Home Vijesti BiH U BIH napokon počinje izdavanje potvrda za elektronski potpis

U BIH napokon počinje izdavanje potvrda za elektronski potpis

807
0
Kvalifikovani elektronski certifikat u BiH će izdavati slovenska kompanija Halcom.

“Ministarstvo prometa i komunikacija BiH je stvorilo sve uvjete neophodne za provedbu Zakona o elektronskom potpisu, izrađen je i Nacrt zakona o elektronskoj identifikaciji koji je usklađen s EU legislativom i upućen je u parlamentarnu proceduru. Kompanija Halcom je dostavljenom prijavom ispunila sve uvjete za dobijanje statusa povjeritelja za izdvanje kvalificiranih elektronskih certifikata, a posebno uvjete za sigurnost i zaštitu zloupotrebe podataka, čime su stvoreni uvjeti za provedbu zakona za elektronski potpis”, kazao je Saša Dalipagić.

Elektronski potpis ima istu snagu kao i vlastoručni potpis i njegovom primjenom će se ubrzati razmjena dokumenata i svih elektronskih transakcija koje će uz razvoj novih servisa na svim nivoima doprinijeti sigurnijem i jednostavnijem poslovanju u oblasti trgovine, javne uprave, zdravstva i slično.

Izvršni direktor kompanije Halcom Marko Valjevec je kazao da mu je veliko zadovoljstvo i čast što danas može govoriti u ime kompanije Halcom.

“Kompanija Halcom je do sada izdala više od 500.000 certifikata u regiji. Svoje usluge pružamo na području regije, ali i u BiH, ovdje smo prisutni od 2001. godine i izdavanjem elektronskih certifikata u BiH bavimo se duže od 15 godina. Ti certifikati su dosad bili nekvalifikovani. Kvalifikovani potpis ima pravnu snagu kao i vlastoručni potpis i za njega nije potrebno dokazivanje vjerodostojnosti i autentičnosti”, kazao je Valjevec.

Elektronski potpisi izdaju se isključivo vlasniku na sigurnosnom mediju, pametnoj kartici ili sigurnosnom usb-u uz rok trajanja od tri godine.

Svi lični podaci korisnika kvalifikovanih elektronskih potpisa se obrađuju u skladu s općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), to znači da fizička i pravna osoba može koristiti svoj elektronski potpis u zemlji ili u inozemstvu.

“Nadam se da će ovaj događaj u BiH olakšati put ka digitalizaciji i put ka EU. Halcom je sve učinio da ispuni uslove države BiH za izdavanje elektronskih potvrda po uzoru na EU, ali je za njihovu upotrebu neophodan angažman državih i privatnih institucija da već u sljedećoj godini počne njihova upotreba”, zaključio je Valjevec.

Zamjeniku ministra prometa i komunikacija BiH Saši Dalipagiću je uručena prva kartica s elektronskim potpisom.