Home Vijesti BiH Advokat Esad Hrvačić dobio 1 godinu zatvora

Advokat Esad Hrvačić dobio 1 godinu zatvora

2914
0
Esad Hrvacic
advokat hrvacic esad

Advokat Esad Hrvačić dobio jednu godinu zatvora i novćanu kaznu

Na ročištu održanom povodom razmatranja sporazuma kazano je da je Hrvačić pristao da mu se izrekne mjera zabrane vršenja advokatskog poziva u trajanju godinu i po, kao i da se od njega oduzme imovinska korist u iznosu 47.520 konvertibilnih maraka (KM) koja je pribavljena izvršenjem krivičnih djela.

Tužiteljica Sabina Sarajlija je predočila veći broj materijalnih dokaza na kojima se zasniva krivnja optuženog, te je dodala da se radi o predmetima koji su pronađeni pretresom advokatske kancelarije, sudskim spisima, rezultatima vještačenja, ali i drugim dokazima.

“Istragom je prikupljen veliki broj dokaza, a optužnicom je obuhvaćeno 11 osoba. Sporazumom se optuženi obavezao da nadoknadi štetu prema onima koji su postavili imovinskopravni zahtjev”, rekla je Sarajlija.

Odbrana je kratko dodala da ostaje kod zaključenog sporazuma.

Sudsko vijeće je preuzelo materijalnu dokumentaciju kako bi izvršili uvid do narednog ročišta, prije nego se donese odluka o prihvatanju sporazuma.

Hrvačić je ranije optužen zajedno s advokatima Ismetom Hamzićem i Saminom Skopak, sutkinjom sarajevskog Općinskog suda Milenom Rajić, sudskim uposlenicima Tanjom Jović, Brankom Husanović, Zaimom Spahovićem, Muamerom Pitom i Mirsadom Alić, te Elminom Džinom i Perom Vukovićem, ali je njegov predmet odvojen potpisivanjem sporazuma o krivnji.

Na teret mu je stavljeno udruživanje radi činjenja krivičnih djela, zloupotreba položaja ili ovlasti, te krivotvorenje službene isprave.

Prema navodima Tužilaštva, zbog nezakonite uknjižbe imovine njihovih stranaka, krivotvorenjem dostavnica na ime tuženih, advokat Hrvačić se udružio sa sudskim kuririma Spahovićem i Pitom te svojim stručnim saradnikom Džinom, te su izdejstvovali donošenje 18 nezakonitih presuda.

Za 24. august je najavljen nastavak ročošta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje, javlja BIRN BiH.

Hrvačić želi platiti kaznu za nezakonitu uknjižbu nekretnina

Advokat Esad Hrvačić podnio je zahtjev da mu se jednogodišnja kazna zatvora zbog nezakonite uknjižbe nekretnina zamijeni novčanom, potvrdio je Kantonalni sud u Sarajevu.

Hrvačić je nedavno osuđen po sporazumu o priznanju krivnje potpisanim sa sarajevskim Kantonalnim tužilaštvom zbog nezakonite uknjižbe nekretnina u predmetu “Kurir”.

“Osuđeni Hrvačić je putem branioca podnio zahtjev za zamjenu kazne zatvora u novčanu. Ovaj sud o navedenom zahtjevu još nije odlučio, odnosno nije donio odluku”, naveli su u Kantonalnom sudu.

S obzirom da je Hrvačić bio u pritvoru od sredine februara, kada je realizovana akcija kodnog naziva “Kurir”, trebao bi platiti iznos od oko 30.000 konvertibilnih maraka (KM) ukoliko Sud prihvati njegov zahtjev.

Osim zatvorske, Hrvačić je sporazumom pristao i na novčanu kaznu od 10.000 KM, kao i da se od njega oduzme imovinska korist u iznosu 47.520 KM koja je pribavljena izvršenjem krivičnih djela, a izrečena mu je i mjera zabrane vršenja advokatskog poziva u trajanju od godinu i po.

“Izrečena je mjera zabrane vršenja poziva, aktivnosti ili funkcije u advokatskoj djelatnosti od godinu i po, računajući od dana pravosnažnosti odluke, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere”, pojasnili su u Sudu.

Presuda Hrvačiću je postala pravosnažna 18. septembra.

Advokat Senad Kreho napomenuo je da mjera zabrane Hrvačiću počinje teći nakon što plati kaznu, te da mu Sud nije izrekao zabranu prilaska kancelariji, kao što je bio slučaj s nekim advokatima koji su privođeni u drugim predmetima.

“On može ući u kancelariju, nema zabranu prilaska, jer te mjere u ovom slučaju ne postoje. Može biti u kancelariji, ali ne može prema sudu i drugim organima nastupati kao advokat zbog zabrane djelatnosti”, naveo je Kreho te dodao da će Hrvačić platiti sigurno sve što mu je Sud naložio.

Kreho je napomenuo i da je, dok je Hrvačić bio u pritvoru, sarajevska Regionalna advokatska komora poduzela mjere suspenzije.

Hrvačić je bio optužen zajedno s advokatima Ismetom Hamzićem i Saminom Skopak, sutkinjom sarajevskog Općinskog suda Milenom Rajić, sudskim uposlenicima Tanjom Jović, Brankom Husanović, Zaimom Spahovićem, Muamerom Pitom i Mirsadom Alić, te Elminom Džinom i Perom Vukovićem, ali je potpisivanjem sporazuma o priznanju krivnje njegov predmet odvojen, te je osuđen zbog udruživanje radi činjenja krivičnih djela, zloupotrebe položaja ili ovlasti, kao i krivotvorenja službene isprave.

Prema navodima Tužilaštva, zbog nezakonite uknjižbe imovine njihovih stranaka, krivotvorenjem dostavnica na ime tuženih, Hrvačić se udružio sa sudskim kuririma Spahovićem i Pitom te svojim stručnim saradnikom Džinom, pa su izdejstvovali donošenje 18 nezakonitih presuda.

U međuvremenu su uposlenica sarajevskog Općinskog suda Husanović i Hrvačićev stručni saradnik Džino sklopili sporazume s Tužilaštvom, koje Sud još nije razmatrao, a njihovi predmeti su odvojeni od Hamzića i ostalih kojima je nedavno, čitanjem optužnice, počelo suđenje.

HRVAČIĆ Esad, DŽINO Elmin, SPAHOVIĆ Zaim, PITA Muamer

 

U periodu od 01.01.2013. do 07.07.2016. godine, u Sarajevu, Hrvačić Esad, advokat iz Sarajeva, sa kancelarijom u Ul. ………………., udružio se sa sudskim dostavljačima Spahović Zaimom i Pita Muamerom, zaposleni na Općinskom sudu u Sarajevu na radnom mjestu pomoćnih radnika za kurirske poslove, odnosno referenta- sudskog dostavljača, te svojim stručnim saradnikom Džino Elminom, s ciljem učinjenja krivičnih djela propisanih zakonom u Federaciji BIH za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora preko tri godine zloupotreba položaja ili ovlasti i krivotvorenje službene isprave, u cilju pribavljanja imovinske koristi za sebe i druge, vršenjem nezakonite uknjižbe prava vlasništva na nekretninama, te se sa Džino Elminom dogovorio da se u tužbe unose fiktivne adrese tuženih sa područja Općine Centar i Ilidža, za koji reon su bili zaduženi sudski dostavljači Spahović Zaim i Pita Muamer, te da Džino bude kontakt osoba sa kuririma za prijem takvih dostavnica i da ih daje pripravnicima i da on lično zajedno sa advokatskim pripravnicima potpisuje dostavnice krivotvoreći potpise tuženih u rubrici primalac, tako što je Hrvačić Esad kao stručno lice, svjestan pravnih propisa, kao advokat i punomoćnik tužitelja koji su imali pravni interes da se uknjiže kao vlasnici nekretnina na području Kantona Sarajevo, preduzimao radnje u predmetima pred Općinskim sudom u Sarajevu, sa sjedištem u Ul. Šenoina broj 6, Općina Centar Sarajevo, tako što je pokretao parnične postupke podnošenjem tužbi za sticanja prava vlasništva dosjelošću u kojima je predlagao donošenje presuda zbog propuštanja, te se dogovorio sa službenim licima Spahović Zaimom i Pita Muamerom, da iskoriste svoj službeni položaj, prema kojem su kuriri u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Sarajevu, dužni vršiti dostavu i uručenje pismena shodno zakonskim propisima te su odgovorni za urednu i blagovremenu dostavu pismena, tako da u parničnim predmetima tog suda koji su pokrenuti tužbama za priznavanje prava vlasništva dosjelošću, u kojim su postupajuće sudije izdavale naredbe da se tužbe, presude i pozivi iz tih predmeta dostave svim tuženim strankama na adrese označene u tužbama, postupaju suprotno interesima i zadacima službe i suprotno čl. 9 Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 49/05) koji propisuje da su namještenici dužni izvršavati naredbe rukovoditelja koji se odnose na službene poslove koji su utvrđeni u opisu radnih mjesta na koje su raspoređeni i suprotno čl. 10 istog Zakona, koji propisuje da su namještenici dužni obavljati svoje poslove profesionalno i nepristrasno i da ne smiju tražiti niti prihvaćati za sebe bilo kakvu dobit, povlasticu, nagradu u novcu ili uslugama ili slično, na način da su u tužbama označavali fiktivne adrese tuženih stranaka, a kuriri za neutvrđen iznos novca koji im je davao Hrvačić Esad vršili fiktivno dostavljanje sudskih pismena tuženim strankama, tako što su Pita Muamer i Spahović Zaim donosili dostavnice u kancelariju Hrvačić Esada, gdje su Džino Elmin, M.H., Spahović Zaim, pripravnici Ć.N., Ć.B., Z.S.  i druga njima poznata lica, postupajući po uputama Hrvačić Esada, potpisivali dostavnice krivotvoreći potpise tuženih stranaka na potvrdama o obavljenoj dostavi (dostavnicama) u rubrici potpis primaoca, te su kopirali potpisane dostavnice i čuvali ih u kancelarijama kako bi sljedeći put kada im kuriri dostave na potpis dostavnice za iste stranke znali kako da se na sličan način potpišu, nakon čega su kuriri vraćali potpisane dostavnice, postupajući suprotno članu 351. ZPP-a jer nisu ni pokušali ni izvršili dostavljanje na označene adrese tuženih niti su sudska pismena predali strankama kojima su po naredbi sudije trebali izvršiti dostavu, znajući da su još u tužbama neistinito po prethodnom dogovoru označene lažne adrese, da bi tako krivotvorene dostavnice vraćali u sud i sudske spise koje su od strane postupajućih sudija smatrane kao uredno izvršena dostava, što je za posljedicu imalo održavanje ročišta bez prisustva zainteresovanih tuženih stranaka, te donošenje presuda zbog propuštanja bez ispunjenih zakonskih uslova iz čl. 182. Zakona o parničnom postupku Federacije BiH (Službene novine Federacije FBiH”, broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15) jer je navedenim članom propisano da se ovakva presuda donosi kad je tuženom uredno dostavljena tužba u kojoj je tužilac predložio donošenje presude zbog propuštanja, a tuženi nije dostavio pismeni odgovor na tužbu u zakonskom roku, osim ako je tužbeni zahtjev očigledno neosnovan, te suprotno čl. 58. Zakona o stvarnim pravima FBiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13, broj 100/13), koji propisuje uslove za sticanje prava vlasništva dosjelošću, da bi navedene presude po pravosnažnosti poslužile kao osnov za sticanje prava vlasništva nad nekretninama dosjelošću i prenos prava vlasništva u zemljišnjim knjigama, te je došlo do težeg ugrožavanja prava ranijih vlasnika i njihovih nasljednika jer im je onemogućeno pravo na pristup sudu i zaštitu imovine, pa je tako u predmetima Hrvačić Esada doneseno 18 presuda kojim je pribavljena imovinska korist tužiteljima koji su postali vlasnici nekretnina na nezakonit način, dok su 4 predmeta ostala u pokušaju, čime je  pribavljena imovinska korist Hrvačić Esadu od naplaćenih advokatskih nagrada u iznosu od 47.520,00 KM, pribavljena korist njegovim strankama u iznosu od 1.115.021,00 KM, pokušano pribavljenje imovinske koristi strankama u iznosu od 191.950,00 KM, dok je Džino Elminu, Spahović Zaimu i Pita Muameru pribavljena korist u neutvrđenom  iznosu, pa su tako:

 

Hrvačić Esad, Džino Elmin, Spahović Zaim

 

 1. U predmetu broj: ……………….. pokrenutom po tužbi B. kao tužitelja, protiv tuženih I.Ć. i drugih (ukupno 11) radi utvrđivanja prava vlasništva dosjelošću, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja Esad Hrvačić podnio tužbu Općinskim sudom u Sarajevu dana 01.10.2012. godine, Spahović Zaim u dogovoru sa Hrvačić Esadom i Džino Elminom, krivotvorio potpise na ime tužene V.S. na dostavnicama od 13.11.2012.g. i 14.11.2013.g., nakon čega je sudija R.Đ.dana 05.02.2014. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je tužitelj H.B. stekao pravo vlasništva sa dijelom 1/1 po osnovu dosjelosti na nekretninama označenim kao KČ. br. …………… po starom premjeru, upisane u ZK uložak br. …………….. ZK ureda Općinskog suda u Sarajevu, površine 285 m2, u naravi kuća sa dvorištem, te je Spahović Zaim dana 11.12.2014. godine uz pomoć njemu poznate osobe krivotvorio dostavnice na ime tuženih i vratio ih u sudski spis, te je presuda postala pravomoćna dana 18.03.2014. godine, čime je H.B. pribavljena korist u iznosu od 85.000,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

 

 1. U predmetu broj: …………………… pokrenutom po tužbi K. kao tužitelja protiv tuženih M.D. i drugih (ukupno 33), radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Esad Hrvačić dana 11.06.2014. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, te je Spahović Zaim u kancelariju Hrvačić Esada donio dostavnice na ime tuženih, te u dogovoru sa Hrvačić Esadom Džino Elmin krivotvorio potpise na ime K.Š. i D.I. na dostavnicama od 17.6.2014.g., kao i sporne potpise na ime M.D. na dostavnicama od 5.12.2014.g. i 15.1.2015.g, pripravnica Z.S. dostavnice na ime J.D., pripravnica Ć.N. dostavnice na ime F.J., pripravnik Ć.B. dostavnice na ime  Z.G. i J.D., dok su ostale dostavnice na ime tuženih potpisale njima poznate osobe, među kojima i dostavnice na ime umrlih lica  M.D., R.D., A.B.I., S.B.B., M.B.B., S.D., S.D., A.D., K.D.Š., te je dana 12.01.2015. godine sudija S.B.M. donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je tužitelj S.K. dosjelošću stekao pravo vlasništva 1/1 na nekretninama koje se nalaze u Sarajevu u naselju Buljakov potok, kč. br. ………. u naravi livada ……., upisana u ZK uložak br. …………………….. po starom premjeru, te je navedenu presudu Spahović Zaim dostavio navodno tuženim iako ih je zapravo odnio u kancelariju Hrvačić Esada, gdje je Džino Elmin krivotvorio potpise na dostavnicama na ime K.Š. i  D.I. od 16.1.2015.g, na ime  A.J. na dostavnici od 16.1.2015.g. i M.D. od 15.1.2015.g, te je presuda dana 12.03.2015. godine postala pravosnažna, čime je S.K. pribavljena korist u iznosu od 50.000,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

 

 1. U predmetu broj: ……………….. pokrenutom po tužbi B. kao tužitelja i drugih, protiv tuženih Š.K. i drugih (ukupno 8), radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Esad Hrvačić dana 21.05.2014. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, te je Spahović Zaim u dogovoru sa Hrvačić Esadom i Džino Elminom lično krivotvorio potpis prvotuženog Š.K. od 11.7.2014. godine dok je dostavnice od 29.05.2014., 11.07.2014. i 25.08.2014. godine potpisala njemu poznata osoba, dok je punomoćnik 2-8 tuženih priznao tužbeni zahtjev, nakon čega je dana 22.09.2014. godine sudija S.V. po provedenoj glavnoj raspravi donijela Presudu kojom je utvrđeno da su tužitelji V.B., V.B. i P.B. stekli pravo suvlasništva sa dijelom od po 1/3 putem dosjelosti na nekretninama u Sarajevu označenoj KO kč. br. …………….. upisane u ZK uložak br. ……………….. po starom premjeru i zemljište označeno kao kč. ……………….. ukupne površine 820 m2 upisane u ZK uložak br. ……………. starog premjera, te je Spahović Zaim izvršio fiktivno dostavljanje presude tuženog Š.K. dana 26.09.2014. godine, te je presuda postala pravomoćna dana 29.10.2014. godine, na koji način je pribavljena korist V.B., V.B. i P.B. u iznosu od 41.000,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

 

 1. U predmetu broj: ……………….. pokrenutom po tužbi K. kao tužitelja i drugih, protiv tuženih M.Z. i drugih (ukupno 15), radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti na nekretninama označenim kao kč. br. …………………. u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Esad Hrvačić dana 23.12.2012. godine podnio tužbu pred Općinskom sudu u Sarajevu, te je Spahović Zaim u kancelariju Hrvačić Esada donio dostavnice na ime tuženih, te je Spahović Zaim u dogovoru sa Hrvačić Esadom i Džino Elminom donio dostavnice u kancelariju Hrvačić Esada gdje je Spahović Zaim krivotvorio dostavnicu na ime A.T. od 05.02.2013. godine, pripravnica Ć.N. krivotvorila dostavnice na ime B.O., dok su dostavnice na ime tužene L.F. krivotvorili njima poznati advokatski pripravnici, obzirom da su oba lica u to vrijeme bila preminula, tako što su dana 03.09.2013. i 04.02.2013. godine upisali njihova imena na mjestu predviđenom za potpis primaoca, nakon čega je tužba povučena podneskom tužitelja, te je sudija S.V. dana 24.06.2014. godine donijela Rješenje kojim se prima na znanje povlačenje tužbe, čime je pokušano pribavljanje imovinkse koristi R.K. i drugim u iznosu od 100.600,00 KM, Hrvačić Esadu pribavljena korist u iznosu od 1.080,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

 

 1. U predmetu broj: ………………. pokrenutom po tužbi Š. kao tužitelja i drugih, protiv tuženih S.D. i drugih (ukupno 3), radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Esad Hrvačić dana 28.02.2013. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, te je Spahović Zaim u dogovoru sa Hrvačić Esadom i Džino Elminom krivotvorio dostavnice na ime tužene S.D. na dostavnicama od 8.3.2013.g., 9.5.2013.g., 28.8.2013.g., 27.11.2013.g., 7.1.2014.g. i 18.9.2014.g. tako što je upisao ime S.D. na mjestu označenom za potpis primaoca, nakon čega je dana 03.01.2014. godine sudija S.R. donijela Presudu kojom je utvrđeno da je tužitelj S.Š. stekao pravo vlasništva dosjelošću na nekretnini označenoj kao kč. …………… ukupne površine 1708 m2 i kč. ……………… ukupne površine 928 m2 ……………. po starom premjeru upisane u ZK uložak br. ………….. sa dijelom ½, a N.A. stekao nekretninu označenu kao kč. ….. u naravi livada, ukupne površine 928 m2 ………….., po starom premjeru, upisana u ZK uložak br. ………….. sa dijelom ½, te je Spahović Zaim izvršio fiktivno dostavljanje presude tuženoj S.D. dana 07.01.2014. godine, te je sudija M.J. donijela ispravku presude dana 16.07.2014. godine a Spahović Zaim ponovo izvršio fiktivno dostavljanje pismena suda na ime tužene, te je presuda postala pravomoćna, čime je S.Š. pribavljena korist u iznosu od 39.540,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

 

 1. U predmetu broj: ……………… pokrenutom po tužbi H. kao tužitelja, protiv tuženih D.D. i drugih (ukupno 14), radi priznanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Esad Hrvačić podnio tužbu Općinskim sudom u Sarajevu dana 28.02.2013. godine, Spahović Zaim u dogovoru sa Hrvačić Esadom i Džino Elminom, uz pomoć njemu poznate osobe krivotvorio dostavnicu na ime tužene S.D., tako što je dana 06.09.2013 godine upisano njeno ime na mjestu predviđenom za potpis primaoca, dok se pošta na ime ostalih tuženih vratila i uložena u spis kao uredno dostavljene, te je dana 05.05.2014. godine sudija A.B. donijela Presudu kojom je utvrđeno da je tužitelj M.H. na osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva sa dijelom 1/1 na nekretnini označenoj kao kč. br. …………….. po starom premjeru, upisana u ZK uložak br. …., što po novom premjeru odgovara kč. br. …………….., u naravi oranica, ukupne površine 1377 m2, te je presuda postala pravosnažna dana 22.07.2014. godine, čime je M.H. pribavljena korist u iznosu od 20.655,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

 

 1. U predmetu broj: …………………. pokrenutom po tužbi R. i drugih kao tužitelja, protiv tuženih D.D. i drugih (ukupno 3), radi utvrđivanja prava vlasništva, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Hrvačić Esad podnio tužbu Općinskom sudu u Sarajevu dana 28.02.2013. godine, Spahović Zaim u dogovoru sa Hrvačić Esadom i Džino Elminom, donio dostavnice u kancelariju Hrvačić Esada, gdje je pripravnik Ć.B. krivotvorio dostavnice na ime tužene S.D. i Ž.D. na dostavnicama od 16.09.2013.g.i 11.03.2013. godine, tako što je upisao njeno ime na mjestu označenom za potpis primaoca, nakon čega je dana 23.09.2014. godine sudija S.G.B. donijela Presudu kojom je utvrđeno da je na osnovu dosjelosti tužilac H.R. stekao pravo vlasništva na nekretnini označenoj kao kč. br. …….. u naravi oranica, ukupne površine 1264 m2 i kč. br. …………, površine 565 m2 ………….. upisana u ZK uložak br. ………….., sa dijelom 1/1, a O.Š. stekao sa dijelom 1/1 nekretninu na označenoj kč. br. …………… površine 545 m2 i kč. …………… u naravi voćnjak – njiva, ukupne površine 473 m2 ………… po starom premjeru, upisane u ZK uložak br. …………..,  te istim licima navodno dana 24.09.2014. godine dostavio presudu koja je postala pravomoćna dana 07.11.2014. godine, čime je H.R. pribavljena korist u iznosu od 27.435,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

 

 1. U predmetu broj: ……………… pokrenutom po tužbi M. kao tužitelja i drugih protiv tuženih H.F. i drugih (ukupno 4), radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Esad Hrvačić dana 31.07.2013. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, Spahović Zaim u dogovoru sa Hrvačić Esadom i Džino Elminom, uz pomoć njemu poznate osobe, krivotvorio dostavnice na ime L.S., L.Š., F.H., G.Š., tako što su dana 28.01.2014. godine upisano imena tuženih na mjestu označenom za potpis primaoca, te je sudija S.G.B. dana 23.07.2014. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je M.M. putem dosjelosti stekla pravo vlasništva sa 1/1 na nekretnini u ulici ………………. na četvrtom spratu, površine 39,08 m2, po strukturi jednosoban stan, a koji se nalazi u kući sagrađenoj na kč. br. …………… po novom premjeru, a što po starom odgovara kč. …………… iz ZK uloška br. ……….., dok je  F.M. putem dosjelosti stekao pravo vlasništva sa 1/1 na nekretnini i to stanu u ulici ………………. na drugom spratu površine 120,79 m2, po strukturi trosoban stan, koji se nalazi u kući sagrađenoj na kč. br. ……………………. po novom premjeru, a što po starom odgovara kč. ………………….. iz ZK uloška br. …………., čime je M.M. pribavljena korist u iznosu od 207.831,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

 

Hrvačić Esad, Spahović Zaim, Pita Muamer, Džino Elmin

 

 1. U predmetu broj: …………………… pokrenutom po tužbi …………… doo kao tužitelja, protiv tuženih O. i drugih (ukupno 15), radi priznanja prava vlasništva dosjelošću, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Esad Hrvačić podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu dana 30.09.2014. godine, te u dogovoru s Hrvačićem Džino Elmin krivotvorio dostavnice na ime M.Ć., D.Č. i M.G. na dostavnicama od 9.10.14.g., 17.12.2014.g. i 6.3.2015.g. i sporne potpise na ime M.R. (umro) na dostavnicama od 7.11.2014.g. i 6.5.2015.g. koje je u kancelariju Esada Hrvačića dostavio Pita Muamer, dok je potpise na ime C.B. i M.O. na dostavnicama od 18.12.2014.g. i 7.3.2015.g., te potpis na ime S.O. na dostavnici od 18.12.2015.g. koje je dostavio Spahović Zaim, svojeručno napisala M.H., dok su ostale dostavnice na ime C.B., N.O. (umro 20.11.2009. godine), S.Ž., S.O. (umro), J.B., M.O., M.O., B.O., krivotvorili ostali pripravnici u kancelariji Hrvačić Esada potpisujući ih na mjestu predviđenom za potpis primaoca, nakon čega je sudija P.C. dana 04.03.2015. godine donio Presudu kojom je utvrđeno da je tužitelj …………. doo na osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva sa dijelom 1/1 na nekretninama označenim kao k.č. br. …………., u naravi oranica, ukupne površine 9795 m2 i kč. br. …………. u naravi oranica ukupne površine 455 m2 po starom premjeru, upisane u ZK uložak br. ………….. te je Spahović Zaim navedenu presudu trebao dostaviti tuženim, te je ponovo donio dostavnice u kancelariju Hrvačić Esada gdje su pripravnici krivotvorili dostavnice na imena tuženih, te je presuda postala pravosnažna, čime je ……… društvu pribavljena korist u iznosu od 154.200,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu, Spahović Zaimu i Pita Muameru u neutvrđenom iznosu;

 

 1. U predmetu broj: ………………….. pokrenutom po tužbi Š. kao tužitelja i drugih protiv tuženih A.Š. i drugih (ukupno 34), radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti na nekretninama označenim kao kč.br. ………… u naravi oranica pov ……… upisana u zk.ul. br ………………, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Esad Hrvačić dana 14.08.2014 godine podnio tužbu Općinskom sudu u Sarajevu, Spahović Zaim u dogovoru sa Hrvačić Esadom i Džino Elminom, lično krivotvorio dostavnice na ime tuženih H.K. i Š.Š. na dostavnicama od 3.11.2014.g., dostavnice na ime J.C. od 7.11.2014.g., 10.2.2014.g. i 7.5.2015.g., potpise na ime I.Š. (umro) na dostavnicama od 8.11.2014.g. i 10.2.2015.g. i potpise na ime R.B. na dostavnicama od 10.2.2015.g. i 7.5.2015.g. svojeručno je napisao Džino Elmin, a koje je u kancelariju Hrvačić Esada donio dostavljač Pita Muamer, kao i sporni potpis na ime A.Š. (umro) na dostavnici od 6.11.2014. koji je u kancelariju donio dostavljač Spahović Zaim, potpise na ime M.Š. (umro), A.Š. (umro) i A.Š. (umro) na dostavnicama od 10.2.2015.g. koje je dostavio Spahović Zaim krivotvorila je M.H., pripravnica Ć.N. krivotvorila dostavnice na ime Ć.Š. i F.Š., pripravnik Ć.B. krivotvorio dostavnice na ime Š.Š., Ć.Š., dok su dostavnice na ostale tužene krivotvorili ostali pripravnici u kancelariji, pa nakon što su svi tuženi navodno uredno primili tužbu i poziv za pripremno ročište, na glavnoj raspravi se jedino pojavio tuženi Š.Š., a niko u ime tužitelja, te je sudija A.B dana 13.04.2015. godine donijela Rješenje kojim se tužba u ovoj pravnoj stvari smatra povučenom, te je rješenje postalo pravosnažno 03.09.2015. godine, o čemu su navodno stranke uredno obavještene dostavljanjem rješenja od strane Spahović Zaima i Pita Muamera; čime je pokušano pribavljanje koristi S.Š. u iznosu od 29.580,00 KM, Hrvačić Esadu pribavljena korist u iznosu od 1.080,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

 

Esad Hrvačić, Džino Elmin, Pita Muamer

 

 1. U predmetu broj: …………. – pokrenutom po tužbi M.  i drugih kao tužitelja, protiv tuženih M.NJ. i drugih (ukupno 12) radi utvrđivanja prava prava vlasništva dosjelošću, svjesni činjenice da je tužiteljica A.M.umrla 25.04.2015.g., dana 11.05.2015. godine u njeno ime S.Š. podnijela tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, nakon čega su tužitelji angažovali advokata Esada Hrvačića da zastupa tužitelje u ovom predmetu, te je advokat Esad Hrvačić dana 01.06.2015. godine dostavio podnesak Sudu i tužbu sa preciziranim imenima stranaka i uložio punomoć za zastupanje tužitelja, prilažući krivotvorenu punomoć na ime A.M. koja je umrla 25.04.2015.g., što je Hrvačić Esadu bilo poznato jer mu je to rekla S.Š., kći A.M., te mu je bilo poznato da M. tu zemlju ne drže u posjedu od 1995. godine, te mu je bilo poznato da je 9 tuženih umrlo, osim M.E., J.M. i S.M., te je Pita Muamer donio dostavnice na ime tuženih u kancelariju Hrvačić Esada, gdje je potpise na ime B.M. na dostavnicama od 2.6.2015.g. i  10.8.2015.g., potpise na ime D.M. na dostavnicama od 12.6.2015.g. i 10.8.2015.g., potpise na ime R.P. na dostavnicama od 11.6.2015.g.(napisan kao P.) i 13.8.2015.g., potpise na ime  J.M. na dostavnicama od 26.6.2015.g. i 10.8.2015.g., potpise na ime J.M. na dostavnicama od 15.5.2015.g. i 10.8.2015.g., potpis na ime M.NJ. na dostavnici od 19.5.2015.g., te potpise na ime M.E. i B.B. na dostavnicama od 29.(26).6.2015.g. i 13.8.2015.g., svojeručno po nalogu Džino Elmina i Hrvačić Esada napisala  M.H., potpis na ime R.M. na dostavnici od 10.8.2015.g., svojeručno je napisao Džino Elmin, potpise na ime M.NJ., D.M., B.B., S.M., J.M., B.M., R.P. (na prvom dokumentu napisano P.), M.E. i J.M. na dokumentima Podnesak tuženog, priznanje tužbenog zahtjeva od 4.6.2015.g. i Podnesak tuženih kojim se odriču prava na žalbu od 12.8.2015.g., svojeručno napisala M.H., te je na osnovu krivotvorenog priznanja tužbenog zahtjeva sudija P.C. dana 28.07.2015. godine donio Presudu na osnovu priznanja, kojim je usvojen tužbeni zahtjev i utvrđeno da su tužitelji A.M., M.M., K.M., A.G., N.M., D.M., putem dosjelosti stekli pravo suvlasništva sa dijelom 1/6 na nekretnini koja se nalazi u Sarajevu i to zemljište označeno kao kč. br.  ………….. ukupne površine 350 m2 upisane u ZK uložak br. ……………….. , te je presudu dostavio putem dostavljača tuženim, da bi Pita Muamera izvršio dostavu na način da je u periodu od 29.07.2015. godine do 13.08.2015. godine donio dostavnice u kancelariju Hrvačić Esada, nakon čega je postupajući sudija dana 23.09.2015. godine dostavio spis Upravi suda radi utvrđivanja pravilne adrese, čime je M.M. i dr. pribavljena korist u iznosu od 14.000,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

 

 1. U predmetu broj: ………………… – pokrenutom po tužbi M. (umrla 25.04.2015.g.) i drugih kao tužitelja, protiv tuženih B.M. i drugih (ukupno 3) radi utvrđivanja prava prava vlasništva dosjelošću, u kojem predmetu je S.Š. umjesto tužitelja A.M. dana 29.04.2015. godine podnijela tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, nakon čega su tužitelji angažovali advokata Esada Hrvačića da zastupa tužitelje u ovom predmetu, te je advokat Esad Hrvačić dana 01.06.2015. godine dostavio podnesak Sudu i tužbu sa preciziranim imenima stranaka i uložio punomoć za zastupanje tužitelja, prilažući krivotvorenu punomoć na ime A.M. koja je u to vrijeme bila mrtva, što je Hrvačić Esadu bilo poznato jer mu je to rekla S.Š., kći A.M., te je Pita Muamer donio dostavnice na ime tuženih u kancelariju Hrvačić Esada  gdje je M.H. po nalogu Hrvačić Esada i Džino Elmina krivotvorila dostavnice na ime B.M., R.M. i N.M. od 8.5.2015.g. i 11.8.2015.g., potpise na ista imena na dokumentima Podnesak tuženog, priznanje tužbenog zahtjeva od 4.6.2015.g. i  Podnesak tuženih kojim se odriču prava na žalbu od 12.8.2015.g., svojeručno je napisala   M.H., nakon čega je sudija P.C. dana 30.07.2015. godine donio Presudu na osnovu priznanja kojom se usvaja tužbeni zahtjev i utvrđuje da su tužitelji A.M., M.M., K.M., A.G., N.M., D.M., putem dosjelosti stekli pravo suvlasništva sa dijelom 1/6 na nekretnini koja se nalazi u Sarajevu zemljište označeno kao kč. br. ……………, ukupne površine 1670 m2 upisane u ZK uložak br ……………… , te je dostavljanje presude na adrese tuženih fiktivno izvršio Pita Muamer dana 11.08.2015. godine, nakon čega je presuda postala pravomoćna, na koji način su pribavili korist M.M., K.M., A.G., N.M., D.M. i dr. u iznosu od 83.500,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

 

 1. U predmetu broj: ……………. pokrenutom po tužbiD. protiv tuženih G.Č. i drugih (ukupno 3) radi priznanja vlasništva dosjelošću, u kojem predmetu je advokat Esad Hrvačić kao punomoćnik tužitelja dana 26.12.2014. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, da bi sudski dostavljač Pita Muamer dana 20.01.2015. godine donio dostavnice u kancelariju Esada Hrvačića gdje je M.H. po nalogu Hrvačić Esada i Džino Elmina krivotvorila potpise na dostavnicama na ime D.M., V.P., G.Č. od 20.1.2015.g., pripravnica Ć.N. krivotvorila dostavnicu na ime D.M., na način da su se potpisali u rubric potpis primaoca, te je sudija N.T. dana 08.04.2014. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je tužitelj H.D. putem dosjelosti stekao pravo vlasništva na nekretnini koja se nalazi u Sarajevu označena kao kč. br. …………. ukupne površine 719 m2, upisana u ZK uložak br. ………………… što po novom premjeru odgovara kč. br. …………….. da bi prilikom dostavljanja presude ponovo Pita donio u kancelariju dostavnice na imena tuženih koje je dana 15.04.2015. godine krivotvorila M.H. na mjestu označenom za potpis primaoca, te je presuda postala pravosnažna dana 08.04.2015. godine, čime je pribavljena korist H.D. u iznosu od 14.380,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

 

 1. U predmetu broj: …………….. Hrvačić Esad dana 17.07.2014. godine podnio tužbu kao punomoćnik tužitelja J. i dr. protiv tuženih H.L. i drugih (ukupno 5), radi utvrđivanja prava vlasništva, koju je povukao dana 18.07.2014.godine, te je sudija M.F.donijela rješenje o povlačenju tužbe, da bi u istog dana podnio novu tužbu u predmetu broj: …………… te se dogovorio da Pita Muamer donese dostavnice na ime tuženih u kancelariju Esada Hrvačića, gdje su od strane pripravnice Ć.N. krivotvorene dostavnice na ime R.L. (umro) i A.L. (umro), pripravnik Ć.B. krivotvorio dostavnice na ime S.L. (umro) i R.L., dok su od njima poznatih pripravnika krivotvorene dostavnice na mjestu predviđenom za potpis primaoca na ime F.L. od 13.8.2014.g. i 14.10.2014.g. (umrla) kao i potpisi na ime H.L. (umro), tako što su upisana njihova imena u rubric primalac, nakon čega je dana 10.10.2014. godine sudija S.B.M. donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da su tužitelji F.J., F.J. i M.J. po osnovu dosjelosti stekli pravo suvlasništva sa dijelom 1/3 svaki na parceli označenoj sa kč. ………….. upisana u ZK uložak br. ………., H.J. pravo vlasništva 1/1 na kč. …………… upisana u ZK uložak br. …………, I.R. pravo vlasništva 1/1 na kč. …………….. upisana u ZK uložak br. ……. , te je Pita Muamer izvršio fiktivnu dostavu presude tuženim dana 14.10.2014. godine, te je presuda dana 14.10.2014. godine postala pravomoćna, ime je ribavljena korist M.J. i dr. u iznosu od 79.300,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

 

 1. U predmetu broj: ……….. pokrenutom po tužbi P. kao tužitelja, protiv tuženih M.Z. i drugih (ukupno 15), radi utvrđivanja prava vlasništva, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Hrvačić Esad podnio tužbu Općinskim sudom u Sarajevu dana 04.07.2014. godine, te je Pita Muamer donio dostavnice u kancelariju Hrvačić Esada, gdje je Džino Elmin u dogovoru sa Hrvačić Esadom krivotvorio dostavnice na ime tuženih E.T., B.T., I.V. i M.H. od 11.8.2014.g. i 31.10.2014.g. i potpis na ime A.T. na dostavnici od 11.8.2014.g.,kao i potpis na dokumentu Izjašnjenje tuženog A.T. od 13.1.2015.g., pripravnik Ć.B. potpisao dostavnice na ime L.F., dok su ostale dostavnice krivotvorili ostali pripravnici, tako što su dana 11.08.2014. godine upisali njihova imena na mjestu predviđenom za potpis primaoca, nakon čega je dana 22.10.2014. godine sudija N.T.donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je tužiteljica K.P. stekla pravo vlasništva 1/1 na nekretnini označenoj kao kč. ………….. upisana u ZK uložak br. ……………., H.Ć. sa dijelom 1/1 nekretninu na kč. broj …….., ukupne površine 6.000 m2 ………….., upisana u zk.ul. ……… S.V. sa dijelom 1/1 na nekretninama ozačenim kao kč. br. ……….., ukupne površine 330 m2, upisane u zk. Ul. br. ….., H.F. sa dijelom 171 na kč. ………….. ukupne povšine 230 m2, upisane u zk.ul.br……….., A.D. sa dijelom 1/1 na kč. ……….., ukupne površine 465 m2, upisane u zk. Ul. ………., F.D., sa dijelom 1/1 na kč. br. ………….., ukupne površine 450 m2, upisane u zk. Ul. br. …………., A.A. sa dijelom 1/2 na kč. ………….. ukupne površine 337 m2, upisane u zk.ul. ….., H.A. sa dijelom 1/2 na kč. br……………., upisane u zk.ul. …………, ……………….. sa dijelom 1/2 na kč. ………………… ukupne površine 1690 m2, upisane u zk.ul. 1568 H.S. sa dijelom 1/2 na kč. br. ……….. ukupne povšine 1690, upisane u zk.ul. br. ……….., R.Z. sa dijelom 1/1 na kč. ……………. ukupne površine 230 m2, upisane u zk.ul. br. ………….., R.K. sa dijelom 1/1 na kč. ……….., ukupne površine 3.500 m2 i kč. br. ………………, upisana u zk.ul. ………….., te istim licima Pita Muamer dostavio presudu dana 03.11.2014. godine koja je postala pravomoćna dana 22.10.2014. godine, na koji način je ribavio korist K.P. i drugim u iznosu od 42.000,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

 

 1. U predmetu broj: ………………. pokrenutom po tužbi Dž.Ć. kao tužitelja, protiv tuženih M.B. i drugih (ukupno 2), radi utvrđivanja prava vlasništva, u kojem predmetu je tužitelj podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu dana 21.05.2015 godine, dana 19.08.2015. godine Hrvačić Esad uložio punomoć za zastupanje tužitelja, gdje je od strane nekog od njemu poznatih pripravnika iz kancelarije krivotvorena dostavnica na ime tuženog M.B. koje je donio u kancelariju Pita Muamer, tako što su dana 11.08.2015. godine upisana njihova imena na mjestu predviđenom za potpis primaoca, nakon čega je dana 07.09.2015. godine sudija S.F.A. donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je tužilac DŽ.Ć. putem dosjelosti stekao pravo vlasništva sa dijelom 1/1 na nekretnini koja se nalazi u Sarajevu označena kao kč. br. ………….., upisana u ZK uložak br. …… , ukupne površine 321 m2, što po novom premjeru odgovara kč. br. ………………, te su tuženi obavješteni o presudi putem oglasne ploče i presuda postala pravomoćna dana 21.12.2015. godine, čime je pribavljena korist Dž.Ć. u iznosu od 32.100,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

 

 1. U predmetu broj: ……………….. pokrenutom po tužbi B. kao tužitelja, protiv tuženih S.I. i drugih (ukupno 6), radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je tužitelj dana 22.06.2015. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, dana 23.12.2015. godine Hrvačić Esad uložio punomoć za zastupanje tužitelja, gdje je od strane nekog od njemu poznatih pripravnika iz kancelarije krivotvorena dostavnica na ime tuženih koje je donio u kancelariju Pita Muamer na ime G.S. S.D., S.L., V.N., tako što je krivotvoren njihov potpis na dostavnicama, te je sudija M.F. dana 12.10.2015. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je R.B. putem dosjelosti stekao pravo vlasništva sa dijelom 1/1 na nekretninama koje se nalaze u Sarajevu i to zemljištu označenom kao kč. br. …………, ukupne površine 2921 m2, upisana u ZK uložak br. ………………, po starom premjeru i zemljišta označenog kao kč. ………., ukupne površine 373 m2, upisane u ZK uložak br. …………….., da bi dostavljanje presude tuženim bilo pokušano od drugog dostavljača na sudu koji je konstatovao da navedena lica ne žive na označenim adresama, te je punomoćnik tužitelja advokat Esad Hrvačić dana 21.12.2015. godine dostavio podnesak sudu kojim je predložio da se presuda dostavi putem oglasne ploče, što je i učinjeno, te je nakon toga predmet arhiviran dana 09.05.2016. godine, čime je pribavljena korist R.B. u iznosu od 65.580,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

 

 1. U predmetu broj: ……………………. pokrenutom po tužbi I. kao tužitelja, protiv tuženih R.B. i drugih (ukupno 6), radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Esad Hrvačić dana 29.04.2015. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, te u dogovoru sa Pita Muamerom dogovorio da ovaj donese dostavnice u njehovu kancelariju, gdje je potpise na ime S.L. na dostavnici od 22.5.2015.g. i 27.7.2015.g. i sporni potpis na ime V.N. na dostavnici od 18.5.2015.g., svojeručno napisala M.H., potpise na ime S.D. na dostavnicama od 28.5.2015.g. i 11.8.2015.g., potpise na ime G.S. na dostavnicama od 19.5.2015.g. i 27.7.2015.g., te potpis na ime V.N. na dostavnici od 11.8.2015.g. svojeručno napisao Džino Elmin, te potpise na dokumentu Odricanje prava na žalbu od 18.8.2015.g. na imena V.N., S.L., S.D. i G.S. svojeručno napisala M.H., te je sudija S.T. dana 07.07.2016. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je tužitelj S.I. putem dosjelosti stekla pravo vlasništva sa dijelom 1/1 na nekretnini koja se nalazi u Sarajevu i to zemljište označenom kao kč. br. ……….., ukupne površine 4344 m2 upisano u ZK uložak br. ……………. po starom premjeru, što po novom premjeru odgovara kč. br. ……………, te je dostavljač Pita Muamer dana 11.08., 27.07.2015. godine ponovo izvršio fiktivno dostavljanje presuda na adrese tuženih te je presuda postala pravosnažna, čime je pribavljena korist S.I. u iznosu od 86.880,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

 

 1. U predmetu broj: ………….. pokrenutom po tužbiZ. kao tužitelja protiv tuženih Z.B. i drugih (ukupno 3), po punomoćniku Esadu Hrvačiću, radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je tužitelj dana 08.01.2015. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, Pita Muamer donio u kancelariju Esada Hrvačića dostavnice, gdje su pripravnici krivotvorili dostavnice na ime Z.B., D.B. i R.B. dana 24.01.2015. godine, tako što je upisano ime tuženih na mjestu označenom za potpis primaoca, te je sudija A.A.dana 30.03.2015. godine pod brojem donijela Presudu zbog propuštanja kojom je M.Z. stekao pravo vlasništva dosjelošću na nekretnini označenoj kao kč. ……… upisana u uložak br. ………., u naravi livada površine 605 m2 (raniji ZK uložak br. ……….., te je Pita Muamer izvršio fiktivno dostavljanje presude tuženih dana 16.04.2015. godine i 15.04.2015. godine, čime je pribavljena korist M.Z. u iznosu od 15.125,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

 

 1. U predmetu broj: ………………… pokrenutom po tužbi D. kao tužitelja i drugi protiv tuženih D.D. i drugih (ukupno 14), po punomoćniku Esadu Hrvačiću radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti na nekretninama označenim kao kč. ……., u naravi oranica, pov. 1478 m2, kč.br. …….., pov. 1479 m2, sve upisane u zk.ul. br. ……… (po novom premjeru ………..), u kojem predmetu su navodno E.D., E.G. i S.D. dana 26.12.2014. godine podnijeli tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, a Hrvačić Esad uložio sudu punomoć za zastupanje tužitelja dana 29.12.2014. godine iako je sačinjena od 18.11.2014.godine, čime je Hrvačić Esad nastojao prikriti činjenicu da je u njegovoj kancelariji sačinjena tužba i u njoj označene fiktivne adrese sa područja općine Centar za koje ulice je bio zadužen kurir Pita Muamer, da bi Pita Muamer donio dostavnice za tužene u kancelariju Esada Hrvačića, gdje je potpise na ime R.J. i N.M. na dostavnicama od 9.1.2015.g. svojeručno napisao Džino Elmin, sporni potpis na ime M.D. na dostavnici od 12.1.2015.g. svojeručno napisala M.H., pripravnik Ć.B. krivotvorio dostavnice na ime S.S., dok su ostali pripravnici krivotvorili dostavnice na ime ostalih tuženih, te je sudija zatražila da punomoćnik tužitelja dostavi tačne adrese tuženih jer nije mogla izvršiti uredne dostave na ranije označene adrese kada im je uputila pozive za pripremno ročište, te je Esad Hrvačić 23.12.2015. godine predložio sudu da se dostavljanje poziva na novo ročište učini putem oglasne ploče suda i objavom u novinama, nakon čega je sudija A.A. dana 18.03.2016.godine donijela rješenje kojim je ponovo vraćeno punomoćniku tužitelja da tačno označi adrese tuženih pa kako to nije učinjeno, dana 31.05.2016. godine je doneseno rješenje kojim se tužba u ovoj pravnoj stvari smatra povučenom, čime je pokušano pribavljanje koristi E.D. u neutvrđenom iznosu, Hrvačić Esadu pribavljena korist u iznosu od 1.080,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

 

 1. U predmetu broj: ……………….. E.K. dana 11.06.2015. godine podnio tužbu pred Općinskom sudu u Sarajevu, da bi 24.12.2015. godine tužitelj uložio punomoć za advokata Esada Hrvačića kao punomoćnik tužitelja, da bi Pita Muamer po dogovoru s Hrvačić Esadom donio dostavnice u kancelariju Hrvačić Esada gdje je jedan njima poznat pripravnik krivotvorio dostavnice na ime M.S., B.S. (umro), N.K., S., J.P., I.S., G.M. dana 19.08.2015. godine tako što je upisao imena tuženih na mjestu označenom za potpis primaoca, te je dana 27.01.2016. godine sudija A.A. donijela Presudu zbog propuštanja kojom je E.K. na osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva na nekretnini i to zemljištu označenom kao kč. …………… ukupne površine 810 m2 upisana u ZK uložak br. …………….. po starom premjeru što po novom premjeru odgovara kč. ………………, nakon čega je sudija izvršila dostavljanje putem kurira navedene presude gdje je dostavljač vratio dostavnice kao neuredno dostavljene jer su imenovani nepoznati na adresama zbog čega je Esad Hrvačić dana 25.04.2016. godine predložio sudu da dostavljanje izvrši putem oglasne ploče, čime je pribavljena korist E.Ž. u neutvrđenom iznosu, Hrvačić Esadu korist u iznosu od 2.400,00 KM, a Spahović Zaimu i Džino Elminu u neutvrđenom iznosu;

 

Hrvačić Esad, Džino Elmin i Spahović Zaim

 

 1. U predmetu broj: ……………… pokrenutom po tužbi Š.T. kao tužitelja, protiv tuženih R.P. i drugih (ukupno 24), radi priznanja prava vlasništva dosjelošću, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Esad Hrvačić podnio tužbu Općinskom sudu u Sarajevu dana 11.06.2014. godine, Spahović Zaim u dogovoru sa Hrvačić Esadaom i Džino Elminom donio dostavnice na ime tuženih u kancelariju Hrvačić Esada gdje je potpise na ime H.B. i S.P. na dostavnicama od 4.7.2014.g. i 26.2.2015.g., te potpis na ime S.P. (umrla) na dostavnici od 4.7.2014.g., svojeručno napisao Džino Elmin, potpise na ime S.P., S.P., H.P., H.P. i H.Č. na dostavnicama od 22.5.2015.g. svojeručno napisala K.H., dok su ostale dostavnice krivotvorili pripravnica Z.S., pripravnik Ć.B. dostavnice na ime H.Č., H.N., S.P., R.P., te ostali pripravnici, tako što su dana 26.02.2015. godine upisana njihova imena na mjestu predviđenom za potpis primaoca, među kojima su potpisana i lica koja su u to doba bila mrtva i to S.P., S.L., A.P., A.Č., A.A., H.A., H.A. i M.N., nakon čega je dana 15.05.2015. godine sudija A.B. donijela Presudu kojom je utvrđeno da je tužitelj Š.T. po odnosu dosjelosti stekao pravo vlasništva sa dijelom 1/1 na nekretnini označenoj kao kč. br. ………….. što po starom premjeru odgovara kč. br. ……………… upisana u ZK uložak br. ……………….., te je navedenu presudu dana 22.05.2015. godine na adrese tuženih fiktivno dostavio Spahović Zaim, nakon čega je presuda dana 07.08.2015. godine postala pravosnažna, čime je pribavljena korist Š.T. u neutvrđenom iznosu, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

 

Hrvačić Esad, Džino Elmin, Pita Muamer i Spahović Zaim

 

 1. U predmetu broj: …………….. gdje jeT. kao tužitelj podigao tužbu protiv tuženih Z.B. i drugih (ukupno 15) radi utvrđivanja prava vlasništva dosjelošću na nekretninama označenim kao kč. br. …………. u naravi gradilište, ukupne površine 322 m2, upisane u zk. ul. br. ……………. (novi premjer KO ………..) pred Općinskim sudom u Sarajevu dana 15.01.2015. godine, dana 06.03.2015. godine Hrvačić Esad uložio punomoć za zastipanje tužitelja, da bi Pita Muamer i Spahović Zaim donosili u kancelariju dostavnice na ime tuženih gdje je potpise na ime B.O. i Z.V. na dostavnicama od 22.1.2015.g. i 18.(17).3.2015.g. (dostavljač Pita Muamer), svojeručno po nalogu Džino Elmina i Hrvačić Esada napisala M.H., potpise na ime Z.B., M.T. i M.Z. na dostavnicama od 22.1.2015.g. i 19.(17).3.2015.g. (dostavljač Pita Muamer), svojeručno napisao Džino Elmin, kao i potpise na ime E.T., F.T., B.T. i A.T. na dostavnicama od 23.1.2015.g. i  26.3.2015.g. (dostavljač Spahović Zaim), pripravnica Z.S. krivotvorila potpise na ime M.H., K.M., dok su ostali pripravnici krivotvorili ostale dostavnice za tužene upisujući njihova imena na mjestu predviđenom za potpis primaoca, nakon čega je postupajući sudija N.A. zatražila da se dostavljanje izvrši putem pošte, pa nakon što su se dostavnice vratile kao neuredno dostavljene, postupajući sudija je zatražio dana 22.06.2015. godine da Uprava suda i Predsjednica suda se upoznaju sa nepravilnim radom sudskih dostavljača, nakon čega je Predsjednica Suda svojom odlukom broj ……………….  od 29.06.2016. godine formirala Komisiju s ciljem utvrđivanja da li su pismena tuženim u navedenom predmetu od strane sudskih dostavljača i radnika pošte izvršeni u skladu sa zakonom i naredbom sudije, te da Komisija izađe na adrese stanovanja svakog od tuženih i provjeri svaku pojedinačnu dostavnicu, nakon čega su izvršene provjere, te je utvrđeno da navedena lica ne stanuju na adresama koje su naznačene kao adrese na kojima je izvršeno dostavljanje jer se na navedenim adresama nalaze npr. „…………………….., ………………….“, da se radi o nepostojećim brojevima i adresama, a stanari i komšije uopšte ne poznaju lica kojima je dostava izvršena, nakon čega je spis dostavljen Tužilaštvu, te u ovom predmetu još nije donesena sudska odluka, čime je pokušano pribavljanje koristi M.T. u iznosu od 32.200,0 KM, Hrvačić Esadu pribavljena korist u iznosu od 1.080,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

 

dakle, radnjama opisanim od tačke 80 do 101, Hrvačić Esad organizovao grupu ljudi s ciljem učinjenja krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlasti i krivotvorenje službene isprava, čiji su članovi bili Pita Muamer, Spahović Zaim, Džino Elmin i B.H., te su Spahović Zaim i Pita Muamer kao službene osobe iskorištavanjem svojih službenih ovlaštenja pribavili korist sebi i drugom i krivotvorili službene isprave, a Džino Elmin i M.H. krivotvorili javne i službene isprave;

 

Hrvačić Esad

 

 1. Početkom maja 2016. godine, u Sarajevu, s ciljem pribavljanja koristi sebi i drugom, svjestan da se radi o povjerljivim podacima, potaknuo službenu osobu na krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 383. stav 1. KZ FBiH, te neovlašćeno upotrijebio takve podatke prenošenjem zainteresovanoj osobi, tako što je s ciljem pribavljanja koristi sebi i drugom, ostvario telefonsku komunikaciju sa N.Č. …………… sa svog broja na njegov broj ………………, od kojeg je tražio da se prikupi podatke u vezi predmeta koji se vodi u ……………………… …………….. radi provjere identiteta lica A.A., koji je dobio BH državljanstvo olakšanom naturalizacijom 2006.godine, te za kojeg je Ambasada u ……….. njegove države rođenja …………… poslala informaciju Ministarstvu vanjskih poslova BiH da predmetno lice nije registrovano u njihovim bazama podataka, što je prouzrokovalo vođenje postupka provjere identiteta lica radi mogućeg pokretanja postupka oduzimanja državljanstva BiH, što je ………………… N.Č. i učinio, te iskorištavajući službeni položaj ……………… od njemu poznate osobe uposlenika ……………, pribavio tražene podatke o predmetu, te tako pribavljene informacije dana 13.05.2016. godine u 14,10 sati prenio Hrvačić Esadu, kojem je u razgovoru rekao da je bio u Ministarstvu i da je kolegica koja radi na tome rekla da je to redovna provjera identiteta i da za sada nema ništa, ali da to ne znači da neće biti, nakon čega mu je Hrvačić rekao da to “drži to pod kontrolom”, da bi nakon toga Hrvačić ostvario kontakt sa licem A.A.A., bratom od lica za koje se vodi postupak provjere, gdje je u razgovoru istom prenio dobijene informacije i rekao da će „počastiti“ čovjeka koji mu dostavlja informacije, te mu rekao „Slušaj brate, ti to danas donesi da ja nešto malo njemu dadnem da se pozabavi“, na što je ovaj pristao, te su se tim povodom  Hrvačić Esad i A.A.A. sastali, dok je sa N.Č. dogovorio susret za dan 17.05.2016.godine, nakon čega nije zabilježena telefonska komunikacija između Hrvačić Esada i N.Č., čime je pribavljena korist A.A.A. u vidu dobijanja povjerljive informacije, Hrvačić Esadu pribavljena korist u vidu naplaćenih advokatskih usluga od A., dok je u pokušaju ostalo pribavljanje koristi policijskom službeniku N.Č.;

 

dakle, Hrvačić Esad, poticao drugom na iskorištavanje službenog položaja i ovlaštenja s cilljem pribavljanja koristi sebi i drugom,

 

BIRN