Home Zakonodavstvo Novi zakon o radu Republike Srpske – 2016

Novi zakon o radu Republike Srpske – 2016

1533
0

Novi zakon o radu Republike Srpske – 2016

Zakon o radu Republike Srpske, koji je usvojen na Šesnaestoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske 28. decembra 2015. godine, danas je objavljen u  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16).. Ovaj zakon stupiće na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Zakono radu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16). mozete preuzeti klikom na ovaj link.

Članom 1 je definisano:

(1) Ovim zakonom uređuju se radni odnosi, prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa i drugi odnosi po osnovu rada u Republici Srpskoj, ako posebnim zakonima nije drugačije određeno.

(2) Radni odnos je odnos između poslodavca i radnika, a koji se zasniva: zaključivanjem ugovora o radu, odlukom o prijemu, odlukom o izboru i imenovanju i drugim pravnim osnovom uređenim posebnim zakonom.

(3) Prava iz radnog odnosa nastaju danom kada radnik stupi na rad po jednom od pravnih osnova iz stava 2. ovog člana.

(4) Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa uređuju se i kolektivnim ugovorom, a pravilnikom o radu i ugovorom o radu, samo kada je to ovim zakonom određeno.

Članom 2

(1) Odredbe ovog zakona primjenjuju se na sve radnike koji rade na teritoriji Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika), kod domaćeg ili stranog pravnog, odnosno fizičkog lica, bez obzira na mjesto njegove registracije, odnosno državljanstva (u daljem tekstu: poslodavac), kao i na radnike koji su upućeni na rad u inostranstvo od poslodavca, osim ako zakonom zemlje u koju su upućeni ili međunarodnim sporazumom nije dukčije određeno.

(2) Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na zaposlene u republičkim organima, organima lokalne samouprave i javnim službama ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

(3) Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na zaposlene strane državljane i lica bez državljanstva koji rade na teritoriji Republike, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

ePravo