office is also a member of Federal Bar Association, International Law Office, Association of European Lawyers (AEA), Anwalt Deutschland, Experten Branchenbuch Deutschland, International Criminal Defense Counsel (ICDC), LEXADIN, Hieros Gamos (HG), Law Fuel, Law Guru, Law Net, Legal Force, Law Mirror, European Lawyers. Law Office Bosnia and Herzegovina

 

 

legal500.com

Odricanje od bosanskog državljanstva

0
law office bosnia and herzegovina

Odricanje od bosanskog državljanstva

„Zlatna viza“ – legalno do državljanstva EU

Pravnog ekspert za državljanstvo naš list je pronašao u uglednom advokatskom uredu Prnjavorac, te su nam pojasnili mnogo pravna pitanja oko državljanstva.

Sistem koji se u Europska unija zove „Zlatna viza”  državljanstvo neke od zemalja EU ili trajnu boravišnu dozvolu može da dobije onaj ko – dovoljno plati ili investira. Polovina zemalja EU, među njima Bugarska, Grčka, Velika Britanija, Letonija, Litvanija, Malta, Austrija, Portugal, Španija, Mađarska i Kipar, nude takve programe za bogate, navodi advokat Prnjavorac.

Na taj način je u proteklih nekoliko godina kupljeno najmanje 6.000 državljanstava i 100.000 boravišnih dozvola – kao što prenose organizacije „Transparensi internešnal” i „Global vitnes” u zajedničkom izvještaju objavljenom početkom decembra.

Između nacionalnog državljanstva i Europskog tržišta

Razgovarali smo sa advokatom Almom Prnjavorac, pravnim ekspertom za pitanja državljanstva Bosne i Hercegovine.

Recite nam, šta mislite o emigraciji BiH stanovništva u zadnjem desetljeću, te o budućem periodu:

Podaci Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH pokazuju da van BiH živi 1.350.000 emigranata, što čini oko 35 posto ukupne populacije BiH. Ovi podaci za većinu država ne obuhvataju mlađe osobe, odnosno osobe koje su rođene van BiH. Kljucne rijeci: Odricanje bosanskog državljanstva, Odricanje od bosanskog državljanstva advokat, Odricanje državljanstva BiH, odricanje od BiH drzavljanstva, odricanje od drzavljanstva Bosne

S obzirom na to da ne postoje precizni podaci o odlasku mlade i visokoobrazovane radne snage iz BiH, kao primjer mogu poslužiti pokazatelji Svjetske banke iz 2000. godine, prema kojima je procenat visokoobrazovani koji su emigrirali iz BiH iznosio 22,8 %, što BiH stavlja na drugo mjesto u Evropi”. Međutim, državljanstvo neke druge zemlje uzeo je znatno veći broj Bosanaca i Hercegovaca od onoga broja koji se pominje u medijima, s obzirom da većina zemalja  ne traži odricanje od bh. državljanstva, a tu je i moratorij iz 2004.g. na primjenu zakonske odredbe u trajanju od 10 godina, koji je donio Ured visokog predstavnika za BiH, koja se odnosi na  spornu zakonsku odredbe o gubitku BiH državljanstva, ukoliko se stekne državljanstvo neke druge države, koja ne zabranjuje dvojna državljanstva.

Da li mislite da će se administrativna taksa za odricanje od BiH državljanstva uskoro biti niža, jer sada je jako visoka:

Administrativna taksa državi BiH će se smanjiti za minimalno 50% u narednoj godini do dvije. Lično sam istakla poslaniku u Skupštini BiH da je taksa enormno visoka i da je nerazumno opterećenje našim državljanima, koji žele drugo državljanstvo.

Odricanje od bosanskog državljanstva procedura, Odricanje od bosanskog državljanstva koliko košta, Odricanje od bosanskog državljanstva preko advokata

U kojoj godini je bilo najviše odricanja i kako ocjenjujete naredne godine ?

Najviše odricanja od državljanstva BiH je bilo 2003 godine, ocjenjujem da će se u svakoj narednoj godini taj broj znatno smanjivati, te da će mnogo države u budućnosti omogućiti dvojna državljanstva, tako da naši državljani Bosne i Hercegovine, više neće biti primorani da se odreknu svoga državljanstva da bi prihvatili državljanstvo neke druge države.

Da li se naši građani odlučuju za povratak u državljanstvo BiH ?

Kod nekih postoji interes da ga vrate, takođe vidi se to po evidencijama stranaca za prijavu boravka u BiH. Tako imate slučajeva da se osobe rođene u BiH prijavljuje kao stranac da bi ponovno stekla državljanstvo BiH. A zbog rođenja i znanja jezika imaju olakšane uslove konzumiranja tog prava s obzirom na to da se cijeni kako su u stanju brzo da se integriraju u bh. društvo. Imamo puno osoba koje su stekle penziju negdje drugo i sada su nakon prestanka radnog odnosa odlučili da se vrate u BiH i tu ponovno žive”, No povratak državljanstva BiH nije tako lagan i jednostavan za sada.

Da li je u godinama prije 1999 dolazilo do dodjele BiH državljanstva „sumnjivim licima

Ranije su važili drugi zakoni, npr oko 1995. godine od strane MUP-a RBiH i to po tada važećem Zakonu o državljanstvu, preuzetom iz bivše SR BiH: “Bilo je dovoljno izraziti želju za bh. državljanstvom, zakleti se na lojalnost ovoj zemlji i donijeti dokaze o nekažnjavanju u BiH, pa da postanete državljanin BiH. Mnogo državljanstva tako dodjeljena su se kasnije poništavala.

Kako se gleda na državljanstvo po međunarodnom pravu ? Odricanje od BiH državljanstva

Prema međunarodnim načelima, smatra se da se pitanja državljanstva ubrajaju u  unutrašnju odnosno isključivu nadležnost države. Državljanstvo je pravni odnos javno – pravnog karaktera između fizičkog lica i suverene države na osnovu koga to lice ima status državljanina, odnosno pravna veza koja neko lice vezuje za neku državu. Svaka država ima pravo svojim ustavom i zakonima odrediti ko ima pravo na njezino državljanstvo. Država je slobodna da dodijeli svoje državljanstvo kome god hoće i međunarodno pravo je u tome ne ograničava. Dakle, svaka država, kada određuje da li je jedno lice njen državljanin, to vrši na osnovu svojih propisa o državljanstvu i obratno, na osnovu svojih pravnih pravila o državljanstvu ona ne može određivati vezu sa državljanstvom između jednog fizičkog lica i strane države. Iako u međunarodnom pravu nije prihvaćena doktrina o tzv. neraskidivoj privrženosti, koja bi državu sprečavala da neko lice otpusti iz svoga državljanstva suprotno njegovoj volji, u pravilu samo izuzetno se dopušta državama da nekoga svog građanina liše državljanstva protiv njegove volje. Odricanje bosanskog državljanstva.

Norveška dozvoljava dvojno državljanstvo uz “posebno jake razloge”

Zbog restriktivnih zakonskih odredbi o dvojnom državljanstvu u Kraljevini Norveškoj veliki broj bosanskohercegovačkih građana u toj zemlji traži odricanje od BiH državljanstva kako bi ostvarili pravo na državljanstvo Norveške. Da li mislite da će se smanjiti odricanje od državljanstva BiH kao advokat expert za ispis iz bosanskog drzavljanstva, odnosno advokat za drzavljanstvo.

Norveški zakon o državljanstvu iz 2005. godine kao uvjet za sticanje norveškog državljanstva propisuje da se osoba koja traži državljanstvo mora odreći ranijeg državljanstva“.

On, međutim, ukazuje i na činjenicu da isti zakon, ipak, dopušta mogućnost dvojnog državljanstva ukoliko postoje “posebno jaki razlozi”.
“Ima više razloga koji daju mogućnost da se odobri dvojno državljanstvo, ali nisu svi relevantni za građane Bosne i Hercegovine. Državljanima BiH su relevantna dva, a jedan od njih je ako odricanje od svog matičnog državljanstva košta više od 4% prihoda podnositelja zahtjeva. Ovaj razlog je dosta aktualan studentima i drugima koji imaju mala primanja”.

Drugi mogući razlog za odobravanje dvojnog državljanstva je taj ukoliko odricanje od matičnog državljanstva osobu dovodi u situaciju da gubi nekretnine, naslijeđe i prava. Ovo je dosta aktuelan razlog većini građana Bosne i Hercegovine u Norveškoj, jer imaju neke nekretnine ili naslijeđe u BiH na koje će izgubiti prava ako se odreknu državljanstva BiH, jer naši zakoni su restriktivni kada je u pitanju pravo stranaca da posjeduju nekretnine na teritoriju BiH. Odricanje od bosanskog državljanstva preko advokata.

Osoba koja traži norveško državljanstvo mora se pozvati na razlog za koji smatra da joj daje mogućnost da zadrži svoje matično državljanstvo kroz molbu norveškom ministarstvu vanjskih poslova (UDI).

“U molbi mora biti navedeno na koji se razlog osoba poziva i zbog čega je to važeće za tu osobu. Drugim riječima, svaka molba mora biti napisana posebno za tu osobu. Da bi se povećala šansa za usvajanje poželjno je da se uz molbu prilože dokumenti iz Bosne i Hercegovine koji potvrđuju navode iz molbe“: Odricanje bosanskog državljanstva preko advokata.

„Omiljeno jelo bračnog partnera kao uvjet za državljanstvo“

U Njemačkoj, ako ste “uzoran radnik i građanin”, možete nakon određenog vremena dobiti njeno državljanstvo. Ali ako ne znate šta vaš bračni partner najviše voli da jede, državljanstvo vam se može oduzeti. Šalu na stranu, ali njemačka je vlada zadnjih godina poduzela veoma oštre mjere prema onim našim građanima koji su, radi sticanja njemačkog državljanstva, sklopili fiktivni brak. Njima u kontrole dolaze razne komisije i tada “bračni parovi” ima da odgovaraju kao na kvizu, na otprilike ovakva pitanja: šta vaš muž najviše voli da jede, koji mu je omiljeni glumac, gdje ste bili za prvu godišnjicu braka, ko je njegov najbolji prijatelj, kako mu se zovu roditelji, s kim se najviše druži na poslu i sl. 2005godina Odricanje od BiH državljanstva će se smanjiti.

Izvor: Agencije

 

Odricanje od bosanskog državljanstva preko advokata, koliko košta odricanje od bosanskog državljanstva

Priznanje stranih sudskih odluka u Bosni i Hercegovini

0

Priznanje stranih sudskih odluka u Bosni i Hercegovini

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com/priznanje-stranih-sudskih-odluka-praksa-BiH.html

Pojam strane sudske odluke

Strana sudska odluka je odluka stranog suda i drugih, nesudskih organa (npr. Upravnih organa) koje su po svom statusu i dejstvima izjednačene sa sudskim – po pravu države u čije ime su donesene. U našem pravu Bosne I Hercegovine, predmet priznanja mogu biti samo strane odluke donijete u građanskopravnim stvarima. Sama kvalifikacija se vrši po unutrašnjem pravu nacionalne države, u kom slučaju i akti državne uprave mogu biti predmet priznanja. Sudska odluka, kao akt državnog organa jedne zemlje proizvodi dejstva na teritoriji zemlje donošenja. Međutim, kada se radi o sudskim odlukama u oblasti privatnog i privrednog prava, u cilju poštovanja međunarodne saradnje, ljudskih prava, pravne sigurnosti i ekonomičnosti postupka načelno se može priznati dejstvo odluka stranog suvereniteta u domaćoj zemlji, ukoliko se sprovede postupak priznanja strane odluke i ta odluka ispuni uslove predviđene nacionalnim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine da bi mogla biti priznata. “Jer, ako se uopšte ne bi priznavalo dejstvo stranih sudskih odluka, stranke bi morale o istoj stvari da vode postupak u različitim državama, što bi dovelo do velikih troškova i pravne nesigurnosti, a moglo bi se govoriti i o povredi prava na tužbu kao ljudskog prava. U međunarodnom privatnom pravu česta je sintagma: priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka. Priznati i izvršiti stranu sudsku odluku znači prihvatiti je u Bosni i Hercegovini kao pravosnažnu odluku i izvršni naslov dakle izjednačiti je sa odlukom koja je donesena u Bosni i Hercegovini. Ipak, zbog određenih specifičnosti o kojima će biti riječi u nastavku, preciznije je govoriti o postupku priznanja strane sudske odluke. Predmet priznanja su strane sudske odluke, sudska poravnanja i odluke drugih organa koje se u zemlji donošenja izjednačavaju sa ovim odlukama, a regulišu privatnopravne odnose sa međunarodnim elementom. Mogu se priznati samo meritorne odluke, nezavisno od njihovog naziva u zemlji porijekla, kao i nezavisno od toga koja vrsta organa, moguće i vansudskog donosi tu odluku (npr notar), dokle god je ta odluka donešena u formi, po postupku i od strane organa koji je nadležan za donošenje te vrste odluka po pravu zemlje donošenja odluke. Pojedinačni, konkretni akti na bazi javnih ovlašćenja mogu se izjednačiti sa sudskim odlukama, dok pojednične materijalne radnje nisu predmet posebnog ili priznanja uopće. Isključivo samo pravosnažna odluka saglasno pravu zemlje u kojoj je donešena predstavlja odluku podobnu za priznanje u Bosni i Hercegovini. Sudska odluka povodom određenog imovinskopravnog zahtjeva, u odnosu na koje se postavlja pitanje izvršenja i priznanja treba da ima svojstvo izvršnosti. U modernim pravnim sistemima evropskim pravima pojam pravosnažnosti se poklapa sa pojmom konačnosti, što nužno podrazumijeva nemogućnost pobijanja sudke odluke redovnim pravnim lijekovima, osim anglosaksonskog prava koje drugačije pristupa problemu takođe nemogućnost se ogleda i u dijelu “Ne bis in idem” te se po tom pitanju ne može voditi postupak. “Pred domaćim sudom, predmet priznanja može biti deklaratorna odluka kojom se potvrđuje postojanje ili nepostojanje neke obaveze dužnika, kao i kondemnatorna odluka.”

PRIZNAVANJE STRANIH SUDSKIH I ARBITRAŽNIH ODLUKA u Bosni i Hercegovini

Pokretanje postupka priznavanja u Bosni i Hercegovini

Postupak priznavanja stranih sudskih i stranih arbitražnih odluka pokreće se prijedlogom advokata (stranka u postupku, ili njen univerzalni ili singularni nasljednik).
Zakon o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima izričito predviđa da je priznavanje odluke stranog suda u statusnim stvarima ovlašten tražiti svako ko za to ima pravni interes, dakle i osobe koje nisu bile stranke u postupku, odnosno subjekti na koje se odluka neposredno ne odnosi.
Ustavno pravilo koje se mora neposredno i primarno primjenjivati u svim postupcima je da se svakom mora omogučiti da učestvuje u postupku u kome se odlučuje o njegovim pravima, a samo se pravo na žalbu može nadomjestiti nekim drugim pravnim sredstvom.
Postupak priznavanja stranih sudskih i arbitražnih odluka pokreće se prijedlogom ovlaštenog subjekta (stranka u postupku ili njen univerzalni ili singularni nasljednik).

Uz prijedlog se treba priložiti:
• Prijevod odluke od strane sudskog tumača sa liste tumača u Bosni i Hercegovini.

• Originalna strana sudska ili strana arbitražna odluka čije se priznavanje traži sa potvrdom nadležnog suda, odnosno drugog organa, o pravosnažnosti iste po pravu države u kojoj je donesena ili ovjerena kopija istih,

advokat prilaže punomoć za zastupanje u predmetu

Za priznavanje i izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka mjesno je nadležan sud na čijem području treba sprovesti postupak priznavanja odnosno izvršenja.

Za priznavanje stranih sudskih i arbitražnih odluka mjesno je nadležan sud na čijem području treba provesti postupak priznanja odnosno izvršenja.
Nadležnost Kantonalnog suda da odlučuje o priznanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža određena je Zakonom o sudovima u F Bosne i Hercegovine („Sl. novine  Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 38/05).
Postupak priznavanja se provodi po odredbama Zakona o vanparničnom postupku, u kojem se shodno primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku, ako zakonom nije drugačije određeno, kao i Zakon o rješavanju sukoba Zakona sa propisima drugih zemalja („Sl. novine SFRJ“ 43/82, 72/82), te Uredbe sa zakonskom snagom o priznavanju i primjeni saveznih zakona koji se u BiH primjenjuju kao republički propisi („Sl. novine R Bosne i Hercegovine“ broj: 2/92).

Kada se neće izvršiti priznavanje i izvršenje arbitražne odluke u Bosni i Hercegovini

Priznavanje i izvršenje strane arbitražne odluke u Bosni i Hercegovini odbiće se u slijedećim slučajevima:
• Ako bi priznanje i izvršenje odluke bilo u suprotnosti sa osnovama društvenog uređenja utvrđenim Ustavom Bosne i Hercegovine,

• Ako ugovor o arbitraži nije zaključen u pisanom obliku, odnosno razmjenom pisma, telegrama ili teleprinterskih saopštenja,

• Ako se utvrdi da se po pravu Bosne i Hercegovine predmet spora ne može podvrći arbitraži,

• Ako se utvrdi da ne postoji uzajamnost,

• Stranka protiv koje se traži priznavanje i izvršenje odluke nije bila uredno obaviještena o imenovanju arbitra ili o arbitražnom postupku ili joj je iz nekog drugog razloga bilo onemogućeno da se služi svojim pravom u postupku,

• Ako postoji isklučiva nadležnost suda ili drugog organa Bosne i Hercegovine,
• Ugovor o arbitraži nije punovažan,

• Ukoliko sastav arbitražnog suda ili arbitražni postupak nisu bili u skladu sa odredbama ugovora o arbitraži,

• U slučajevima kad arbitražni sud prekorači granice svog ovlaštenjaodređene ugovorom o arbitraži,

• Odluka još nije postala konačna i izvršna za stranke ili ako je odluku poništio ili obustavio nadležni organ države u kojoj je donesena, i
• Izreka arbitražne odluke je nerazumljiva ili protivrječna.

 

Kada se neće priznati strana sudska odluka u Bosni i Hercegovini

Nadležni sud odbiće priznavanje strane sudske odluke u slijedećim slučajevima:
• Ako se povodom prigovora lica protiv koga je ta odluka donesena utvrdi da to lice nije moglo učestvovati u postupku zbog nepravilnosti u postupku (zbog toga što mu poziv, tužba ili rješenje kojim je započet postupak nije bilo lično dostavljeno, odnosno što uopšte nije ni pokušano lično dostavljanje. Osim ako se na bilo koji način upustio u raspravljanje o glavnoj stvari u prvostepenom postupku),
• Ako u odnosnoj stvari postoji isključiva nadležnost suda ili drugog organa Bosne i Hercegovine, ako tuženi traži priznavanje strane sudske odluke koja je donesena u bračnom sporu ili ako to traži tužilac a tuženi se ne protivi, isključiva nadležnost suda Bosne i Hercegovine nije smetnja za priznanje te odluke,
• Ako je u istoj stvari sud ili drugi organ Bosne i Hercegovine donio pravosnažnu odluku ili ako je u Bosni i Hercegovini priznata neka druga strana sudska odluka koja je donesena u istoj stvari, i to do pravosnažnog okončanja parnice,
• Ako je u suprotnosti sa osnovama društvenog uređenja utvrđenim u Ustavu Bosne i Hercegovine,
• Ako ne postoji uzajamnost. Postojanje uzajamnosti u pogledu priznavanja strane sudske odluke pretpostavlja se dok se suprotno ne dokaže, a u slučaju simnje u postojanje te uzajamnosti, objašnjenje daje organ uprave nadležan za pravosuđe,

Nepostojanje uzajamnosti nije smetnja za priznanje strane sudske odluke donesene u bračnom sporu i u sporu radi utvrđivanja i osporavanja očinstva ili materinstva, kao i ako priznanje ili izvršenje strane sudske odluke traži državljanin Bosne i Hercegovine.
U slučajevima da je po podnijetom prijedlogu za priznavanje strane sudske odluke boravište protivnika predlagača nepoznato, a nema punomoćnika (npr. Priznavanje stranih sudskih odluka o razvodu braka), primjenjuju se odredbe Zakona o parničnom postupku o postavljanju privremenog zastupnika. Troškove ocog postupka prethodno treba da predujmi predlagač.
Protiv rješenja o priznavanju odnosno izvršenju odluke stranke mogu izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja, o kojoj odlučuje drugostepeni sud.
Po donijetoj odluci bilo bi dopušteno i vođenje postupka za povraćaj u pređašnje stanje, ako i ponavljanje postupka.

Postupak priznavanja stranih arbitražnih odluka u Bosni i Hercegovini

Arbitražom se smatra rješenje spora između dvije ili više stranaka od strane ztreće osobe (arbitra) koji svoja ovlaštenja izvodi iz sporazuma stranaka i čija je odluka za njih obavezna. Arbitražnom odlukom treba smatrati kako odluku ad hoc (od slučaja do slučaja) tako i odluku institucione arbitraže.
Arbitražnom odlukom u smislu odredbe čl. 97. Zakona o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima treba smatrati odluku koju je u određenom pavnom pitanju donijelo tijelo koje po pravu mjerodavnom za tu odluku ima značenje i koja po tom pravu može postati konačna i izvršna.

Da bi se priznala i izvršila arbitražna odluka potrebno je:

Da je stranka koja traži priznanje i izvršenje uz prijedlog podnijela izvornu odluku arbitraže ili njen ovjeren prepis i izvorni ugovor o arbitraži ili  njegov ovjeren prepis,
Ako priznanje i izvršenje arbitraže nisu sastavljeni na jeziku koji je u službenoj upotrebi suda pred kojim se pokreće postupak za priznanje i izvršenje te odluke, stranka koja traži priznanje i izvršenje te odluke mora podnijeti prevod njihovog ovlaštenog prevodioca.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com/priznanje_strane_sudske_presude.html

Ispis iz bosanskohercegovačkog državljanstva

0

Za dobivanje državljanstva Bosne i Hercegovine nova pravila

Kandidati će morati dokazati znanje jednog jezika i pisma

Sporna odredba Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine kojom se predviđa automatski gubitak bosanskohercegovačkog državljanstva građana koji su uzeli državljanstvo zemlje s kojom Bosna i Hercegovina nema potpisan bilateralni sporazum, uskoro bi mogla biti ukinuta, ističe advokat Alma Prnjavorac.

Godina boravka u Bosni i Hercegovini

Vijeće ministara je prema Parlamentu Bosne i Hercegovine uputilo prijedlog izmjena postojećeg Zakona o državljanstvu, koji, između ostalog, predviđa i brisanje sporne odredbe, a koju je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnom. Štaviše, olakšava se povrat bh. državljanstva za one koji su ga se iz različitih razloga odrekli u proteklom razdoblju. Naime, za takve osobe će biti dovoljno da imaju prijavljen privremeni ili stalni boravak u BiH  godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ponovno dobivanje bh. državljanstva. To, međutim, nisu jedine predložene novine u propisu koji regulira pitanje državljanstva Bosne i Hercegovine. Sukladno Europskoj konvenciji o državljanstvu, Bosna i Hercegovina je obavezna olakšati prijem stranaca u državljanstvo, pa su i u tom kontekstu predviđene određene izmjene. Stranci koji žele bh. državljanstvo do sada su morali ukupno trinaest godina provesti u Bosni i Hercegovini prije nego dobiju mogućnost podnošenja zahtjeva za prijem u državljanstvo. Sada se to vrijeme skraćuje na osam godina i to tako što se prijavljeni stalni boravak u BiH s osam skraćuje na tri godine. Uz pet godina privremenog boravka koje obvezno prethodi stalnom boravku u BiH, ukupno vrijeme koje stranac treba provesti u Bosni i Hercegovini prije mogućnosti da zatraži državljanstvo iznosi osam godina, ističe za naš list advokat Alma Prnjavorac

Advokat Alma Prnjavorac – ugledni pravni ekspert za državljanstvo BiH

Poznavanje pisma i jezika

Dosadašnja zakonska odredba po kojoj stranac koji traži bh. državljanstvo mora “poznavati jedan od jezika ustavotvornih naroda Bosne i Hercegovine“ mijenja se i proširuje, pa će tako potencijalni bh. državljani morati dokazati “dovoljno poznavanje pisma i jezika jednog od konstitutivnih naroda BiH“. To znači da će se ubuduće provjeravati i znanje latiničnog ili ćiriličnog pisma, a ne samo bosanskog, hrvatskog ili srpskog jezika. Predviđeni su i dodatni uvjeti za prijem u državljanstvo, kako bi se spriječile već viđene situacije u kojima su međunarodni teroristi i kriminalci dolazili do bh. pasoša. Bez prava na BiH državljanstvo ostat će stranci protiv kojih se vodi kazneni postupak, potom oni koji predstavljaju prijetnju po sigurnost Bosne i Hercegovine, kao i oni koji odbiju potpisati izjavu o prihvaćanju ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Uvjet za prijem u bh. državljanstvo bit će i posjedovanje stalnog izvora prihoda za vlastito izdržavanje, te izmirivanje svih financijskih obveza prema Bosni i Hercegovini, ističe advokat Alma Prnjavorac.

Konflikt zakona vezan za odricanje od državljanstva i apatridiju ?

Neke države imaju zakone o državljanstvu koji dozvoljavaju pojedincima da se odreknu svog državljanstva bez prvobitnog sticanja ili dobijanja garancija za sticanje drugog državljanstva. Ovo često dovodi do apatridije. Konflikti zakona o ovom pitanju mogu nastati kada neka država ne dozvoljava odricanje državljanstva sve dok taj pojedinac prvo ne stekne neko drugo državljanstvo, dok druga država neće da dodijeli svoje državljanstvo dok se pojedinac prvo ne odrekne svog originalnog državljanstva. Ponekad se i negdje drugo od pojedinca može tražiti da se odrekne državljanstva za koje se pretpostavlja da ga ima prije nego što mu se omogući da podnese zahtjev za državljanstvo tamo gdje živi, čime se taj pojedinac dovodi u situaciju apatridije dok ne dobije novo državljanstvo. Da bi se izbjegao ovaj problem shodno Konvenciji iz 1961. godine, gubitak ili odricanje državljanstva trebalo bi da budu uslovljeni prethodnim posjedovanjem ili garancijama za sticanje drugog državljanstva.
Tendencija odricanja od BiH državljanstva se smanjuje, a ponovni zahtjevi za upis u knjigu državljana BiH  povećavaju ?

Na veliku sreću, upravo tako, iz godine u godinu je broj zahtjeva za prestanak državljanstva manji, dok sa druge strane raste broj onih koji žele da vrate svoje državljanstvo. Mnoge zemlje uvode institut dvojnoga državljanstva što doprinosi ovakvome stanju. Vaša država Republika Hrvatske ušla je u  EU, što automatski znači dvojno državljanstvo za sve državljane Hrvatske koji žele državljanstvo neke od zemalja Europske unije, a Bosna i Hercegovina je, nažalost, još daleko od te mogućnosti.

Izvor: Agencije