Home Vijesti BiH U Republici Srpskoj opet moguće otkupiti kaznu zatvora do 1 godine

U Republici Srpskoj opet moguće otkupiti kaznu zatvora do 1 godine

951
0

U Republici Srpskoj opet moguće otkupiti kaznu zatvora do 1 godine

Osuđene osobe iz ovog entiteta su ponovo dobile mogućnost da zatvorsku kaznu zamijene novčanom, nakon što je ta pogodnost izbrisana iz zakona sredinom 2017. godine.

Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske (RS), osuđeni na zatvorsku kaznu do godinu dana opet imaju mogućnost tu kaznu otkupiti. Oni mogu podnijeti zahtjev sudovima koji su donijeli prvostepenu presudu te platiti 50 KM za svaki dan zatvora ako im sud to odobri.

Takva mogućnost postojala je u Republici Srpskoj i ranije, ali je ukinuta sredinom 2017. godine, usvajanjem novog krivičnog zakona RS-a.

U izradi izmjena Krivičnog zakona Republike Srpske, kojima je ova mogućnost vraćena prošlog mjeseca, sudjelovali su predstavnici advokatske komore, sudije i tužioci iz Republike Srpske koji su razloge za vraćanje ove pogodnosti pronašli u: punjenju budžeta, ubrzanju sudskih postupaka i harmonizaciji propisa.

“Član 46a.

(1) Kaznu zatvora do šest mjeseci sud može izreći samo ako posebne okolnosti djela i učinioca pokazuju da se novčanom kaznom ne može postići svrha kažnjavanja ili da se novčana kazna neće moći izvršiti.

(2) Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na kaznu zatvora kao zamjenu za neplaćenu novčanu kaznu (član 50. st. 2. i 3), opozvanu uslovnu osudu (čl. 64, 65. i 66), neizvršeni rad u javnom interesu (član 70. stav 7) i kaznu oduzimanje vozačke dozvole (član 51. stav 5).“

(3) Izrečena kazna zatvora koja ne prelazi jednu godinu dana, može se na zahtjev osuđenog zamijeniti novčanom kaznom, shodno odredbi člana 50. st. 2. i 3. ovog zakonika.”

Naime, ova pogodnost pružena je i osuđenicima iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine (BiH), ali sa značajnim razlikama. Za razliku od RS-a, gdje sudovi nakon razmatranja mogu i odbiti zahtjev za zamjenu, na državnom nivou u Federaciji BiH i Brčko distriktu sudovi su obavezni da otkup kazne odobre ako to osuđeni na zatvor do godinu dana zatraže.

Po nivoima se razlikuju i visine propisane novčane kazne. U RS-u je određen iznos od 50 KM za dan zatvora, u Federaciji BiH i Brčko distriktu 100 KM, dok na razini BiH uz 100 KM po danu zatvora sud može odrediti i manju kaznu, u zavisnosti od materijalne situacije osuđenika. Također, ovu pogodnost na državnom nivou ne mogu ostvariti osuđeni za terorizam, dok na drugim razinama vlasti nije ograničena vrstom djela.

Centar za istraživačko novinarstvo je od sredine 2019. godine skretao pažnju javnosti da ova odredba pogoduje: bogatijim osuđenicima, državnim službenicima koji zahvaljujući otkupu kazne zadržavaju radno mjesto na kojem su i počinili krivično djelo, osuđenim van BiH sa dvojnim državljanstvom te višestrukim povratnicima koji otkupljenu slobodu koriste za nova kršenja zakona.