Home Vijesti BiH Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH: Prilagoditi preambulu Općeg kolektivnog ugovora

Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH: Prilagoditi preambulu Općeg kolektivnog ugovora

542
0

Tako izmijenjeni tekst preambule, odnosno Ugovora, sindikati i poslodavci, kao druge dvije strane u socijalnom partnerstvu, treba da upute Vladi FBiH da bi, nakon objave u Službenim novinama, Vlada mogla donijeti odluku o proširenju dejstva Općeg kolektivnog ugovora na sve uposlene u Federaciji kao pravnog osnova za donošenje granskih ugovora.

ESV smatra da do ove tehničke, ne i suštinske izmjene Općeg kolektivnog ugovora, treba odgoditi i primjenu Pravilnika o izmjenama pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Njime se, između ostalog, najavljuje oporezivanje naknada za topli obrok većih od osam i po KM i regresa za godišnji odmor većih od 400 KM.

 

 

Izvor: fbihvlada.gov.ba