Home Vijesti BiH Podržan Zakon o korištenju i upravljanju imovinom u državnoj svojini BiH

Podržan Zakon o korištenju i upravljanju imovinom u državnoj svojini BiH

280
0
Sarajevo, 30.7.2015. - Dom naroda Parlamenta Federacije BiH u èetvrtak je prihvatio izmjene Zakona o radu kao dio mjera potrebnih za približavanje te zemlje Europskoj uniji, dok su se sindikalni prosvjednici koji su pokušavali uæi u zgradu Parlamenta u Sarajevu i prekinuti održavanje sjednice razišli nedugo nakon okonèanja rada ovog parlamentarnog doma. foto HINA / FENA / Emir BURLOVIÆ / mm

Prijedlog zakona o korištenju i upravljanju imovinom u državnoj svojini BiH, čiji su predlagači poslanici Šemsudin Mehmedović /SDA/ i Zaim Backović /BPS/ dobio je danas podršku Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma parlamenta BiH za usaglašenost sa ustavnopravnim sistemom BiH i za principe prijedloga zakona, iako su poslanici iz Republike Srpske glasali protiv.

Poslanik NDP-a Momčilo Novaković rekao je da je protiv ovog zakona, jer se unaprijed zna da neće proći u parlamentu jer neće imati podršku iz Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, ovakvi prijedlozi iz Federacije BiH samo su dobra prilika za izbornu kampanju i medije.

Novaković je najavio da će tokom sjednice biti protiv svih ponuđenih prijedloga, a podršku tokom glasanja u većini slučajeva nisu dali ni ostali poslanici iz Srpske.

Sa druge strane, Mehmedović je pokušao da objasni da su predlagači imali ozbiljne namjere, ali da je svjestan da ovaj prijedlog dolazi u “veoma lošem političkom ambijentu”.

I Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH, čiji je predlagač Savjet ministara BiH, dobio je podršku za usaglašenost sa Ustavom BiH, pravnim sistemom BiH i principima prijedloga zakona.

U amandmanskoj fazi, Prijedlog zakona o štrajku zaposlenih u institucijama BiH, čiji je predlagač Savjet ministara BiH, dobio je podršku Ustavnopravne komisije.

Riječ je o Prijedlogu zakona o štrajku zaposlenih u institucijama BiH u prvom čitanju kojim BiH, kao članica Međunarodne organizacije rada, ovu oblast harmonizuje sa ratifikovanim međunarodnim konvencijma i međunarodnim pravom.

Ovim zakonom uređuju se međusobna prava i obaveze zaposlenih i institucija BiH, odnosno poslodavca u vezi sa štrajkom.

Zaposleni ne mogu otpočeti štrajk prije utvrđivanja minimuma procesa rada koji se utvrđuje odlukom Savjeta ministara BiH uz konsultacije sa sindikatom, radi zaštite javnog i opšteg interesa građana i bezbjednosti, vodeći posebno računa da moraju biti obezbijeđeni uslovi za neometano odvijanje života i rada, te kretanje ljudi, robe i usluga.

Usvojen je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, predlagača Savjet ministara BiH, takođe u amandmanskoj fazi.

Ovim prijedlogom uspostavlja se sistem srednjoročnog i godišnjeg planiranja, te se obezbjeđuju osnove za kvalitetno upravljanje finansijskim razvojem u skladu sa nadležnostima Savjeta ministara BiH.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi, čiji je predlagač Savjet ministara BiH u prvom čitanju, kojim se unapređuju postojeća zakonska rješenja u skladu sa načelima efikasne javne uprave, podržan je uz amandmane, prema kojim, poslanici neće imati pravo na savjetnike i šefove kabineta.

Poslanik SNSD-a Lazar Prodanović oštro je kritikovao ponuđna rješenja, uz ocjenu da su neprivatljiva, te da Savjet ministara BiH o tome trebalo da vodi računa na vrijeme.

Izmjenama i dopunama ovog zakona jednoobrazno se rješavaju pitanja posebnih uslova za imenovanje rukovodilaca i zamjenika rukovodilaca upravnih organizacija, čime se stvara mogućnost veće konkurencije i sprečava praksa subjektivnosti u isticanju uslova koje su do sada propisivale institucije pojedinačno.

Istovremeno se precizira mandat vršioca dužnosti rukovodilaca i naglašava rad upravnih inspektora radi unapređenja kontrole u upravi.

Poslanička inicijativa za formiranje Komisije za izbor teksta himne BiH, čiji je podnosilac poslanik Mehmedović, dobila je podršku Ustavnopravne komisije.

 

Izvor: Srna