Home Vijesti BiH Porezna uprava FBiH poziva porezne obveznike da prijave korupciju on-line

Porezna uprava FBiH poziva porezne obveznike da prijave korupciju on-line

410
0

U cilju utvrđivanja osnovanosti navoda, Porezna uprava će zatražiti od nadležnih organa da se izvrši identitet lica koja svoje navode iznose pod pseudonimima.

Povodom natpisa na nekim portalima da u Poreznoj upravi Federacije BiH ima službenih lica koja su sklona koruptivnim aktivnostima, odnosno da prilikom izvršavanja svojih dužnosti vrše direktan ili indirektan pritisak na porezne obveznike radi sticanja materijalnih ili nematerijalnih koristi, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine poziva porezne obveznike da prijave sve uočene nepravilnosti ili sumnje u postojanje koruptivnih aktivnosti nadležnim istražnim organima, tužilaštvima i direktoru Porezne uprave na e-mail adresu: korupcija@fpu.gov.ba.
Sve prijave koje se dostave na gore navedenu e-mail adresu i budu potkrijepljene činjenicama biti će provjerene, a za one za koje se utvrdi osnovanost Porezna uprava će poduzeti aktivnosti iz svoje nadleženosti, te će iste proslijediti nadležnim tužilaštvima i agencijama.
Porezna uprava garantuje zaštitu podataka lica koja prijave korupciju.
E-mail adresa korupcija@fpu.gov.ba bit će otvorena narednih 30 dana, kako bi se obveznicima omogućilo da jednostavno i direktno prijave bilo koji vid koruptivne aktivnosti i na taj način daju svoj doprinos suzbijanju korupcije koja dovodi do kršenja univerzalnog principa jednakosti svih građana pred zakonom.

 

Izvor: pufbih.ba