Home Vijesti BiH Predmet Zadruga – imena osumnjičenih

Predmet Zadruga – imena osumnjičenih

2813
0

Predmet Zadruga – imena osumnjičenih

Objavljujemo imena svih osumnjičenih u predmetu Zadruga

Prema saznanjima Žurnala više od 500 firmi i još toliko odgovornih lica predmetom su istrage u predmetu „Zadruga“. Ovo je sigurno najobimniji predmet u poratnoj BiH, koji ilustrativno pokazuje jedan od načina pranja novca i utaje poreza.

Sistem koji su osmislili i provodili uhapšeni i pritvoreni Enisa i Sanel Đalić, vlasnici Agencije za posredovanje pri zapošljavanju „Eslider“ i „Leading“, je bio jednostavan. Firma uplati agenciji novac za angažovanje određenog broja osoba. Agencija ispuni fiktivne ugovore i izvrši isplatu na ime isto tako fiktivno obavljenog posla. Procenat zadržava agencija, a firmi vrati na ovaj način „opran“ novac. Za ove potrebe iskorišteni su podaci nekoliko hiljada studenata.

Akcija hapšenja i privođenja jednog broja osumnjičenih nastavljena je i danas, novim privođenjima osoba pod istragom.  U odnosu na prethodni Žurnalov tekst o današnjoj akciji, novina je da je nakon izuzimanja dokumentacije vlasnica Casting i talent agencije “Zona” Anila Gajević samo saslušana, ali ne i zadržana.

Žurnal objavljuje prvi dio liste pravnih lica i pojedinaca koji su prema saznanjima sarajevskog tužilaštva povezani sa navedenim dešavanjima.

Pravna lica :

„Mibral“ Sarajevo „Greenline marketing“ Sarajevo, JP „Lokom“  Sarajevo, „ASA Agent“ Sarajevo, „KIM-TEC“ Vitez, „Drina“ Goražde, „ASA osiguranje“ Sarajevo, Kantonalni stambeni fond Sarajevo, „Sarajevo putevi“ Sarajevo, „INTER COMBO“ Sarajevo, „SELA“ Sarajevo, „ATLANT BH“ Sarajevo, „SA HA SAN“ Sarajevo, „ANS Drive“ Sarajevo, „Euro-Asfalt“ Sarajevo, „WOOD TEAM“ Sarajevo, „Pet Zlatnih„ Sarajevo, „MHS“ Sarajevo, „Dinarik“ Sarajevo, „Step“ Sarajevo, „Socijal Net“ Sarajevo, „ASA Servis“ Sarajevo, „Euroherc osiguranje“ Sarajevo, „IN“ Sarajevo, „Telefongradnja“ Sarajevo, „White Sheep Solutions“ Sarajevo, „SET INVEST“ Sarajevo, „HIT Coloseum“ Sarajevo, „SIKRA Security“ Sarajevo, „Melvudin Commerc“ Sarajevo.

„Best&team“ (ranije Telebosa) – odgovorno lice Nihad Bilić

„G-Call Centar“ – odgovorno lice Nihad Bilić

„Simp Company“  – odgovorno lice Adnad Karahasan

„Hromadžić company“ -odgovorno lice Samija Karahasan

„Obnova“ –  vlasnik Salih Dervišević

„Elmax-inženjering“ – odgovorno lice Senad Biberović

„MHS“ – odgovorno lice  Hadis Kustura

„INFOSOFT“ – odgovorno lice Vukadin Dubravka

„Mibral“ – odgovorno lice  Maja Bralović-Smith

JP „Lokom“  – odgovorno lice  Ramiz Duraković

Amira Bečirović kao odgovorno lice u firmi „ARMIN-REV“, Samir Lagarija kao odgovorno lice firme „Bosnet“, Jasminko Pindžo kao odgovorno lice „EKO TEH“ Vogošća, Aida Ibričević kao odgovorno lice u „Ibričević doo“, Emir Zalihić kao odgovorno lice „Multimedijalni Computer Centar (MMCC)“, Hajrudin Pepeljak kao odgovorno lice u „OXA“, Haris Kudra kao odgovorno lice u „AI inženjering“, Vesna Loza kao odgovorno lice „Eurofarm Centar Poliklinika Sarajevo“, Adi Mujezinović kao odgovorno lice „S6S Services & Sales Factory“, Khoj Abdulhaleem Abukadir kao odgovorno lice firme „Sphere“, Mustafa Musabegović kao odgovorno lice „Saraj inženjering“, Eso Bajramović kao odgovorno lice „M.D.I.“, Taib Delić kao odgovorno lice „Poliklinika Sunce-Agram“ Sarajevo, Zijad Škamo kao odgovorno lice „SA-BOOC“,Rašid Talić kao odgovorno lice „Maher doo“, Izet Falan kao odgovorno lice UD „Djela, a ne riječi“, Muamer Tucak kao odgovorno lice „Pastifas“, Nihad Imamović kao odgovorno lice „Asocijacija poslodavaca BiH“, Nada Burazorović kao odgovorno lice „Valter elektro“, Amer Đozo kao odgovorno lice „Top floor“, Nedžad Bubica kao odgovorno lice „Lake doo“, Asim Mahmutović kao odgovorno lice Pokopnog društva „Bakije“, Nedim Jukan kao odgovorno lice „RUD-PROM“, Jasminka Viteškić kao odgovorno lice „SAN-Trade“, Fehim Topuzović kao odgovorno lice „AUTOBASNA doo“, Almir Dervišević kao odgovorno lice „System-Mont“, Berina Ceribašić kao odgovorno lice Udruženja „Naša djeca“ Sarajevo, Neli Osmanković kao odgovorno lice „ELKAB Net“ Ilidža, Hadis Zubanović kao odgovorno lice „Sport Centar doo“, Muriz Srna kao odgovorno lice „TIPI-Obrtnička djelatnost“, Sead Hubjer kao odgovorno lice „Prevent Safety Goražde“, Mirza Uštović kao odgovorno lice „Mediline doo“, Nuh Hrnjić kao odgovorno lice „KGH Tehnika“, Enver Raljević kao odgovorno lice Fondacije za kardiovaskularne bolesti Sarajevo, Elvedin Hasanović kao odgovorno lice u „BIHAMK asistencija“, Enver Avdić kao odgovorno lice „ESOF doo“ Donji Vakuf, Dijana Crnogorčević kao odgovorno lice firme „S-C“, Memnuna Zvizdić kao odgovorno lice Udruženja „Žene ženama“ Sarajevo, Erol Kazazović kao odgovorno lice „Mark-IN“, Munib Hodžić kao odgovorno lice „Muna Comerce“, Abid Pašić kao odgovorno lice „ELINGS doo“, Ćemal Prašović kao odgovorno lice „GRAFIKON doo“, Fikret Kršo kao odgovorno lice „VIP Design“, Almin Džafić kao odgovorno lice „Bonus Export-import“, Asii Riyaasat Khan kao odgovorno lice „ACING doo“, Erol Ramusović kao odgovorno lice u „Development Balkan Group“ i „ER&S Co.“, Mirsad Avdić kao odgovorno lice Udruženja „Društvo arheologa 1894“, Nedim Memić kao odgovorno lice „Osijek-Koteks“ Sarajevo, Nermina Aziraj kao odgovorno lice „Studio Moderna“, Fedža Hadžifejzović kao odgovorno lice „FACE doo“, Mehmedin Korjenić kao odgovorno lice „AMOS-Graf“ Sarajevo, Almir Jazvin kao odgovorno lice „ASA Finance“, Maglen Stipčević kao odgovorno lice „Macline doo“, Nazif Branković kao odgovorno lice „IRIS Computers“, Đemo Poljak kao odgovorno lice „GS doo“, Emir Plevljaković kao odgovorno lice Saveza demobilisanih noraca KN Sarajevo

Pod istragom su i :

Hasan Lojo, Husein Borišić, Alija Prašović, Senad Biberović, Sakib Efendić, Omar Lačević, Amir Pirušić, Gabrijel Delić, Igor Pahor, Rubina Bučo, Nihad Bilić, Mevlida Boja, Ramiz Duraković, Hadis Kustura, Hasir Odobašić, Ali Kadrić, Nihad Čivgin, Elmedin Pinjić, Erol Ramusović, Anila Gajević, Viktor Kljajić, Muhamed Gajević, Husam Mohamed Kararna Mohamed Almeri, Amila Hadžimuratović, Samija Heljić, Adnan Heljić, Ibrahim Karavdić, Melika Nezirovac, Zejnil Čović, Dženana Hasanović, Almir Šahmanija, Saliha Dervišević, Mustafa Habibović, Elmir Kovač, Sead Misuć, Adnan Karahasan, Damir Memagić, Šefika Mahmutović, Igor Mišić, Danijel Burazorović, Violeta Ljubljanka-Smailović, Admir Hadnžić, Mirsad Ličina, Hasib Kazić, Almir Kazić, Enver Čičko, Faruk Memić, Alija velagić, Dubravka Vukadin, Srđan Badrov, Maja Bralović-Smith, Milan Bralović, Pekmez Ajnur, Alma Morankić, Igor Došić, Hajrudin Vlajčić, Feđa Moranjkić, Admir Efendić, Nataša Fazlić, Kordić Elmedin, Sead Tutić, Milad Čerkić, Senad Sarić, Asmir Dževlan, Damir Hadžić, Nedim Ćehajić, Edin Prljača, Nejra Kovačević, Vladimir Zirojević, Mitja Škarja, Sead Alagić, Zahir Bučan, Ferid Bešić, Leonard Marković, Bešić Senaid, Elvir Hadžiahmetović, Indira Čelik, Senad Blekić, Nikica Baran, Senad Softić, Almad Redžić, Ajla Alimanović, Haris Rahman, Hadžera Lagarija, Adis Pobrić, Šefkija Čekić, Salih Aslan, Mrzić Alem, Samija Pešković, Faruk Hujić, Ljerka Germović, Hidajet Prevljak, Azra Fajić, Benijamin Hadžalić, Nedim Stambol, Arif Kulić, Aida Pinjić, Alma Morankić, Džavid Begović, Sanela Hadžibulić Smajović, Edin Deljkić, Demir Neslan, Emina kadrić, Huso Kokor, Lejla Gvožđar, Mirsad Berberović, Adnan Ahmethodžić, Ahmed Zaid Saeed Bin Kashah Alshemeili, Sead Hodžić, Dejana Grbić-Velagić, Zoran Kalinić, Šemsudin Čengić, Husein Ibrišimović, Emir Nuhanović, Aida Šuntić, Renata Cigler, Darko Taborin, Dževad Topić, Fadil Mešanović, Nermina Kozica, Sanad Aljović, Šaćir Šošević, Mesud Fazlić, Midhat Grebić, Kenan Lipa, Ervin Burazović, Željko Ivanković, Muamer Durmišević, Enes Karačić, Hamza Kazazić, Haris Muhić, Ešref Đozić, Adisa Djedović, Nedim Softić, Šaćir Buljubašić, Samija Karahasan, Nihad Mualaosmanović, Melvudin Planja, Amira Bećirović, Samir Lagarija, Jasminka Pindžo, Aida Ibričević, Emir Zalihić, Hajrudin Pepaljak, Haris Kudra, Vesna Loza, Adi Mujezinović, Khoj Adbulhaleem Abubakur, Mustafa Musabegović, Eso Bajramović, Taib Delić, Zijad Škamo, Rašid Talić, Izet Falan, Muamer Tucak, Nihad Imamović, Nada Burazorović, Amer Đozo, Nedžad Bubica, Asim Mahmutović, Nedim Jukan, Jasminka Viteškić, Fehim Topuzović, Almir Dervišević, Berina Ceribašić, Neli Osmanović, Hadis Zubanović, Muriz Srna, Senad Alečković, Sead Hubjer, Mirza Uštović, Nuh Hrnjić, Enver Raljević, Elvedin Hasanović, Enver Avdić, Dijana Crnogorčević, Memnuna Zvizdić, Erol Kazazović, Munib Hodžić, Abid Pašić, Ćemal Prašović, Fikret Kršo, Almin Džafić, Asiim Riyaasat Khan, Mirsad Avdić, Nedim Memić, Nemrina Aziraj, Feđa Hadžifejzović, Mehmedin Korjenić, Almir Jazvin, Stipčević Maglen, Nazif Branković, Đemo Poljak, Emir Plevljaković, Duško Glišić, Nermina Hujdur, Hurem Ahmed, Kazić Almir, Mirsad Odžaklija, Anis Aganović, Edin Hadžić, Erdem Dizdar, Al Tihakhis Mohammad Ibrahima, Murat Šaran….

Žurnal će narednih dana objaviti i spisak ostalih firmi i pojedinaca koji su u predmetu „Zadruga“ obuhvaćeni istragom.

Prethodni tekst:

Vlasnik firme „Sela“ Sead Tutić, Anila Gajević vlasnica Casting i talent agencije „Zona“, Ibrahim Karavdić te Viktor Kljaić neki su od danas privedenih u nastavku akcije „Zadruga“, saznaje Žurnal iz policijskih izvora.

Firma „Sela“ poznata je kao izvođač radova pompezno najavljene rekonstrukcije nekoliko metara trotoara ispred zgrade Predsjedništva BiH. Ibrahim Karavdić bio je posrednik za „Udruženje vjeroučitelja Kantona Sarajevo“!?

UOČLJIVA KONEKCIJA SA SDA

Prije desetak dana u istom predmetu uhapšeno je 12 osoba. Enisa i Sanel Đalić su kao vlasnici Agencije za posredovanje pri zapošljavanju „Eslider“ i „Leading“, osumnjičeni da su tokom posljednjih osam godina sklapanjem fiktivnih ugovora o zapošljavanju studenata i đaka, oprali desetine miliona maraka. Ostali uhapšeni sumnjiče se da su kao članovi organizovane grupe lažnim podacima i fiktivnim ugovorima pomagali pranje novca i utaju poreza. Pritvor je pored Đalića, određen za Ramiza Durakovića direktora Javnog preduzeća „Lokom“, Hadisa Kusturu direktora firme MHS i uposlenika te firme Aliju Kadrića, potom direktoru firme „Best&Time“ Nihadu Biliću, direktoru firme „Simp company“ Adnanu Karahasanu, Salihu Derviševiću iz Obrtničke djelatnosti „Obnova“ te Huseinu Borišiću.

Hadis Kustura bio je predsjednik Kantonalnog odbora Asocijacije mladih SDA Sarajevo. Firmu „Lokom“, izuzetno uspješnu u potrošnji budžetskog novca, formirala je sarajevska Općina Novi Grad i pod direktnim je patronatom predsjednika OO SDA Huse Ćesira te načelnika te općine Semira Efendića.

Na listi povezanih osoba i firmi osumnjičenih u ovom predmetu uočljiva su imena pojedinaca i firmi koje su bile donatori SDA, poput Hameda Ramića vlasnika „Euro-Asfalta“ potom firme „ANS DRIVE“ te „BIHAMK asistencije“

LISTA NIJE KONAČNA

„U cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi velike vrijednosti Enisa Đulić i Sanel Đalić organizovali su grupu za organizovani kriminal čiji članovi su svjesno i sa htijenjem postali …“ navedeno je u istražnim dokumentima tužilaštva ovog velikog korupcijskog predmeta.

Kako nezvanično saznaje Žurnal, na listi je i bivši vlasnik firme „Lake doo“ Nedžad Bubica protiv koga je već podignuta optužnica zbog malverzacija sa zemljištem u vlasništvu sarajevskog Elektrotehničkog fakulteta na području Marin dvora.

Pored niza privatnih firmi pod istragom su i odgovorne osobe više institucija i javnih preduzeća te udruženja. Na listi su Kantonalni stambeni fond, Savez demobilisanih boraca KN Sarajevo, Udruženje „ Žene ženama“ Sarajevo „Asocijacija poslodavaca BiH“, Pokopno društvo Bakije, Fondacija za kardiovaskularne bolesti Sarajevo, Udruženja Društvo arheologa 1894, ukupno više od dvije stotine imena. Akcija „Zadruga“ očito će imati nastavak..

 

zurnal.info