Home Vijesti BiH Uspješna saradnja policijskih organa i tužilaštava ključna za borbu protiv kriminala

Uspješna saradnja policijskih organa i tužilaštava ključna za borbu protiv kriminala

905
0

U službenim prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas je održan treći sastanak Strateškog foruma za saradnju rukovodilaca tužilaštava i policijskih agencija u BiH. Sastanak je iniciralo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH) kao dio aktivnosti koje provodi u okviru projekta „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“, uz finansijsku podršku Vlade Švicarske i Vlade Kraljevine Norveške.

Na sastanku je razgovarano o jačanju koordinacije i saradnje između policije i tužilaca prilikom provođenja istraga i prikupljanja dokaza, s posebnim akcentom na postupanje i međusobnu koordinaciju prilikom provođenja posebnih istražnih radnji. Predstavljen je Nacrt Uputstva o postupanju tužilaca i ovlaštenih službenih osoba u primjeni posebnih istražnih radnji, koji su izradili domaći stručnjaci (predstavnici tužilaštava i policijskih agencija), te je razgovarano o ranije iznesenim sugestijama na nacrt navedenog dokumenta i o načinu njegovog usvajanja.

Učesnici sastanka razgovarali su i o KTN predmetima u tužilaštvima, odnosno predmetima u kojima je podnesen izvještaj o postojanju osnova sumnje o počinjenom krivičnom djelu protiv nepoznatog počinioca, s ciljem iznalaženja načina za unapređenje efikasnosti rada u ovakvim predmetima, odnosno efikasnijeg otkrivanja počinilaca i rasvjetljavanja krivičnih djela.

Sastanku su prisustvovali zamjenica glavnog tužioca Tužilaštva BiH Ozrenka Nešković, glavni tužilac Federalnog tužilaštva FBiH Zdravko Knežević, glavni tužilac Republičkog tužilaštva Republike Srpske Mahmut Švraka, glavni tužilac Specijalnog tužilaštva Republike Srpske Miodrag Bajić, glavni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH Zekerija Mujkanović i zamjenica glavne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Aida Topalović. U ime policijskih organa sastanku su prisustvovali zamjenik direktora SIPA-e Đuro Knežević, zamjenik direktora Policije MUP-a Republike Srpske Darko Ćulum, direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač i šef Policije Brčko distrikta BiH Goran Pisić, te predstavnici VSTV BiH.

Učesnici sastanka zaključili su da je uspješna saradnja i koordinacija između policijskih organa i tužilaštava na svim nivoima u BiH ključna za efikasnu borbu protiv svih oblika kriminala i sigurnosnih izazova današnjice, te za uspostavu vladavine prava u našoj zemlji.

Izvor: Agencije