Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH: Prilagoditi preambulu Općeg kolektivnog ugovora

Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH: Prilagoditi preambulu Općeg kolektivnog ugovora

Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju Federacije BiH usuglasilo je na vanrednoj sjednici da preambulu Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH treba izmijeniti tako da se ona poziva na Zakon o radu FBiH donesen u aprilu ove godine, a ne na zakon donesen u augustu 2015. kao što je sada slučaj.


Tako izmijenjeni tekst preambule, odnosno Ugovora, sindikati i poslodavci, kao druge dvije strane u socijalnom partnerstvu, treba da upute Vladi FBiH da bi, nakon objave u Službenim novinama, Vlada mogla donijeti odluku o proširenju dejstva Općeg kolektivnog ugovora na sve uposlene u Federaciji kao pravnog osnova za donošenje granskih ugovora.

ESV smatra da do ove tehničke, ne i suštinske izmjene Općeg kolektivnog ugovora, treba odgoditi i primjenu Pravilnika o izmjenama pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Njime se, između ostalog, najavljuje oporezivanje naknada za topli obrok većih od osam i po KM i regresa za godišnji odmor većih od 400 KM.

 

 

Izvor: fbihvlada.gov.ba