Home Vijesti BiH Ispis / odricanje bosanskog državljanstva cijena, koliko košta

Ispis / odricanje bosanskog državljanstva cijena, koliko košta

Ispis - odricanje bosanskog državljanstva cijena, koliko košta 2023 / 2022 odricanje drzavljanstva BiH - Ispis iz bosanskog drzavljanstva cijena odricanje

2963
0

Ispis / odricanje bosanskog državljanstva cijena, koliko košta, procedura

Članak je preuzet sa web stranice Advokatske kancelarije Prnjavorac: https://advokat-prnjavorac.com – ukratko o autoru: Advokatska kancelarija Prnjavorac je specijalizirana za pitanje državljanstva BiH i svih pratećih statusnih pitanja i njima se bavi od 1993g. Advokatska kancelarija Prnjavorac je preporučena od svih stranih Ambasada u Bosni i Hercegovini, uključujući Ambasade Njemačke, Austrije, Amerike, Engleske, Rusije, Španije, Italije i drugih. Oblast koja uređuje državljanstvo BiH i matičnih knjiga u Bosni i Hercegovini je regulisana kroz 90 pravni izvor koji uključuje Konvencije, Zakone, podzakonskih akata, pravilnika, uredbe i druge propisa na državnom i entitetskom nivou Bosne i Hercegovine.

Koliko košta ispis iz bosanskog državljanstva u 2023 / 2022 ?

Advokat: Administrativna taksa za ispis iz bosanskog državljanstva košta 800,00 KM, međutim ukoliko se procedura ispisa iz BiH državljanstva radi radi sticanja državljanstva ili posjedovanja državljanstva Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonija, Slovenije (ex. SFRJ) taksa iznosi 200,00 KM.

Kada uradim postupak odricanje državljanstva Bosne i Hercegovine, da li mogu da naslijedim imovinu u BiH kao stranac ?

Advokat: Možete da naslijedite imovinu bez ograničenja kao strani državljanin. Strani državljani su izjednačeni sa BiH državljanima u pogledu nasljedstva u Bosni i Hercegovini.

Poslije ispisa iz BiH državljanstva kada dobijem državljanstvo Njemačke/Austrije/Hrvatske..., da li ja mogu u Bosni i Hercegovini da kupim nekretninu ?

Advokat: Kao državljanin SR Njemačke, Austrije, Hrvatske..., možete da steknete vlasništvo nad nekretninama u Bosni i Hercegovini – vrijedi princip reciprociteta, kao što državljani BiH mogu da kupe nekretnine u navedenim državama.

Šta moram imati da bi mogao uraditi ispis iz bosanskog državljanstva ?

Advokat: Morate imati dokaz da posjedujete državljanstvo strane države ili garanciju za sticanje državljanstva strane države kao i potvrdu o stalnom prebivalištu u toj državi radi koje radite postupak odricanje BiH državljanstva.

Ne posjedujem ličnu kartu BiH, niti pasoš Bosne i Hercegovine, da li se može raditi procedura odricanje bosanskog državljanstva bez pasoša i lične ?

Advokat: Procedura odricanje BiH državljanstva se može raditi bez pasoša BiH i lične karte BiH ukoliko ih ne posjedujete.

Proceduru ispis iz bosanskog državljanstva bi radili muž, naše troje djece i ja. Koliko mi plaćamo taksi državi BiH, da li 5 taksi ili jednu ?

Advokat: Vi plaćate kao porodica ukupno jednu jedinstvenu taksu, s obzirom da živite na istoj adresi i da su djeca imaju do 23 godine života.

Zaključila sam brak van BiH, zatim sam se razvela van BiH, a potom zaključila novi brak u Njemačkoj, ništa od toga nije upisano u Bosni i Hercegovini, kako postupiti ako sada želim odricanje bosanskog državljanstva ?

Advokat: Potrebno je prijaviti prvi brak i regulisati prezime, zatim provesti proceduru priznanja strane sudske odluke o razvodu braka iz strane države, a zatim prijaviti aktuelni brak i Vaše aktuelno prezime u BiH, da bi se mogao raditi postupak ispis iz bosanskog državljanstva.

Postoji li mogućnost ulaganja žalbe na rješenje o odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine izdato od Ministarstvo civilnih poslova BiH ?

Advokat: Rješenje o odricanju BiH državljanstva je konačno i protiv istog nije dozvoljena žalba, ali se može osporavati podnošenjem tužbe Upravnom odjeljenju Suda BiH u roku od 60 dana od dana preuzimanja rješenja o odricanju državljanstva BiH.

Mogu li da vratim državljanstvo Bosne i Hercegovine, nakon što sam uradio odricanje bosanskog državljanstva ?

Advokat: Lice kojem je državljanstvo BiH, radi sticanja ili zadržavanja državljanstva druge države, prestalo odricanjem BiH državljastva / ispis iz državljanstva BiH, može podnijeti zahtjev za ponovno sticanje državljanstva BiH, ako ispunjava uslove iz člana 9., osim uslova iz stava 1. tač. 1. i 2.., samo ako ima odobren privremeni boravak najmanje posljednju godinu na teritoriji BiH ili odobren stalni boravak. Međutim budići da Bosne i Hercegovina ima ugovor o dvojom državljanstvu samo sa tri države, morate sačekati da BiH postane članica EU – jer samo u tom slučaju većina država odobrava dvojno državljanstvo (među kojima nije Austrija – naime Austrija ne dopušta dvojno državljanstvo niti sa državama članicama EU).

Ko donosi odluke o odricanje državljanstva BiH / sticanju državljanstva Bosne i Hercegovine ?

Advokat: Odluke o sticanju ili odricanju bosanskog državljanstva donosi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sarajevo, odjel za državljanstvo i putne isprave. Molba za sticanje, otpust ili odricanje iz državljanstva BiH mora se neposredno podnijeti Ministarstvu civilnih poslova BiH.

Koliko košta odricanje bosanskog državljanstva –taksa za državu BiH, ako proceduru prvo radi muž i mldb dijete, a nakon pola godine majka i kćerka (nemamo svi garanciju za državljanstvo u istom trenutku) ?

Advokat: U toku jedne kalendarske godine, jedna porodica plaća jednu administrativnu taksu. Dakle ako se Vaša porodica radi ispis iz bosanskog državljanstva u istoj kalendarskoj godini ukupno će biti jedna administrativna pristojba. Advokat za ispis iz bosanskog drzavljanstva

Uradio sam ispis iz BiH državljanstva da bih stekao državljanstvo Hrvatske jer su to od mene zahtjevali garancijom za sticanje državljanstva Hrvatske, da li je moguće da vratim BiH državljanstvo ? Odricanje od bosanskog drzavljanstva preko advokata

Advokat: Da, moguće je da vratite BiH državljanstvo, jer BiH i Hrvatska imaju Ugovor o dvojnom državljanstvu.

U svrhu odricanja državljanstva BiH radi sticanja državljanstva SR Njemačke / Austije – da li proceduru mogu pokrenuti u Konzulatu BiH / Ambasadi BiH u Njemačkoj / Austriji ?

Advokat: Da možete, osoba koje radi postupak odricanja državljanstva Bosne i Hercegovine daje izjavu o odricanju od BiH državljanstva lično u Ambasadi Bosne i Hercegovine / Konzulatu BiH u Njemačkoj / Austriji. Osobe koje podnose zahtjeve za odricanje od državljanstva BiH u nekom od generalnih konzulata BiH u Njemačkoj, uplate trebaju vršiti isključivo na bankovne račune konzulata BiH, a ne ambasade BiH u Frankfurtu / Berlinu / Stuttgartu. Uplate konzularne usluge i administrativne takse se vrše na bankovni račun Ambasade BiH u Njemačkoj – i to samo one osobe koje lično podnose zahtjev za odricanje od državljanstva BIH u Ambasadi u Frankfurtu, Berlinu, Stuttgartu ili drugim.

Ostatak pitanja / odgovora na temu državljantva BiH možete pogledati na linku: ODRICANJE BiH državljanstva.

POZORNOST 15.04.2023 !!!

Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o državljanstvu BIH državljanstvo BIH prestaje osobi kada nadležno tijelo utvrdi da su ispunjeni potrebni uvjeti i stranci uruči rješenje ili kada rješenje nadležni DKP uputi putem pošte. Cijeneći navedeno prilikom uručenja rješenja o prestanku državljanstva osobi koja posjeduje BIH putnu ispravu, a kojoj prestaje državljanstvo dužna je predati važeću putnu ispravu BIH nadležnom službeniku radi poništenja, odnosno dužna je dostaviti svoju putnu ispravu nadležnom DKP prije nego joj DKP uputi rješenje putem pošte.

Stranke koje se osobno odriču državljanstva BIH u Ministarstvu civilnih poslova BIH u Sarajevu, a putna isprava BIH im je neophodna radi povratka u inozemstvo, mogu opunomoćiti drugu osobu da kasnije preuzme rješenje o odricanju i preda njihovu putnu ispravu.

Posebne napomene u vezi sa procedurom odricanja BiH državljanstva:

 • Sve osobe koje rade postupak odricanje BiH državljanstva moraju imati određen jedinstveni matični broj (JMBG).
 • Kod osoba koje su mijenjale prezime, zaključenjem braka ili na drugi način, ili mijenjale bilo koje druge relevantne podatake, te promjene moraju biti upisane u rodnom listu i u uvjerenju o državljanstvu BIH, kako bi mogle raditi postupak ispisa iz bosanskog državljanstva.
 • U predmetima odricanja BiH državljanstva / ispis iz BiH državljanstva putem DKP, na propratnom aktu, mora biti popis akata u predmetu odricanja državljanstva BiH.

Osoba koja radi postupak odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine, daje izjavu o odricanju državljanstva BiH osobno ili putem punomoćnika na pripremljenom obrascu kod Ministarstva civilnih poslova BIH, odjel za državljanstvo i putne isprave u Sarajevu ili u veleposlanstva i konzulati BiH (u daljnjem tekstu DKP) u inozemstvu.

Uz izjavu o odricanju od državljanstva BiH obvezno se prilaže:

 1. Dokaz o posjedovanju državljanstva druge države (uvjerenje o državljanstvu), ili dokaz da mu je zagarantirano stjecanje državljanstva druge države (jamstvo za sticanje državljanstva);
 2. Prijava boravka ili prebivališta u inozemstvu;

Navedene dokumente potrebno je prevesti na jedan od jezika u službenoj uporabi u BiH kod ovlaštenog sudskog prevoditelja u BIH ili u inozemstvu – ovjerene kod nadležnog tijela, a eventualna punomoć, koja se daje u inozemstvu, mora biti ovjerena od strane DKP ili kod notara.

Za dokumente stranih država sa kojima Bosna i Hercegovina nema zaključen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava, potrebna je dodatna nadovjera od strane nadležnih tijela (Apostille pečat), uključujući i notarsku punomoć, izjave i prijevode javnih isprava.

Potrebito je prevesti i tekst nadovjere kao i tekst apostille pečata, osim apostille pečata kojim je ovjeren prijevod dokumenta.

Za državljane Bosne i Hercegovine koji rade odricanje BiH državljanstva radi stjecanja državljanstva država sa kojima BiH nema zaključen navedeni bilateralni sporazum, niti su te države članice Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05.10.1961. godine, potrebna je puna legalizacija stranih dokumenata (nadovjera nadležnih tijela strane države  sa nadovjerom ministarstva vanjskih poslova države u kojoj je javna isprava izdata, a kojom se potvrđuje vjerodostojnost te isprave).

Pravnu važnost u Bosni i Hercegovini na temelju važećih bilateralnih ugovora imaju javne isprave uključujući i ovjerene punomoći za koje nisu potrebne dodatne nadovjere (Apostille) izdate od nadležnih tijela u sljedećim državama: Austrija, Hrvatska, Bugarska, Belgiji, Češkoj, Slovačkoj, Francuskoj, Mongoliji, Poljskoj, Rumunjskoj, Ruskoj Federaciji, Srbiji, , Grčkoj, Italiji, Cipru, Libiji, Mađarskoj, Crnoj Gori i Sloveniji.

 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci);
 2. Izvod iz matične knjige rođenih iz Bosne i Hercegovine – rodni list;
 3. Vjenčani list (za lica koja su u braku);

Rodni list i vjenčani list mora sadržavati posljednje podatke upisane u matičnu knjigu;

 1. Ovjerenu presliku putovnice BIH (strana sa fotografijom ovjerena od nadležnog DKP, od notara, ili od strane nadležnog tijela u BIH) ili uvjerenje o neposjedovanju putovnice;
 2. Važeću osobnu iskaznicu izdatu u BIH, ili uvjerenje o neposjedovanju osobne iskaznice;
 3. Uplatnicu od 200 KM za osobe koje imaju, odnosno stječu državljanstvo država bivše SFRJ, a za osobe koje imaju, odnosno stječu državljanstvo drugih država, uplatnicu od 800 KM administrativne takse po predmetu..

Način uplate pojašnjava se prilikom davanja izjave o odricanje od državljanstva BIH.

Mldb djetetu državljanstvo BIH odricanjem BiH državljanstva / ispis iz bosanskog državljanstva može prestati samo na zahtjev oba roditelja kojima je državljanstvo BIH prestalo odricanjem BiH državljanstva, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo BIH prestalo odricanjem od državljanstva Bosne i Hercegovine uz suglasnost drugog roditelja koji je državljanin BIH, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo BIH prestalo odricanjem, ako je drugi roditelj mrtav, ili je izgubio roditeljsko pravo, ili je stranac ili apatrid. Ako je dijete starije od 14 godina neophodan je i njegov pristanak. Ove izjave daju se potpisivanjem na zapisnik u Ministarstvu civilnih poslova BiH, sektor za državljanstvo i putnu ispravu ili DKP, ili se uz zahtjev za odricanje prilažu izjave ovjerene kod notara ili u DKP.

Ako je drugi roditelj stranac, za njega se prilaže uvjerenje o državljanstvu druge države, a ako je drugi roditelj umro, za njega se prilaže izvod iz matične knjige umrlih. Ako je jednom roditelju oduzeto roditeljsko pravo prilaže se odluka nadležnog suda o oduzimanju roditeljskog prava. Nije dovoljno ako je presudom o razvodu braka dijete na brigu i staranje dato jednom roditelju.