Subota, 6 Juna, 2020
Home Authors Posts by ePravo.ba

ePravo.ba

710 POSTS 0 COMMENTS

Pravilnik o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta Republike Srpske

0

PRAVILNIK O UTVRĐIVANjU PROCENTA VOJNOG INVALIDITETA REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2012, 116/2012 - ispr., 32/2014 i 103/2016) Član 1 (1) Ovim pravilnikom uređuje se način utvrđivanja procenta (ocjene) vojnog invaliditeta prema stepenu tjelesnog oštećenja nastalog usljed rane, povrede, ozljede ili bolesti zadobijene pod okolnostima relevantnim u smislu propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite. (2) Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se i prilikom utvrđivanja...

Zakon o evidencijama i statističkim istraživanjima u oblasti zdravstvene zaštite Republike Srpske

0

ZAKON O EVIDENCIJAMA I STATISTIČKIM ISTRAŽIVANjIMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2007) I - OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se vrste, sadržaj i način vođenja evidencija i korišćenja podataka iz tih evidencija u oblasti zdravstvene zaštite, osnovna medicinska dokumentacija, pomoćna sredstva za vođenje evidencija, statistička istraživanja i nadzor nad sprovođenjem zakona. Član 2 Pod evidencijama u oblasti zdravstvene...

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske

0

ZAKON O PREDŠKOLSKOM VASPITANjU I OBRAZOVANjU REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2015) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu, a koji se ostvaruje kroz program predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Član 2 (1) Predškolsko vaspitanje i obrazovanje je sastavni dio jedinstvenog sistema vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj (u daljem...

Pravilnik o radnim mjestima na kojima radnici neposredno učestvuju u vrsenju zelzenickog saobracaja

0

PRAVILNIK O RADNIM MJESTIMA NA KOJIMA RADNICI NEPOSREDNO UČESTVUJU U VRŠENjU ŽELjEZNIČKOG SAOBRAĆAJA (645) REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS" br. 104/2017) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se radna mjesta i opisi poslova radnih mjesta na kojima radnici neposredno učestvuju u vršenju željezničkog saobraćaja na željeznicama Republike Srpske. Član 2 Radnici koji neposredno učestvuju u vršenju željezničkog saobraćaja obavljaju poslove u sljedećim djelatnostima: 1)...

Pravilnik o plovidbi na unutrašnjim vodama Republike Srpske

0

PRAVILNIK O PLOVIDBI NA UNUTRAŠNjIM VODAMA REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2012) I - OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se plovidba na unutrašnjim vodama Republike Srpske. Član 2 Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje: a) plovilo je plovni objekat namijenjen za plovidbu unutrašnjim vodama, b) motorno plovilo je plovilo koje koristi vlastiti mehanički pogon, osim plovila čiji motor se koristi samo...

Zakon o poštanskim uslugama Republike Srpske

0

ZAKON O POŠTANSKIM USLUGAMA REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 38/2010 - ispr.) I - OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se: osnovni principi poštanske politike, uslovi za obavljanje poštanskih usluga, organizacija i funkcionisanje poštanskog saobraćaja, obaveze i odgovornost operatera poštanskog saobraćaja, prava i obaveze korisnika poštanskih usluga i druga pitanja u vezi sa djelatnošću poštanskog saobraćaja u Republici Srpskoj. Član...

Zakon o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj

0

ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016 i 82/2019) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu (u daljem tekstu: ispit) provjeravaju se teoretsko znanje i praktična sposobnost kandidata za samostalnu primjenu propisa i obavljanje pravnih poslova za koje je zakonom ili drugim propisom kao uslov predviđen...

Zakon o posebnim republičkim taksama Republike Srpske

0

ZAKON O POSEBNIM REPUBLIČKIM TAKSAMA REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 8/1994, 29/2000, 18/2001, 22/2001, 60-II/2003, 14/2004, 41/2005, 51/2006 i 52/2014) Član 1 Posebnu republičku taksu plaćaju: 1) pravna lica Republike Srpske (u daljem tekstu: pravno lice); 2) poslovne jedinice koje u Republici Srpskoj obavljaju registrovanu djelatnost pravnog lica koje ima sjedište stvarne uprave i kontrole izvan Republike Srpske (u daljem tekstu: poslovna jedinica); 3)...