Home Sudska praksa BiH Pravilna primjena principa ne bis in idem

Pravilna primjena principa ne bis in idem

848
0

PRAVILNA PRIMJENA PRINCIPA NE BIS IN IDEM

Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

član 4

  • Obim kriminogene djelatnosti je od odlučnog značaja za pravilnu primjenu principa ne bis in idem.

Obrazloženje:

“U konkretnom slučaju obim kriminogene djelatnosti ogleda se kroz broj pojedinačnih poduzetih radnji, količinu oborene drvne mase koja je ujedno i bitno obilježje djela, te visinu pričinjene štete, a što je od odlučnog značaja za pravilnu primjenu principa ne bis in idem. U suprotnom, kada bi se po automatizmu utvrđivalo da se radi o presuđenoj stvari samim poklapanjem vremenskog perioda i vrste krivičnih djela u predmetima za koje se optuženom sudi i u kojima je pravosnažno već osuđen, onda bi se došlo u situaciju da se presuđenom stvari smatra i isti ili čak veći broj poduzetih radnji konkretno krivičnog djela šumske krađe u predmetu u kojem se sudi u odnosu na predmet koji je ranije pravosnažno dovršen. Zato se utvrđivanje obima kriminogene djelatnosti pokazuje bitnim, jer je to važno za procjenu da li bi kazna za ranije presuđenu stvar bila ista ili bitno veća da je tada suđeno i za krivično djelo za koje se naknadno sudi. Zbog toga se o postojanju presuđene stvari prema navedenim parametrima odlučuje u svakom zasebnom predmetu, te je to razlog zašto druge odluke ovog suda o presuđenoj stvari, na šta se poziva odbrana, ne mogu biti relevantne za odluku u ovom predmetu u istom pravcu.”

(Presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, 46 0 K 035827 18 Kžk od 25.1.2019. godine)

https://www.pravobih.com