Home Vijesti BiH Tužilaštvo BiH demantovalo navode advokatice Vasvije Vidović

Tužilaštvo BiH demantovalo navode advokatice Vasvije Vidović

270
0
ovodom javnog istupa advokata Vasvije Vidović na FACE TV, kojom prilikom je iznijela niz neistina i dezinformacija na račun Tužilaštva Bosne i Hercegovine, te njenog kontinuiranog obmanjivanja javnosti u pogledu bitnih činjenica u krivičnom predmetu protiv Fahrudina Radončića i drugih, dajemo sljedeći:
  • DEMANT TUŽILAŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE

DEMANT

U dosadašnjem toku postupka protiv Fahrudina Radončića i drugih, advokatica Vidović je učestalo istupala u javnosti sa izjavama u vezi sa ovim postupkom koje su netačne i ničim potkrijepljene, pritom kršeći Kodeks advokatske etike, zloupotrebljavajući medijski prostor i dezavuišući javnost takvim dezinformacijama.

Advokatica Vidović je sada iznijela netačne tvrdnje da se nezakonito prisluškuju međunarodni zvaničnici i članovi Predsjedništva i ponovila da se radi o montiranom i političkom procesu protiv Fahrudina Radončića, o kršenju pravnih principa i nezakonitom razrješenju dužnosti branioca u ovom predmetu, nastavljajući preko konstruisanja navodnih povezanosti tužilaca i pojedinaca iz političkih stranaka do glorificiranja bivšeg glavnog tužioca.

Sve ove i druge neprimjerene i netačne tvrdnje advokatice Vidović, izjave date medijima u ranijem toku ovog krivičnog postupka i prilikom gostovanja u emisiji na FACE TV, odlučno i energično demantujemo.

Ističemo da predmetom posebnih istražnih radnji – nadzor i snimanje telefonskih razgovora – nisu bili niti međunarodni zvaničnici niti članovi Predsjedništva, već isključivo osumnjičene osobe, te da su sve procesne radnje preduzete u skladu sa zakonom, na pravilan način i uz poštivanje svih pravnih principa i standarda.

U pogledu insinuacija o nezakonitom razrješenju dužnosti branioca, akcentiramo da je Tužilaštvo postupilo u skladu sa odredbom člana 41. stav 2. ZKP-a BiH kojom je propisano da branilac koji je pozvan kao svjedok ne može biti branilac u tom predmetu, a pritom naročito vodeći računa o ograničenju iz odredbe člana 82. stav 1. tačka b) ZKP-a kojim nije dozvoljeno saslušavati branioca u pogledu činjenica koje su mu postale poznate u svojstvu branioca.

Glorificirajući bivšeg glavnog tužioca državnog tužilaštva, advokatica Vidović očito želi istaknuti neke zamjerke na račun rada sadašnjeg glavnog tužioca, zaboravljajući da je bivši tužilac Jurčević u pola mandata naprasno i pod do danas nerazjašnjenim okolnostima dao ostavku na tu dužnost.

Naglašavamo da je svojim istupima advokatica Vidović prekršila odredbu poglavlja IV tačke 3. Kodeksa advokatske etike, kojom se advokatu eksplicitno zabranjuje da u toku krivičnog postupka daje javne izjave kojima bi se na nedopušten način stvarali određeni dojmovi u javnosti i koje bi mogle uticati na tok i ishod postupka.

Shodno tome, pozivamo Regionalnu i Federalnu advokatsku komoru da preduzmu odgovarajuće mjere u skladu sa poglavljem IX Kodeksa advokatske etike, s obzirom da javni istupi advokata protivni odredbama Kodeksa predstavljaju težu povredu advokatske djelatnosti.

Zabrinjavajuće je što je advokatica Vidović, i nakon što je saslušana kao svjedok u ovom predmetu, svjesna da je razriješena dužnosti branioca i da nema pravo na davanje javnih izjava u vezi sa ovim predmetom, nastavila sa javnim istupima i iznošenjem vlastitih koncepcija o navodnim nepravilnostima u ovom postupku.

Tužilaštvo posebno ističe da je spremno primiti konstruktivne kritike, svjesno slobode javnog iznošenja mišljenja i komentarisanja, uz opasku da to ne smije ni na koji način ugrožavati aktuelne krivične postupke, te da napominje da eventualne nepravilnosti treba rješavati u pravnim procedurama.

Izvor: tuzilastvobih.gov.ba