Home Vijesti BiH PSBiH usvojio izmjene Zakona o sukobu interesa

PSBiH usvojio izmjene Zakona o sukobu interesa

805
0

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH sinoć je, po hitnom postupku, usvojio Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, koji su predložili poslanici Mladen Bosić, Šefik Džaferović i Borjana Krišto.

Predstavnički dom će ovaj zakonski prijedlog uputiti Domu naroda na razmatranje po hitnom postupku.

Predložena je dopuna kojom je predviđeno da Komisija za odlučivanje o sukobu interesa za ovjeru svojih odluka i službenih akata u okviru svoje nadležnosti koristi službeni pečat Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH kojoj organizacijski pripada Ured Komisije za odlučivanje o sukobu interesa.

U obrazloženju predloženog zakona navedeno je da su tokom provođenja odredbi Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH uočeni određeni nedostaci u vezi s obavljanjem administrativnih poslova iz nadležnosti Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, konkretno – pitanje upotrebe pečata za ovjeru odluka i službenih akata Komisije.

Usvojen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka, koji je sačinila Interresorna radna grupa za izradu izmjena izbornog zakonodavstva, a koju su u proceduru uputili poslanici: Borjana Krišto, Hazim Rančić i Lazar Prodanović.