Home Vijesti BiH Advokatska komora FBiH: Nasumičnim odabirom postavljati branioce po službenoj dužnosti

Advokatska komora FBiH: Nasumičnim odabirom postavljati branioce po službenoj dužnosti

607
0

Advokatska komora FBiH: Nasumičnim odabirom postavljati branioce po službenoj dužnosti

Advokatska komora Federacije BiH uradila je Analizu podataka po predmetima odbrana po službenoj dužnosti, kojom je obuhvaćeno 20.916 predmeta u kojima su postavljeni branioci po službenoj dužnosti za sudove u FBiH i Sud BiH za period od 2013. do 2018. godine.

Vaš portal je već ranije navodio ekstremne nepravilnosti oko postavljanja branilaca po službenoj dužnosti.

Radi se o analizi koja je rađena na osnovu ranijih zaključaka VSTV-a, a razmatrana je i usvojena na sjednici VSTV-a održanoj 10. februara, i tom prilikom usvojene su preporuke predložene u analizi te doneseni zaključci, kako bi u što kraćem roku počela njihova realizacija, a time i rješavanje problema odbrana po službenoj dužnosti.

“Važno je naglasiti da je za Analizu korišten uvid u Izvještaj VSTV-a BiH u kojem su sadržani podaci o ukupnom broju sudskih predmeta u kojima su postavljeni branioci po službenoj dužnosti za sudove u FBiH i za Sud BiH, za period od 2013. do 2018. godine”, navodi se u saopćenju.

Kako se u saopćenju također navodi, cilj je bio identificirati eventualne nedostatke i usaglasiti stavove o modelu instituta odbrane po službenoj dužnosti koji bi bio efikasan, transparentan, dostupan i nezavisan, a u svemu podređen jednom od osnovnih prava osumnjičenog odnosno optuženog-prava na (kvalitetnu) odbranu.

“Analizom je utvrđeno da se u relativno velikom broju predmeta postavljaju branioci po službenoj dužnosti. U značajnom broju predmeta osumnjičeni odnosno optuženi nisu iskoristili svoje pravo da izaberu branioca sa liste već im je sud postavio branioca po službenoj dužnosti”, podsjećaju iz Advokatske komore FBiH.

Također, utvrđeno je i da postoji veliki nesrazmjer u postavljanju advokata kao branilaca po službenoj dužnosti u odnosu na broj predmeta.

“Naime, određeni broj advokata ja postavljen kao branilac po službenoj dužnosti u velikom broju predmeta za razliku od značajnog broja advokata koji su postavljeni kao branioci po službenoj dužnosti u jako malom broju predmeta ili u posmatranom periodu nisu nikako postavljeni”, navode iz Advokatske komore FBiH.

Istovremeno, smatraju kako bi se tzv. CMS sistem putem kojeg je određeni broj branilaca postavljen kao branilac po službenoj dužnosti, uz realizaciju određenih uslova, mogao efikasno upotrijebiti u svrhu postavljanja branilaca po službenoj dužnosti nasumičnim odabirom kao što isti sistem vrši nasumični izbor uređujućih sudija u predmetima, “te bi se na taj način eventualno moglo efikasno pratiti broj postavljenih branilaca, a na objektivan i transparentan način”.

“Jedna od predloženih preporuka je upućivanje inicijative Ministarstvu pravde BiH, Ministarstvu pravde FBiH i Vladi FBiH da se po hitnom postupku pokrene postupak izmjena i dopuna krivičnog zakonodavstva, a u cilju unapređenja odbrana po službenoj dužnosti. To podrazumijeva ažuriranje liste advokata koji bi izvršavali odbrane po službenoj dužnosti od Advokatske/Odvjetničke komore FBiH i regionalnih advokatskih komora, u saradnji sa nadležnim ministarstvima pravde”, navodi se u saopćenju.

Također traži se dostavljanje ažurirane liste advokata koji bi izvršavali odbrane po službenoj dužnosti svim sudovima i tužilaštvima u BiH u cilju evidentiranja ovih podataka u CMS i TCMS, kako bi se kroz poseban modul omogućio izbor i imenovanje advokata za odbrane po službenoj dužnosti u svim fazama krivičnog postupka po principu automatizma, isto kao i kod određivanja postupajućeg sudije.

Kako se nadalje navodi, jedan od zaključaka je i organizovanje zajedničkih sastanaka sa nadležnim odjelima Sekretarijata, stalnim komisijama Vijeća i Advokatskim komorama FBiH i RS, kako bi se razgovaralo o tehničkim i drugim mogućnostima realizacije, razvijanja i implementacije spomenutog.

VSTV je, nakon razmatranja, primilo k'znanju prezentirane materijale i usvojilo zaključke iz Analiza i izvještaja odbrana po službenoj dužnosti Advokatske komore FBiH, te zadužilo relevantne stalne komisije Vijeća da nastave rad po ovom pitanju.

Između ostalog, Vijeće je usvojilo zaključak da je neophodno da advokatske komore, u skladu sa prijedlozima iz Izvještaja, sačine liste advokata za odbrane po službenoj dužnosti i dostave svim sudovima i tužilaštvima u BiH u cilju evidentiranja ovih podataka u CMS i TCMS, kako bi se kroz poseban modul omogućio izbora advokata za odbrane po službenoj dužnosti u svim fazama krivičnog postupka po principu automatizma, isto kao i kod dodjeljivanja postupajućeg sudije, navodi se u saopćenju.

Iz Advokatske komore FBiH poručuju da zajedničkom saradnjom i efikasnim djelovanjem izvršne i zakonodavne vlasti, problem odbrana po službenoj dužnosti može biti riješen u budućnosti, u skladu sa svim principima i zahtjevima iz ove oblasti.