Home Vijesti BiH Kantonalni sud Sarajevo na kraju 2018 ima 24.000 neriješenih predmeta

Kantonalni sud Sarajevo na kraju 2018 ima 24.000 neriješenih predmeta

0
Kantonalni sud Sarajevo na kraju 2018 ima 24.000 neriješenih predmeta
Kantonalni sud u Sarajevu – u 2018g rješava predmete iz 2013

Kantonalni sud Sarajevo na kraju 2018 ima 24.000 neriješenih predmeta

Ovom prilikom, potcrtano je kako najveći problem u radu ovog Suda predstavljaju zaostaci 24 hiljade neriješenih predmeta, kojih ima čak i iz 2013. godine, što predstavlja opterećenje za njegovu efikasnost, finansiranje troškova, kao i za obavljanje njihovih redovnih poslova, iznosi se u saopćenju Kantonalnog suda.

Zbog dužine trajanja sudskih postupaka pokreću se i oni pred Ustavnim sudom BiH, ali i Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu s ciljem ostvarivanja prava naknade za nematerijalnu štetu zbog dužine trajanja sudskih postupaka.

Kako se navodi u saopćenju, predsjednik Suda Špoljarić upoznao je ministra o planu rješavanja ovih predmeta, kao i o određenim aktivnostima koje se poduzimaju sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH (VSTV), ali i drugim sudovima u Federaciji BiH, te je prezentirao način na koji će smanjti broj predmeta, a povećati efikasnost rada Kantonalnog suda.

Zahvalio se ministru Nenadiću na njegovom uloženom naporu s ciljem unapređenja rada ovog suda, te ga informirao o izvršenim prostornim preinakama u zgradi Suda, kojima su obezbjeđene dodatne kancelarije za rad novih sudija, kao i prostorija koje se adaptiraju za potrebe proširenja arhive Suda.

Ministar Nenadić je izrazio zadovoljstvo postignutim nivoom saradnju tokom njegovog mandata, te informirao o aktivnostima iz nadležnosti Ministarstva koje se preuzimaju u cilju ubrzanja procedura imenovanja novih sudija od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, kao i pratećeg administrativnog osoblja prema propisanim standardima, s obzirom na evidentan trend povećanja priliva novih predmeta i nagomilane višegodišnje zaostatke koji se ne mogu ažurirati u postojećim uslovima pored uloženih napora i značajnog prebacivanja norme.

Tokom sastanka, ministar se zahvalio na dosadašnjoj uspješnoj saradnji i naveo kako je zadovoljan postignutim rezultatima.

“Budžet za pravosuđe, pri preuzimanju funkije 2015. godine, iznosio je 29 miliona KM, da bi na kraju mog mandata bio 34,5 miliona KM što je povećanje za oko šest miliona, od čega je za Kantonalni sud namijeno 7,3 miliona KM”, poručio je ministar Nenadić.

Naglasio je kako je Nacrtom budžeta za 2019. godinu za pravosuđe planirano 37,4 miliona KM, što je osam miliona više u odnosu na 2015. godinu.

U 2019. godini prema osiguranim sredstvima i u saradnji sa VSTS BiH Kantonalni sud i dalje će biti najveći drugostepeni sud u Federaciji BiH sa 163 zaposlena, od kojih će 23 raditi na ovom sudu.

Na ovaj način ministar Nenadić je značajano unaprijedio pretpostavke za njihov još bolji rad i u 2019. godini.

Izvor: Agencije