Home Vijesti BiH BiH najmanje konkurentna država na Balkanu, 107 u svijetu

BiH najmanje konkurentna država na Balkanu, 107 u svijetu

1075
0

BiH najmanje konkurentna država na Balkanu, 107 u svijetu

Prema godišnjem saopćenju Svjetskog ekonomskog foruma (WEF), najkonkurentnija država svijeta je Švicarska, dok se Bosna i Hercegovina nalazi na 107. mjestu, što je za četiri pozicije bolje u odnosu na prošlogodišnji indeks.

Treba napomenuti da je na  tabelu najkonkurentnijih država svrstano 138 država svijeta. U poređenju sa susjednim državama i državama u okruženju, Bosna i Hercegovina ocijenjena je kao najlošija. Naime, Slovenija zauzima 56. mjesto, Hrvatska 74. mjesto, Mađarska 69. mjesto, Srbija 90. mjesto, Crna Gora 82., Makedonija 68., Albanija 80., Bugarska 50. i Rumunija 62. mjesto.

Na prvom mjestu je Švicarska, a slijede je Singapur, Sjedinjene Američke Države, Holandija, Njemačka, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Japan, Hong Kong (Kina), Finska, Norveška, Danska, Novi Zeland, Tajvan i Kanada.

Indeks konkurentnosti u slučaju Bosne i Hercegovine iznosi 3,80 i bazira se na tri podindeksa, a potom je podijeljen na ekonomske stubove.

Prema osnovnim parametrnima Bosna i Hercegovina se nalazi na 94. mjestu (Stubovi: institucije – 126. mjesto, infrastruktura – 105. mjesto, makroekonomija – 76. mjesto, zdravstvo i osnovno obrazovanje – 50. mjesto).

Prema parametrima efikasnosti naša država zauzima 106. mjesto (Stubovi: visoko obrazovanje – 92. mjesto, trgovina dobara – 129. mjesto, radna snaga – 125. mjesto, finansijsko tržište – 101. mjesto, tehnološka opremljenost – 76. mjesto i veličina tržišta – 98. mjesto).

Prema parametrima inovacija Bosna i Hercegovina zauzima 122. poziciju (Stubovi: unapređenje poslovanja – 115. mjesto i inovacije – 125. mjesto).

Svjetski ekonomski forum države svijeta rangira u pet ekonomskih grupa – grupu koja ekonomiju bazira na utjecajima (faktorima), grupu koja ekonomiju bazira na efikasnosti, grupu koja ekonomiju bazira na inovacijama i dvije prelazne grupe.

Bosna i Hercegovina se nalazi među 30 zemalja koje svoju ekonomiju baziraju na efikasnosti, zajedno sa Crnog Gorom, Srbijom, Albanijom i Bugarskom.

Najproblematičniji faktori koji BiH pozicioniraju na nisko 107. mjesto su neefikasan državni aparat, korupcija, nestabilnost vlasti, nestabilnost politika, porezna regulacija, visina poreza, pristup finansiranju, nedovoljno obrazovana radna snaga, nedovoljo razvijena infrastruktura te kriminal i krađa.

Najmanje problematični faktori su regulacija rada, loša radna etika, nedovoljan kapacitet inovacija, inflacija i zdravstvo.