Home Vijesti BiH Advokat Nermin Vila i još 7 advokata – podignuta optužnica

Advokat Nermin Vila i još 7 advokata – podignuta optužnica

4353
0
advokat nermin vila

Advokat Nermin Vila i još 7 advokata – podignuta optužnica

Među advokatima protiv kojih je podignuta optužnica su pored advokata Nermin Vila, i advokati: Murisa Makarević, advokat Emir Karača, advokat Kemo Kapur, advokat Suada Hadžić; Notar Samir Muslić, tužioci Džemal Karić i Idriz Begić.

Počinjenjem pomenutih krivičnih djela stekli su protupravnu imovinsku korist u iznosu većem od 10 miliona maraka.

Nakon višemjesečne i opsežne istrage, postupajući tužioci Tužilaštva Kantona Sarajevo podigli su optužnicu protiv 38 fizičkih (od kojih osam advokata i jednim notarom) i osam pravnih lica.

Optužnica je podignuta protiv Alije Delimustafića, Izeta Musića, Zorana Lončara, Emira Karače, Elvire Kreho, Džemala Karića, Lejle Cerić, Suade Hadžić, Abida Hodžića, Edine Mutevelić, Murise Makarević, Keme Kapura, Samira Muslića, Nihada Druškića, Dalibora Macanovića, Envera Delimustafića, Amirele Lončar, Samire Skorupan, Seada Hadžića, Zaima Spahovića, Hamde Spahića, Samira Čolana, Zikreta Orhanovića, Samine Skopak, Nermina Vile, Lejle Mirele Eminović, Ismeta Hamzića, Halida Drkende, Milene Rajić, Fatime Kapur, Arifa Ibrahimovića, Faruka Telalagića, Ševale Arnautović, Edina Arnautovića, Ratka Đokića, Dušanke Đokić, Dobre Đokića, Vojka Đokića i pravnih osoba Cenex GROUP d.o.o Sarajevo, CONSULTANS d.o.o Sarajevo, EX LINE GROUP d.o.o Istočno Sarajevo, CENTRALEXPORT d.o.o. Istočno Sarajevo, CENEX INŽENJERING d.o.o Sarajevo, CENEX d.o.o Istočno Sarajevo, EXLINE d.o.o Istočno Sarajevo i MINAS CO d.o.o Sarajevo i to zbog krivičnih djela organizirani kriminal, zloupotreba položaja ili ovlasti, povreda zakona od strane sudije, pranje novca, krivotvorenje isprave, prevara i pomoć počiniocu nakon izvršenog krivičnog djela, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva KS.

Prema navodima iz optužnice, Alija Delimustafić tereti se da je od 2009. do 2016. godine organizirao kriminalnu grupu koja je, između ostalog, nezakonito knjižila i preprodavala nekretnine uglavnom umrlih osoba na području KS. Dakle, u sudskim postupcima koje je vodila sutkinja Lejla Fazlagić Pašić, nekretnine sa umrlih knjižili su na članove organizacije i rodbinu, a potom su ih sklapanjem ugovora prodavali trećim osobama.

Članovi ove organizirane grupe su: Lejla Fazlagić Pašić, Juso Škrijelj, Izet Musić, Zoran Lončar, Emir Karača, Elvira Kreho, Suphija Škrijelj, Džemal Karić, Lejla Cerić, Suada Hadžić, Abid Hodžić, Edina Mutevelić, Murisa Makarević, Kemo Kapur, Samir Muslić, Nihad Druškić, Sejda Filipović, Dalibor Macanović, Hamdija Habul, Miloš Zebić, Enver Delimustafić, Amirela Lončar, Samira Skorupan, Sead Hadžić, Slaven Vuković, Zaim Spahović te osam pravnih osoba.

Dakle, riječ je o sistemskoj korupciji u kojoj su učestvovali bivši ministar unutrašnjih poslova RBiH, sutkinja, tužilac, osam advokata, sudski vještak, notar, zamjenik direktora Agencije za forenzička ispitivanja BiH, općinski službenici, sudski kuriri i direktori firmi.

Optužnica koja je proslijeđena Kantonalnom sudu u Sarajevu na potvrđivanje sadrži oko 1.000 stranica, predloženo je nekoliko hiljada materijalnih dokaza, planirano je saslušanje više od 150 svjedoka i 13 vještaka.

Tužilaštvo KS uz optužnicu je predložilo Kantonalnom sudu u Sarajevu produženje pritvora Aliji Delimustafiću. Predloženo je i oduzimanje imovinske koristi koja je stečena počinjenjem navedenih krivičnih djela.

Lejla Fazlagić Pašić nije optužena budući da nije izručena BiH, kao ni Juso Škrijelj i još pet osoba koje su nedostupne organima gonjenja.

Inače, tokom istrage u predmetu „Pravda“ izuzetna saradnja ostvarena je sa timom istražitelja Federalne uprave policije, hrvatskim Uskokom te istražiteljima Uprave za organizirani i teški kriminalitet MUP-a RS, SIPA-e i Porezne uprave FBiH.

Istovremeno, nastavlja se istraga protiv drugih osoba.

Sutkinja Lejla Fazlagić

Vrhovni sud Republike Hrvatske donio je odluku kojom je odbijena kao neosnovana žalba bivše sutkinje Općinskog suda u Sarajevu Lejle Fazlagić, osumnjičene u predmetu Pravda. Podsjećamo, Fazlagić je žalbu podnijela na odluku Županijskog suda u Rijeci, kojom su već bili ispunjeni uslovi za njeno izručenje bh. pravosuđu.

“Izručenica u žalbi sadržajno upire na bitnu povredu odredaba kaznenog postupka tvrdnjom da pobijano rješenje ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama. Protivno tim žalbenim navodima, prvostupanjski je sud pravilno utvrdio da su ispunjene sve zakonske pretpostavke za izručenje L. F. Federaciji BiH, radi vođenja kaznenog postupka, propisane Ugovorom o izručenju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine od 31. siječnja 2014. (potpisan 28. studenoga 2012, a stupio na snagu 6. ožujka 2014.). Na tako pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje prvostupanjski je sud potom pravilno primijenio materijalno pravo, a za svoju odluku je dao dostatne i valjane razloge, pa nije ostvarena citirana postupovna povreda na koju izručenica upire u žalbi”, stav je Vrhovnog suda Hrvatske, iz kojeg napominju i da Fazlagić nije bila u pravu kada je tvrdila da rješenje riječkog suda treba biti odbijeno, jer je ona hrvatska državljanka.

Fazlagić je iz BiH pobjegla još prošle godine, nakon što je dobila informaciju da se sprema njeno hapšenje. U predmetu Tužilaštva Kantona Sarajevo nazvanog Pravda prvoosumnjičeni je Alija Delimustafić.

U ovom predmetu je potvrđena optužnica dana: 12.10.2017.g.

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv Alije Delimustafića i drugih.

Potvrđena je optužnica i protiv Izeta Musića, Zorana Lončara, Emira Karače, Elvire Kreho, Džemala Karića, Lejle Cerić, Suade Hadžić, Abida Hodžića, Edine Mutevelić, Murise Makarević, Keme Kapura, Samira Muslića, Nihada Druškića, Dalibora Macanovića, Envera Delimustafića, Amirele Lončar, Samire Skorupan, Seada Hadžića, Zaima Spahovića, Hamde Spahića, Samira Čolana, Zikreta Orhanovića, Samine Skopak, Nermina Vile, Lejle Mirele Eminović, Ismeta Hamzića, Halida Drkende, Milene Rajić, Fatime Kapur, Arifa Ibrahimovića, Faruka Telalagića, Ševale Arnautović, Edina Arnautovića, Ratka Đokića, Dušanke Đokić, Dobre Đokića, Vojka Đokića i pravnih osoba Cenex GROUP d.o.o Sarajevo, CONSULTANS d.o.o Sarajevo, EX LINE GROUP d.o.o Istočno Sarajevo, CENTRALEXPORT d.o.o. Istočno Sarajevo, CENEX INŽENJERING d.o.o Sarajevo, CENEX d.o.o Istočno Sarajevo, EXLINE d.o.o Istočno Sarajevo i MINAS CO d.o.o Sarajevo i to zbog krivičnih djela organizirani kriminal, zloupotreba položaja ili ovlasti, povreda zakona od strane sudije, pranje novca, krivotvorenje isprave, prevara i pomoć počiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Alija Delimustafić optužen je da je od 2009. do 2016.godine organizirao kriminalnu grupu koja je, između ostalog, nezakonito knjižila i preprodavala nekretnine uglavnom umrlih osoba na području KS. Dakle, u sudskim postupcima koje je vodila sutkinja Lejla Fazlagić Pašić, nekretnine sa umrlih knjižili su na članove organizacije i rodbinu, a potom su ih sklapanjem ugovora prodavali trećim osobama.

Počinjenjem pomenutih krivičnih djela stekli su protupravnu imovinsku korist u iznosu većem od 10 miliona maraka, navode iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Istovremeno, nastavlja se istraga protiv drugih osoba.

Izvor: Oslobodjenje