Home Sudska praksa BiH Stav usvojen na sjednici Građanskog odjeljenja održana dana 12.03.2015. godine

Stav usvojen na sjednici Građanskog odjeljenja održana dana 12.03.2015. godine

280
0

Stav usvojen na sjednici Građanskog odjeljenja održana dana 12.03.2015. godine

PROMJENA VLASNIČKE STRUKTURE POSLODAVCA, SAMA PO SEBI, NE SPRIJEČAVA PRENOS DOTADAŠNJIH UGOVORA O RADU ZAPOSLENIKA, SA SVIM STEČENIM PRAVIMA, ZASNOVANIM NA NORMATIVNOM DIJELU GKU KOJI JE DO TADA OBAVEZIVAO POSLODAVCE.