Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Ustavni sud FBiH donio privremenu mjeru o zateznim kamatama i za radnička potraživanja

Ustavni sud FBiH donio privremenu mjeru o zateznim kamatama i za radnička potraživanja

Privremenom mjerom Ustavnog suda FBiH zatezna kamata i za radnička potraživanja je 12% Potpredsjednik FBiH je u aprilu zatražio ocjenu ustavnosti i privremenu mjeru za dopune Zakona o visini stope zatezne kamate kojim se propisuje da zatezna kamata samo za radnička potraživanja iznosi 0,2% godišnje za razliku od svih ostalih potraživanja za koja iznosi 12% […]


Privremenom mjerom Ustavnog suda FBiH zatezna kamata i za radnička potraživanja je 12%

Potpredsjednik FBiH je u aprilu zatražio ocjenu ustavnosti i privremenu mjeru za dopune Zakona o visini stope zatezne kamate kojim se propisuje da zatezna kamata samo za radnička potraživanja iznosi 0,2% godišnje za razliku od svih ostalih potraživanja za koja iznosi 12%

Ustavni sud Federacije BiH donio je rješenje o privremenoj mjeri kojom je stavljena van snage odredba dopuna Zakona o visini stope zatezne kamate, a koja se odnosi na visinu zatezne kamate za radnička potraživanja su po tom zakonu bila 0,2%. Do donošenja konačne odluke Suda na snazi će biti visina stope zatezne kamate iz prethodnog zakona od 12% godišnje i za radnička potraživanja.

Ovo je potvrdio Milan Dunović, potpredsjednik Federacije BiH, koji je 27. aprila ove godine Ustavnom sudu FBiH uputio zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna Zakona o visini stope zatezne kamate i zahtjev za privremenu mjeru, a rješenje o privremenoj mjeri iz Suda je dobio jučer.

– Privremena mjera zapravo znači da se van snage stavlja izmjena u novom zakonu i da na snazi ostaje stari zakon sve do donošenja presude Ustavnog suda. Znači da će kamata biti vraćena na 12% godišnje ravnopravno kako za druge tako i za radnike do donošenja konačne presude. Kada će Ustavni sud donijeti konačnu presudu, ne znam niti na to mogu utjecati, ali je od izuzetnog značaja i privremena mjera jer onemogućava nepravedno isplaćivanje i omalovažavanje radnika na način da im se kaže znate vi vrijedite 60 puta manje, kazao je Dunović.

On je pojasnio da je Zakon o visini stope zatezne kamate promijenjen 2016. na način “da je rečeno da zatezna kamata ostaje 12% godišnje za sva potraživanja izuzev za radnička potraživanja za koja je zatezna kamata 0,2%”.

– U praksi to znači da radnik vrijedi tačno 60 puta manje nego svi ostali. Kad država potražuje novac od nekog preduzeća koje nije izmirivalo svoje obaveze preduzeće će uz dug, ako bude isplaćen s kašnjenjem, platiti i kamatu od 12% godišnje, a kad isplaćuju radniku isplatiće dug uz kamatu 0,2%.

Agencije