Home Vijesti BiH Novi Zakon o turizmu mjenja dosadašnji način finansiranja

Novi Zakon o turizmu mjenja dosadašnji način finansiranja

874
0

Početkom jula 2014. presudom Ustavnog suda Federacije BiH Zakon o turističkim zajednicama FBiH proglašen je neustavnim i u roku od šest mjeseci trebalo je donijeti novi zakon. Rok nije ispoštovan, te je, naglašava Đapo, jedan od najozbiljnijih zadataka uspostava pravnih okvira, po kojima će se regulirati oblast turizma.

Vlada Federacije BiH je opredijeljenja da nam treba potpuno novi pristup i novi odnos prema turizmu. Turizam je do sada bio zanemaren kao strateška razvojna ekonomska grana u Federaciji i u tom smislu smo se opredijelili da se u Reformskoj agendi ponudi i novi zakon o turizmu – izjavila je u intervjuu za Fenu federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.

Zakon o turizmu će, navodi, formulirati pravni okvir koji će omogućiti jedan novi pristup turističkoj industriji, a to znači da će struktura, način i djelovanje svih subjekata u oblasti turizma proći kroz korjenite transformacije, a sve s ciljem da turizam postane perspektivna i razvojna ekonomska grana.

– Za nas je najvažnije da razumijemo i shvatimo važnost našeg kulturno-historijskog blaga i prirodnih ljepota, kojima se dive strani posjetioci kada dođu u našu zemlju. Potrebno je više aktivnosti i predanosti da se promovišu destinacije koje imamo – smatra ona.   U svom mandatu posvetit će se promociji destinacija, pri čemu ističe da promocija nije nešto što Ministarstvo može učiniti samo, već se “svi građani Federacije BiH moraju okrenuti promociji naših turističkih ljepota i potencijala”.

– Svi možemo pomoći razvoju bh. turizma, kroz odluke da svoje odmore provodimo u Neumu, na Vlašiću, na Kupresu, u Tuzli, u Počitelju, na Boračkom jezeru, itd. Na taj način pomoći ćemo da se naše društvo, ali i naša ekonomija razviju – kaže Đapo. Odgovarajući šta je moguće uraditi da bi se podigla svijest o posebnosti lokalnih zajednica, njihovih autohtonih proizvoda, historiji i kulturnoj baštini, prirodnim i društvenim vrijednostima naglasila je da lokalne vlasti moraju imati veću širinu u odlučivanju i promociji turističkih destinacija, jer je turizam lokalna industrija. Kroz razne inovativne pristupe, inicijative i razvoj poduzetništva lokalna zajednica mora razvijati svoju turističku ponudu.

– U tom smislu, novi Zakon o turizmu će promijeniti dosadašnji način finansijskih tokova i poduprijet ćemo razvoj turizma tako što će se prihodi od turizma vraćati lokalnoj zajednici. Tada će lokalna zajednica biti nosilac ekonomskog razvoja i kroz potporu privatnog sektora, na svom području, razvijati turizam – ističe. Imajući u vidu da je u industriji turizma uglavnom riječ o privatnom sektoru mišljanja je da je neophodno skratiti procedure registracije i dobivanja dozvola, kao i fiskalna opterećenost privrednih subjekata.

– Opredjeljenje Federalne vlade jeste da se smanji vrijeme registracije, da se snize ili u potpunosti ukinu parafiskalni nameti za industriju turizma i da se agresivnije provodi promocija turističkih destinacija, kako bi Bosanci i Hercegovci provodili odmore, a školarci ekskurzije, na bh. planinama, jezerima ili u Neumu – dodala je Đapo, te zaključila da pravilno uspostavljanje lokalne inicijative predstavlja osnov za stimuliranje privatnog sektora. Budući da je turizam podložan raznim uticajima, od ekonomske krize do epidemija ili političkih nemira federalna ministrica okoliša i turizma ukazala je kako se boriti protiv prisutnosti terorizma.

– To je najveći neprijatelj turizmu. Nažalost, upravo zbog sigurnosne situacije i događaja koji su se dešavali uoči Nove godine, a okarakterisani su kao terorizam, došlo je do otkazivanja čak 50 posto rezervacija i dolazaka. Da bismo izbjegli otkazivanje dolazaka i motivirali turiste da posjete FBiH, trebamo promovisati BiH kao sigurnu zemlju, što ona i jeste – kazala je Đapo. U BiH se, smatra, prečesto upotrebljava riječ terorizam, navodeći da su prijetnje za terorističke napade sigurno manje nego za druge evropske zemlje.

– Globalna dešavanja odražavaju se na kretanje turista. U samoj ljudskoj prirodi je da ukoliko se negdje desio neki teroristički akt ili epidemija otkaže boravak, odnosno putovanje. Preduslov za dolazak turista jeste sigurnost jedne zemlje. Terorizam je povezan s organizovanim grupama, koje imaju određeni politički cilj i koje preuzimaju odgovornost za terorističke napade – izjavila je Đapo. Govoreći kako osigurati razvoj malog i srednjeg turističkog poduzetništva kao pokretača novih investicijskih programa i novih radnih mjesta istakla je da inovativnost i rad garantuje uspjeh.

– Mi smo zemlja u tranziciji i moramo se navići na promjenu u ostvarivanju profita, ukoliko prodajemo ovu vrstu usluge moramo se potruditi da ugodimo turistima. Inovativnost, ljubav prema ovom poslu i rad omogućit će vam da uspijete. Moramo najzad shvatiti da se plata ne prima, nego zarađuje – kazala je Đapo. Razvijenost turizma, podsjeća, zavisi od zadovoljstva koju gost osjeća pruženom uslugom – od toga da li on odlazi zadovoljan onim što je dobio za svoj novac zavisi da li će se vratiti i da li će vas preporučiti  prijatelju ili agenciji kao zanimljivu destinaciju. Po njenim riječima, sektor turizma u Federaciji BiH bilježi pozitivne trendove za sve glavne pokazatelje, ali još  potencijali nisu dovoljno iskorišteni. Zato Vlada nastoji da unaprijedi turizam i podigne ga na jedan novi, razvijeniji nivo, te iskoristi postojeći ogromni potencijal da bi se doprinijelo rastu ekonomije, otvaranju većeg broja radnih mjesta, očuvanju tradicije, kulturne baštine i svih prirodnih ljepota države.   U tom pogledu kaže da Vlada mora međusektorski djelovati u određivanju prioriteta za razvoj sektora turizma i budžetski novac usmjeravati u strateške projekte.

– S kantonalnim vladama treba raditi na boljem transportnom povezivanju aerodroma sa centrom grada, na putnoj signalizaciji i obilježavanju turističkih atrakcija, kako bi se lakše došlo do njih. S Vijećem ministara BiH treba raditi na viznim olakšicama za strane turiste. S Vladom RS-a sarađivati na međuentitetskom povezivanju radi razvoja turizma BiH – kazala je Đapo. Nakon donošenja odluke za izgradnjom određenih cesta i puteva, koji će povezati značajne turističke destinacije sa središtem zemlje smatra da se mora doprinijeti razvoju željezničkog saobraćaja, koji bi zasigurno poboljšao uslugu prijevoza i užitak boravka stranih turista u našoj zemlji. Kao najveći prioritet pri rješavanju problema u sektoru okoliša vidi činjenicu da građani Federacije shvate da se otpad konstantno proizvodi i da ga moraju pravilno odlagati i reciklirati. Naglašava da je novac u otpadu i da se njegovim recikliranjem mogu stvoriti nove vrijednosti i nova radna mjesta, pogotovo za ljude s umanjenim radnim sposobnostima.

– Svijest građana Federacije u pogledu otpada je razvijena i oni žele da im se omogući razdvajanje otpada, što ćemo vrlo brzo i učiniti – navela je.    Ministarstvo je već pokrenulo niz aktivnosti radi iznalaženja boljih zakonskih rješenja, što će omogućiti brže razvijanje infrastrukture potrebne za odlaganje i upravljanje otpadom. Također,   putem međuentitetske saradnje radi na uspostavljanju ujednačenih primjena propisa, da bi svi subjekti koji imaju određene obaveze prema okolišu bili isto tretirani na cijeloj teritoriji BiH. Izrazila je želju da se uspostavi zajednički sistem kontrole granica BiH, odnosno uvoza i izvoza da bi se efikasno pratili tokovi određenih vrsta otpada, ambalaže, guma, elektronskog otpada i sl.

– U tom smislu potrebno je da ključni akteri na svim nivoima vlasti aktivnije djeluju, svako iz svoje nadležnosti, a to znači Uprava za indirektno oporezivanje, Granična služba i entitetska ministarstva za okoliš, te Distrikt Brčko,  da bi se uspostavio sistem razmjene potrebnih podataka. Isti je slučaj i s kontrolom zagađenja rijeka i emisijom otrovnih materija. Aktivnosti na zaštiti zraka, vode i zemljišta moraju biti koordinirane, provedene zajedničkom akcijom u interesu svakog građanina BiH – kazala je u intervjuu za Fenu federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.

 

Izvor: Fena