Home Sudska praksa BiH Oporezivanje isplate prihoda nerezidentu

Oporezivanje isplate prihoda nerezidentu

341
0
OPOREZIVANjE ISPLATE PRIHODA NEREZIDENTU
Zakon o porezu na dobit

član 36 st. 2 i 4

Nerezidentu u državi sa kojom Bosna i Hercegovina nema potpisan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, prilikom isplate prihoda potrebno je obračunati i uplatiti porez po odbitku od dividende po stopi od 5%.

“Da li porezni obveznik gubi pravo na porezni poticaj ukoliko u godini korištenja poticaja želi isplatiti dividendu iz dobiti (prije 1.1.2016. godine), te kako se obračunava porez po odbitku prilikom isplate dividende nerezidentu sa sjedištem u Švicarskoj?

Članom 36. stavom 6. Zakona o porezu na dobit (“Sl. novine FBiH”, br. 15/2016 – dalje: Zakon) propisano je da porezni obveznik iz st. 2. i 4. ovog člana gubi pravo na porezno oslobađanje ukoliko izvrši isplatu dividende tokom i do treće godine od posljednje godine korištenja poreznog poticaja iz ovog člana, iz dobiti koja je oslobođena plaćanja poreza na dobit.

Članom 95. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit (“Sl. novine FBiH”, br. 88/2016, 11/2017, 96/2017 i 94/2019 – dalje: Pravilnik) je propisano da ukoliko porezni obveznik izvrši isplatu dividende u bilo kojem obliku, novčanom ili ne, u godini u kojoj koristi porezni poticaj iz člana 36. st. 2. i 4. Zakona, ili izvrši isplatu dividende nezavisno od oblika isplate, a do prije dvije (2) prethodne godine je koristio porezni poticaj iz člana 36. st. 2. i 4. Zakona, gubi pravo na porezni poticaj, te je dužan obračunati i uplatiti porez na dobit zajedno sa pripadajućom zateznom kamatom na način kao da nije koristio porezni poticaj. Ukoliko porezni obveznik koristi poticaj za porezni period u 2016. godini, ne može isplaćivati dividendu do 31.12.2018. godine ili gubi pravo na porezni poticaj.

Shodno navedenim odredbama i upitu u kojem navodite da želite isplatiti dividendu iz dobiti prije 1.1.2016, mišljenja smo da se ne primjenjuje član 36. stav 6. Zakona ukoliko se isplata dividende vrši u periodu važenja Zakona, jer se isti odnosi na dobit koja je oslobođena od poreza na dobit na poticaje iz st. 2. i 4. ovog člana odnosno na dobit koja je nastala u 2016. i 2017. godini i na koju nije plaćen porez na dobit po osnovu poreznih poticaja.

U kontekstu obaveza prilikom isplate dividende ukazujemo na član 55. Zakona po kojem obveznik ne može vršiti isplate iz dobiti ukoliko na dan isplate ima neizmirenih obaveza po osnovu direktnih poreza i/ili doprinosa ili obaveza prema zaposlenicima s osnova prihoda od nesamostalne djelatnosti. Članom 85. Pravilnika propisane su detaljno obaveze prilikom isplate dividende.

U skladu sa članom 38. stav 1. Zakona propisano je da se porez po odbitku obračunava na prihod koji je ostvario nerezident obavljanjem povremene djelatnosti na teritoriji Federacije, osim prihoda koji se može pripisati poslovnoj jedinici nerezidenta u Federaciji. Porez po odbitku obračunava između ostalog i na isplate po osnovu dividende odnosno raspodjela iz dobiti. Stavom 7. istog člana propisana je stopa poreza po odbitku 10%, a na dividende 5%.

Članom 35. stavom 1. Zakona, ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je ratificirala ili na bazi notifikacije prihvatila Bosna i Hercegovina primjenjuju se kod oporezivanja dobiti ili prihoda nerezidenta i imaju prioritet u odnosu na odredbe ovog zakona. Međutim, Ugovor između Bosne i Hercegovine i Švicarske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu nije potpisan, te se primjenjuje član 38. Zakona.

Shodno navedenim odredbama prilikom isplate prihoda nerezidentu u državi sa kojom Bosna i Hercegovina nema potpisan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, potrebno je obračunati i uplatiti porez po odbitku od dividende po stopi od 5%.”

(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva finansija, br. 05-14-2-1648/18-1 od 6.3.2018. godine)

Previous articleZakon o obliagcionim odnosima BiH
Next articleZakon o poreskom postupku Republike Srpske