Home Pravosuđe Tematska konferencija “Pravosuđe i mediji“

Tematska konferencija “Pravosuđe i mediji“

296
0
simbol prava

Tematska konferencija “Pravosuđe i mediji“

Konferencija je okupila preko 50 učesnika, odnosno predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini, glasnogovornika i stručnih saradnika ovih pravosudnih institucija, koji su iskazali zadovoljstvo tematikom konferencije.

Konferenciju je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH) u okviru projekta koji finansira Evropska unija (IPA 2012) „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“.

Cilj konferencije je bio usvajanje pozitivne prakse u saradnji sa medijima i odnosima s javnošću i utvrđivanje daljih koraka koje je potrebno poduzeti kako bi se saradnja sa medijima i komunikacija između pravosudnih institucija i građana unaprijedila. Tokom predstavljanja komunikacijskih aktivnosti VSTV-a BiH i komunikacijske prakse Suda Bosne i Hercegovine, učesnicima se željelo ukazati na važnost i utjecaj odnosa s javnošću na kreiranje mišljenja javnog mnijenja i stvaranje slike o pravosuđu.

Uvodnim obraćanjima konferenciju su otvorili potpredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić  i voditeljica programa pravosudnog sektora u Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini Una Kelly.

Potpredsjednica Jukić je istakla da se aktivnostima koje VSTV BiH provodi u ovoj oblasti nastoji osigurati bolje razumjevanje građana o načinu funkcionisanja i radu pravosudnih institucija, kao i to da građani budu svjesni izazova sa kojima se pravosuđe u svom radu suočava. „Sigurna sam da otvorenim prezentovanjem aktivnosti i izazovova u radu , možemo dobiti razumijevanje i podršku javnosti za napore koje preduzimamo u oblasti reforme i unaprjeđenja rada pravosudnih institucija.“, naglasila je potpredsjednica Jukić, dodajući: „Želimo uspostaviti strateško komuniciranje i pružiti podršku sudovima u unaprjeđenju sposobnosti da bolje upravljaju odnosima sa javnošću i saradnjom sa medijima“.

Gđa Kelly je napomenula da ne samo da pravda treba biti zadovoljena, nego se to mora i vidjeti. Naglasila je da je publicitet ključna komponenta u pravu na pravično suđenje, ističući kako je važno da se odluke učine dostupnim javnosti i obrazlože. Ona je dodala da bi mediji trebali izvještavati o uspjesima i napretku u pravosuđu na nepristrasan način, bez ugrožavanja osobnih podataka i pravnih procedura.

Na današnjoj tematskoj konferenciji doneseni su sljedeći zaključci:

1. Neophodno je da sudovi preduzimaju aktivnosti kako bi se poboljšala komunikacija i saradnja s medijima i korisnicima sudova a  time i pristup pravdi i transparentnost pravosuđa u BiH.
2. Potrebno je jačati kapacitete sudova i razvijati vještine za komuniciranje sa javnošću us cilju informisanja javnosti o radu pravosudnih institucija i poboljšanja percepcije javnosti o pravosuđu.
3. Potrebno je donijeti smjernice za komuniciranje sa javnošću za sve sudove, imajući u vidu pozitivno zakonodavstvo naše države.
4. Potrebno je nastaviti sa edukacijama u oblasti komunikacije i odnosa sa javnošću u pravosuđu.

Prepoznavajući važnost efikasnosti pravosuđa kao ključnog uslova za pristup evropskim integracijama, Evropska unija finansirala je projekat „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“ sa 1,8 miliona eura iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2012). Ovim projektom je započela  nova faza razvoja pravosudnog informacionog sistema u BiH, a nastavljaju se aktivnosti unaprjeđenja efikasnosti pravosuđa putem kojih će se razviti dodatne funkcionalnosti i osigurati održivost Sistema za automatsko upravljanje predmetima (CMS), smanjiti broj neriješenih predmeta i predmeta ratnih zločina u sudovima te povećati povjerenje javnosti i poboljšati reputacija pravosuđa. Nastavak projekta sa VSTV-om koji finansira EU sa 1,8 miliona eura će početi iduće sedmice, a kroz koji će se, među mnogim drugim oblastima, nastaviti podržavati pitanje pravosuđa i medija.

 

Izvor: VSTS