Home Vijesti BiH Dopunjeni Krivični zakon FBiH: Za podršku terorizmu od pet do deset godina...

Dopunjeni Krivični zakon FBiH: Za podršku terorizmu od pet do deset godina robije

384
0

Zaključak Federalnog ministarstva pravosuđa koje je Vladi FBiH, ali i zastupnicima obaju domova Parlamenta FBiH ponudilo novi, izmijenjeni i dopunjeni Krivični zakon koji će uskoro stupiti na snagu.

Podrška terorizmu, organizovanje trgovine ljudima, napada na suce i tužioce, korištenje položaja u vlasti radi uticaja na svjedoke, svako širenje mrženje zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, nacionalnog ili etničkog porijekla, invalidnosti, pola, polnog opredjeljenja ili rodnog identiteta, u budućnosti će se u Federaciji BiH, RS-u, ali i državi BiH strožije kažnjavati, a zatvorske kazne zbog ovih krivičnih djela biće veće, piše Večernji list BiH.

 

Veće kazne

Tako će se osobe optužene za dijela terorizma, bez obzira na to jesu li terorističke aktivnosti izvršen, kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.

Istom zatvorskom kaznom, po novom zakonu, kazniće se osobe koje potpomažu terorističke aktivnosti ili osiguravaju finansijska sredstva za njih. Organizovanje ili navođenje na prostituciju kažnjavaće se zatvorskom kaznom u trajanju o jedne do pet godina zatvora.

Onaj ko krivotvori, pribavi ili izdaje pasoš ili ličnu kartu ili se, pak, koristi njima, može se kazniti zatvorom od jedne do pet godina.

Osobe koje novac ili drugu imovinu, za koju se zna da je pribavljena počinjenjem krvičnim djelom, posredno ili nesporedno prime, zamijene, drže, raspolažu njima, koriste u poslovanju, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Veće kazne predviđene su i za krivična djela navođenja na prisilni rad – prosjačenja, držanja osobe u ropstvu ili trgovine organima, gdje je predviđena najmanja zatvorska kazna od deset godina.

Ako je počinitelj postupio iz nehata u odnosu na okolnost da su novac ili imovinska korist pribavljeni krivičnim djelom, kazniće se novčanom ili kaznom zatvora do tri godine.

Svaki oblik prijetnje upućene sucu ili tužitelju kazniće se kaznom zatvora do dvije godine.

Ako pojedinac ili organizovana kriminalna grupa predstavnicima sudske vlasti prijete ubistvom, teškom tjelesnom povredom ili otmicom, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina, zavisno od utvrđene odgovornosti.

Veće sankcije predviđene su za osobe koje obavljaju određene dužnosti u institucijama vlasti i koriste ih u svrhu pribavljanja lične koristi, vrše uticaj na pojedince ili institucije, što spada u krivično djelo trgovine uticajem. One se mogu suočiti sa zatvorskom kaznom od šest mjeseci do pet godina, u zavisnosti od prekršaja.

Razloge za povećanje kazni u Ministarstvu pravosuđa FBiH pravdaju, između ostalog, i činjenicom da je na temelju službenih statističkih podataka evidentan porast izvršenja krivičnih djela motivisanih mržnjom zbog rasne pripadnosti, boje kože ili etničkog porijekla, invalidnosti, pola, polnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe.

Pravna praznina

Raste i broj slučajeva uticaja na svjedoke, trgovine uticajem pojedinaca ili grupa koji se nalaze u institucijama vlasti koje donose ključne odluke za funkcionisanje društva BiH.

Kao argument u korist navedenih izmjena smatraju potrebnim istaknuti kako je na snagu stupio zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH od prošle godine, čime je nastala pravna praznina u regulisanju krivičnog djela trgovine ljudima na nivou FBiH te je nužno što prije izvršiti potrebnu intervenciju kako bi se otklonile moguće negativne posljedice postojanja takvog pravnog vakuuma.

 

 

Izvor: nezavisne.com