Home Pravosuđe Vrhovni sud Republike Srpske zauzeo stav po pitanju prava radnika na naknadu...

Vrhovni sud Republike Srpske zauzeo stav po pitanju prava radnika na naknadu stete iz poplava

459
0

Vrhovni sud Republike Srpske je zauzeo stav po pitanju parnica koje se odnose na pravo na pomoć radnika prilikom elementarnih nepogoda (poplava)

„U parnicama povodom zahtjeva radnika protiv poslodavaca za isplatu novčane pomoći u slučaju elementarnih nepogoda ili požara u stanu radnika, koje pravo na pomoć je predviđeno Posebnim i Granskim kolektivnim ugovorima, ako je radniku šteta na stambenom objektu nanesena majskim poplavama iz 2014. godine i ako je njemu ili članu njegovog porodičnog domaćinstva, isplaćena novčana pomoć po osnovu  Zakona o fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj: 52/14), radnik ima pravo na ostvarenje novčane pomoći i od poslodavca samo u slučaju kada je stvarna šteta veća od iznosa primljenog na ime pomoći za sanaciju pretrpljene štete, ali ne u većem iznosu od stvarno pretrpljene štete.“

broj predmeta: 80 0 Rs 067112 15 R Vrhovni sud Republike Srpske

 

Autor: ePravo