Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Loš položaj novinara u BIH

Loš položaj novinara u BIH Institucija ombudsmena za ljudska prava u BiH zabrinuta zbog uznemiravanja i zastrašivanja novinara. Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine (BiH) objavila je da su domaći novinari tokom prethodnih pet godina napadnuti 266 puta. Ne zna ...

Continue reading