Home Vijesti BiH Zaključci XII Konferencije predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini

Zaključci XII Konferencije predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini

584
0

U uvodnom dijelu konferencije, učesnicima se obratio predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija koji je istakao da su predsjednici sudova najvažniji sa aspekta provođenja odluka VSTV-a BiH i implementatori strategija koje se odnose na pravosudni sistem BiH. Također je naznačio da, bez preporuka i predlaganja inicijativa od strane predsjednika sudova, ne bi bilo moguće ostvariti željene rezultate. Osvrćući se na izazove koji se nalaze pred pravosuđem BiH, predsjednik Tegeltija je istakao da je potrebno poboljšati sistemski okvir, transparentnost i efikasnost te je ujedno pozvao predsjednike sudova da zajedno pokušaju pronaći efektivne metode za pronalaženje rješenja u postojećem zakonskom okviru.

Teme razmatrane tokom konferencije odnosile su se na efikasnost, kvalitet i mjere za unapređenje efikasnosti pravosuđa, odgovornost i integritet pravosuđa, sudsku nagodbu, elektronsko arhiviranje, kao i rad sudova sa osvrtom na starosnu strukturu neriješenih i riješenih predmeta, prosječno trajanje predmeta u pravosuđu, broj nosilaca pravosudnih funkcija, prosjek riješenih predmeta po sudiji/sudu, realizaciju planova rješavanja predmeta, kvalitetu sudskih odluka i zastare.

Također, predsjednicima sudova i gostima konferencije prezentiran je Projekat USAID Measure BiH – Indeks efektivnosti pravosuđa u BiH kao i dokument Bijela Knjiga Vijeća stranih investitora, dok su predstavnici Notarske komore Federacije BiH i Notarske komore Republike Srpske govorili o primjeni Zakona o nasljeđivanju u praksi.

Na konferenciji su usvojeni sljedeći zaključci:

I EFIKASNOST, KVALITET I MJERE ZA UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI PRAVOSUĐA

 • Potrebno je unaprijediti sistem imenovanja u pogledu napredovanja nosilaca pravosudnih funkcija u karijeri, odnosno mijenjati sistem ocjenjivanja nosilaca pravosudnih funkcija;
 • Potrebno je razmotriti mogućnost izmjene zakonskog okvira o disciplinskoj odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija s ciljem jačanja ovlasti predsjednika sudova u ovoj oblasti;
 • Kako bi se nastavilo sa unapređenjem efikasnosti rada sudova, potrebno je da sudovi u narednom periodu intenzivno rade na povećanju produktivnosti rada sudova, a VSTV BiH će pružiti sudovima podršku prilikom implementacije mjera za unapređenje efikasnosti rada sudova. Planovi rješavanja predmeta su najefikasnija mjera za smanjenje broja neriješenih predmeta i skraćivanja trajanja sudskih postupaka. U tom smislu treba nastaviti sa njihovom implementacijom;
 • Potrebno je izvršiti sveobuhvatnu analizu rezultata rješavanja ostavinskih predmeta u Federaciji BiH nakon stupanja na snagu novog Zakona o nasljeđivanju. Pored toga, bitno je da se notari pridržavaju pravila o rješavanju predmeta prema starosti inicijalnog akta;
 • Konferencija predsjednika sudova pozdravlja uvođenje Indeksa efektivnosti pravosuđa BiH koji se prepoznaje kao jedinstven i inovativan alat za procjenjivanje pravosudne efektivnosti u BiH. Pravosudne institucije bi trebale koristiti ovaj alat pri sagledavanju trendova u pravosuđu, te ispitivati uzroke za trendove i vrijednosti u indeksnim indikatorima, kako bi se mogle poduzeti ciljane mjere za poboljšanje istih;
 • Edukacija javnosti i članova profesionalne zajednice su bitan element indeksa efektivnosti pravosuđa, čime se značajno ubrzava pristup pravosuđu i čemu je u budućnosti nužno posvetiti veću pažnju. Sudovi trebaju promovirati principe transparentnosti u radu i orijentiranosti prema korisnicima sudova i javnosti;
 • Predvidjeti provođenje specijalističkih obuka sudija, kao i stepen edukacije iz određenih oblasti u pitanjima od značaja za poslovnu zajednicu (suđenje u razumnom roku, postupak arbitraže, katastar i zemljišne knjige, izvršni postupak, javno i transparentno objavljivanje izvora prava i sudske prakse);
 • Poboljšati edukaciju administrativnog osoblja s ciljem rasterećenja rada sudija od nepotrebnih administrativnih poslova;

II ODGOVORNOST I INTEGRITET

 • Konferencija predsjednika sudova pozdravlja napore VSTV-a BiH i njihovih partnera u cilju unaprjeđenja zakonskih i podzakonskih okvira iz oblasti efikasnosti, odgovornosti i integriteta, kako nosilaca pravosudnih funkcija, tako i samih institucija;
 • Intenzivirati istupanje rukovodilaca pravosudnih institucija u svrhu predstavljanja rada i postignutih rezultata institucije.

III SUDSKA NAGODBA

 • U skladu sa obavezama iz strateških dokumenata za bh pravosuđe, sudovi će aktivno promovisati sudsku nagodbu kao efikasan način rješavanja sporova;
 • Potrebno je uspostaviti jaču saradnju sa predstavnicima advokatskih komora, kako bi se osigurala njihova podrška u postupcima provođenja sudske nagodbe;

IV ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE PREDMETA

• Uložiti dodatne napore na angažiranju svih raspoloživih resursa s ciljem implementacije elektronskog arhiviranja, koji će biti od značaja ne samo za sudove, već za cjelokupnu zajednicu.

 

 

Izvor: www.bih-pravo.org

Previous articleZakon o Ustavnom sudu BiH vraćen komisijama
Next articleBivša misica Turske osuđena na četrnaest mjeseci zatvora zbog vrijeđanja turskog predsjednika Erdogana