Home Vijesti BiH Svjetska banka – Privredni sporovi u BiH traju po tri godine

Svjetska banka – Privredni sporovi u BiH traju po tri godine

785
0

Svjetska banka – Privredni sporovi u BiH traju po tri godine

Privredni sporovi u prvostepenim postupcima često traju i preko 500, dok žalbeni postupci znaju biti pred sudovima i više od 900 dana što pokazuje svu manjkavost i neefikasnost pravosudnog sistema u BiH.

U istraživanju koje je provela Svjetska banka u više od 1.700 malih, srednjih i mikropreduzeća u BiH, navodi se da najnovije statistike pokazuju slabost pravosudnog sistema, te da predmeti male vrijednosti, kada je u pitanju prvostepeni postupak u privrednom sporu traju i po 700 dana, dok žalbeni postupak ponekad traje i skoro tri godine.

Svjetska banka ocjenjuje da nemogućnost preduzeća da ostvaruju svaoj prava na sudu, stvara pravnu nesigurnost i dovodi do stagnacije privatnih investicija ometajući ekonomski rast.

“Prepoznajući ove izazove, vlasti u BiH obavezale su se na produbljivanje pravosudnih reformi na svim nivoima radi podsticanja poslovnog okruženja, konkurentnosti, privlačenja privatnih investicija i stvaranja radnih mjesta. Svjetska banka pozdravlja ovu inicijativu – jer se usko usklađuje sa strateškim stubovima za angažman Svjetske banke u BiH, posebno ubrzanim rastom privatnog sektora, poboljšanim pružanjem javnih usluga i unapređenim preduzetništvom”, navodi se u dokumentu.

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, Saša Trivić rekao jza portal CAPITAL da je predugo trajanje privrednih sporova ozbiljan problem.

“Evidentno je da privredni sporovi traju sigurno preko dvije godine. Iz ličnog iskustva imam spor koji traje više dvije-tri godine. Zbog toga pravosuđe gubi smisao, jer kako da uđeš sa nekim u spor za koji ti treba tri godine da ga dobiješ, pa preduzeće za to vrijeme nestane”, istakao je Trivić.

Dodao je da se bez ozbiljnih promjena ne možemo smatrati da uopšte imamo pravosuđe koje je na usluzi privredi.

“Ostalo je sve na tome ko će koga prevariti. Ozbiljne privrede nemaju nikakvu zaštitu od strane pravosuđa, a da ne govorimo presudama koje veoma često nemaju nikakve logike”, zaključio je Trivić.

Izvor: Capital.ba