Home Vijesti BiH Predstavljen projekat “Pravosuđe protiv korupcije”

Predstavljen projekat “Pravosuđe protiv korupcije”

989
0

Predstavljen projekat “Pravosuđe protiv korupcije”

Kvalitet optužnica i sudskih odluka je identifikovan kao jedan od glavnih problema u radu na predmetima korupcije i organizovanog kriminala, navedeno je u USAID-ovom projektu “Pravosuđe protiv korupcije”, koji je predstavljen na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH).

Biljana Potparić-Lipa iz USAID-a je na predstavljanju ovog projekta kazala da je on planiran da traje narednih pet godina, te da bi se postigao maksimalan učinak, planirana je saradnja sa sudovima i tužilaštvima u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Bihaću, Mostaru i Banjoj Luci, kao i sa osnovnim i općinskim sudovima u ovim gradovima.

“Cilj je pružanje pomoći pravosuđu da adekvatno odgovori na slučajeve korupcije, organizovanog i privrednog kriminala na visokom nivou, kao i da se poboljšaju mehanizmi borbe protiv korupcije i neetičkog ponašanja u pravosuđu”, rekla je Potparić-Lipa.

Predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija je kazao da je ova institucija dugogodišnji partner sa USAID-om i da su do sada zajedno uradili dosta uspješnih stvari u mnogim oblastima, te naveo podršku članova Vijeća.

“U fokusu projekta su organizovani kriminal i korupcija. Prepoznate su slabosti sistema koji se odnosi upravo na borbu protiv te visokokotirane korupcije. Mislim da su svi projekti koji su usmjereni u tu oblast, dobrodošli”, rekao je Tegeltija.

U opisu projekta stoji da će se, kroz unapređenje procesuiranja najsloženijih slučajeva korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa, pažnja posvetiti kvalitetu optužnica i sudskih odluka.

“Kvalitet obrazloženja sudskih i tužilačkih odluka identificiran je kao jedna od slabih tačaka u višestrukim analizama. Cilj će biti da se osnaži faza potvrđivanja optužnica i umanje rizici i problemi prouzrokovani nedostatkom u kvalitetu tužilačkih i sudskih odluka”, navedeno je u opisu projekta.

Pored rada na kvaliteti optužnica i odluka, najavljene su specijalizovane obuke za tužioce i sudije, na upravljanju resursima, ali i na sprečavanju nastanka rizika za koruptivna ponašanja u pravosudnom sektoru kroz rad na etici i kodeksima ponašanja namijenjenim stručnom i drugom osoblju zaposlenom u sudovima i tužilaštvima.