Home Obrazovanje Vlada Kantona Sarajevo: Doneseni svi podzakonski akti za početak realizacije Programa obrazovanja...

Vlada Kantona Sarajevo: Doneseni svi podzakonski akti za početak realizacije Programa obrazovanja odraslih

683
0

Ovaj Zakon je Skupština Kantona Sarajevo donijela prošle godine i njime se po prvi put zakonski uređuje i definiše proces cjeloživotnog učenja, načini i verifikacija, prekvalifikacija i dokvalifikacija radne snage za potrebe tržišta rada te je brojnim licima sa evidencija nezaposlenih data mogućnost da steknu prvo formalno obrazovanje i prvo zanimanje. Zakon će, kako je ocijenjeno, na aktivan način povezati sektore obrazovanja sa sektorom rada i zapošljavanja.
Danas usvojenim standardima i normativima se propisuju način i postupak za utvrđivanje uvjeta koje ustanova mora ispunjavati za izvođenje programa formalnog obrazovanja odraslih. Pored toga, ovdje su precizirani minimalni prostorni, kadrovski i drugi materijalno – tehnički uvjeti nepohodni za ovaj proces.
Odlukom su utvrđeni standardi izvođenja programa formalnog obrazovanja odraslih i to osnovnog obrazovanja, program za sticanje srednje, visoke stručne spreme, za sticanje prvog zanimanja, programi prekvalifikacije, dokvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja.
Trajanje programa obrazovanja odraslih je regulisano na način da nastavni sat traje 45 minuta, sat praktične nastave 60 minuta, broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta za sticanje srednje školske spreme i programi prekvalifikacije ne mogu biti manji od 50 posto od broja nastavnih sati propisanih za redovno obrazovanje. Program osposobljavanja ne može trajati kraće od 120 nastavnih sati. Ovim dokumentom je regulisan način upisa u ovaj program, broj polaznika u grupi, postupak provođenja ispita.
Uz propisanu obavezu prisustvovanja redovnoj nastavi, obrazovanje se može izvoditi i kroz individualne konsultacije i kroz dopisno – konsultativnu nastavu.
Organizatori obrazovanja odraslih, za obavljanje ove djelatnosti podnose zahtjev Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS koje će, u skladu sa propisanim postupkom, utvrditi ispunjenost uvjeta za izvođenje ovog programa.

Previous articleDodik najavio istrage o Sarajevu i Tuzli
Next articleGlavni tužilac BiH Goran Salihović zbog klevete tuži ministra Dragana Mektića