Home Vijesti BiH Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo sutra o plaćama i naknadama

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo sutra o plaćama i naknadama

292
0

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo će na sutrašnjoj sjednici razmatrati Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o geološkim istraživanjima, kao i Prijedlog zakona o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija KS, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač KS.

Pred zastupnicima je i nekoliko prijedloga odluke o davanju saglasnosti na program rada sa finansijskim planom za 2016.godinu javnih ustanova kulture – Narodno pozorište, Sarajevska filharmonija, Pozorište mladih,  Kamerni teatar ’55, SARTR, MES,  Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Historijski arhiv, Biblioteka Sarajevo i Muzej „Alija Izetbegović“.

Nakon razmatranja, zastupnici bi trebali također dati saglasnost na  program rada sa finansijskim planom Fonda KS za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ”IKRE” za 2016. godinu.

Kako je iz Press službe KS najavljeno, na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja KS.

Zastupnici će također razmatrati i Prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara, kao i Prijedlog odluke o visini naknade članova Nezavisnog odbora.

Također bi trebala biti donesena i odluka o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine KS. Pred zastupnicima je i odluka o davanju saglasnosti na program rada, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2016.godinu, te odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Psihijatrijska bolnica KS.

Na dnevnom redu je i nekoliko izvještaja, kao što je Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva KS i Izvještaj o utrošku sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta KS za 2015. godinu, te informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području KS za januar 2016. godine.

 

 

Izvor: Radiosarajevo.ba