Home Nekategorisano Šta trebate znati o novom izvještaju o ispunjavanju antikorupcijskih preporuka u BiH

Šta trebate znati o novom izvještaju o ispunjavanju antikorupcijskih preporuka u BiH

712
0

Šta trebate znati o novom izvještaju o ispunjavanju antikorupcijskih preporuka u BiH

Autor: Nermina Kuloglija – detektor.ba

Bosna i Hercegovina nije provela na zadovoljavajući način niti jednu od 15 preporuka koje je ranije dala Grupa država u borbi protiv korupcije Vijeća Evrope (GRECO), navodi se u posljednjem izvještaju objavljenom u utorak.


Vijeće Evrope. Foto: Vijeće Evrope

U četvrtom krugu evaluacije koji je dio Drugog izvještaja o usklađenosti BiH, GRECO procjenjuje kako nijedna od 15 preporuka nije provedena na zadovoljavajući način, pri čemu su neke potpuno neprovedene, ocjenjujući da je nivo usklađenosti s preporukama “globalno nezadovoljavajući”.

Potpuno neprovedene preporuke se odnose na preporuke za pravosudni sistem prema kojima je trebalo ojačati ulogu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) u zaštiti nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima od neprimjerenih utjecaja, usvojiti izmjene i dopune Zakona o VSTV-u, te provesti budžetsku i kadrovsku analizu u odnosu na zaostale predmete.

Evo šta trebate znati o posljednjem izvještaju GRECO-a.

Važne preporuke o Zakonu o VSTV-u i imovinskim kartonima nisu provedene

Preporuka za poduzimanje odlučnih zakonskih i operativnih mjera da bi se ojačala uloga VSTV-a u zaštiti nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima od neprimjerenih utjecaja, što uključuje formiranje odvojenih sudskih i tužilačkih podvijeća i izbjegavanje prevelike koncentracije moći u “jednim rukama”, nije provedena.

Revidiranje Zakona o VSTV-u s ciljem izmjene i dopune u vezi sa sastavom Vijeća, pružanjem definicija dužnosti njegovih članova, ali i poboljšanjem ocjenjivanja rada i unapređenja, disciplinske odgovornosti i finansijskog izvještavanja sudija i tužilaca započeto je 2018. godine.

Nakon toga je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH 2019. godine od Ministarstva pravde BiH tražio analizu neophodnih izmjena i dopuna zakona u oblasti pravosuđa tražeći ispitivanje nacrta izmjena i dopuna zakona.

“GRECO prima na znanje informacije koje su vlasti dostavile. Čini se da su neke radnje preduzete u smjeru izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću”, navodi se u Izvještaju te naglašava kako nacrt izmjena i dopuna i dalje nije predat na usvajanje.

Neprovedenom se smatra i preporuka o analizi stanja budžeta i zaposlenih u sudovima i tužilaštvima za osiguranje neophodnih dostupnih sredstava za efikasno korištenje u cijelom pravosudnom sistemu i osiguranje da se sredstva iz pravosudnog budžeta raspoređuju uz poštivanje težine predmeta.

Kako se navodi u izvještaju, “VSTV svake godine priprema svoje finansijske planove (trogodišnje i godišnje planove) koji sadrže elemente koji se primjenjuju na sve budžetske institucije i dostavlja ih Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine”.

“Konsolidacija podataka o troškovima i broju riješenih predmeta na sudovima i u tužilaštvima za period 2016.–2018. godina, što će biti osnova za procjenu troškova po predmetu suda/tužilaštva, još uvijek je u toku”, navodi se.

Razvijanje sistema za pregled godišnjih finansijskih izvještaja, uključujući odgovarajuće ljudske i materijalne resurse, uvažavajući privatnost i sigurnost sudija, tužilaca i njihovih bliskih rođaka nije provedeno.

VSTV je 2018. godine usvojio Pravilnik o podnošenju, provjeri i obradi finansijskih izvještaja sudija i tužilaca, koji sadrži i novi obrazac finansijskog izvještaja. Nakon upravnog preispitivanja na zahtjev Udruženja sudija Bosne i Hercegovine, Agencija za zaštitu ličnih podataka zabranila je VSTV-u obradu ličnih podataka na način propisan Pravilnikom.

Unapređenje disciplinskih postupaka i ocjenjivanja provedeno samo djelimično

Kompleks pravosudnih institucija. Foto: BIRN BiH

Jačanje i razvoj povjerljivog savjetovanja i namjenske praktične obuke o pitanjima etike i integriteta za sudije i tužioce, predviđeno prema preporukama GRECO-a, djelomično je provedeno.

Kako je navedeno u izvještaju, organizirane su obuke na državnom nivou, a VSTV je savjetovao centre za obuku u entitetima, dok povjerljivo savjetovanje o etici i integritetu za sudije i tužioce tek treba razviti.

Preporučeno je i da se poduzmu koraci radi unapređenja ocjenjivanja rada, čime bi se proveli visoki etički i radni standardi koji se očekuju od sudija i tužilaca. Iako su usvojeni kriteriji za ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija, GRECO naglašava kako je “od ključne važnosti da se svako ocjenjivanje rada sudija vrši strogo u okviru same sudske vlasti i bez ikakvog utjecaja izvršne ili zakonodavne vlasti”.

“Iz toga slijedi da provođenje ove preporuke također zavisi od uspostavljanja relevantnih komisija za ocjenjivanje za sudije i za tužioce, kako je predviđeno nacrtom izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u”, navodi se u Izvještaju, zbog čega se ova preporuka smatra djelimično provedenom.

Izrada propisa o sukobu interesa za sve sudije i tužioce počela se provoditi usvajanjem Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu, te usvajanjem dokumenta “Institucionalni mehanizmi i evidencije za provođenje Instrumenata za praćenje primjene Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu”, koju je usvojio VSTV te zadužio Radnu grupu za unapređenje integriteta i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija da nastavi s provođenjem ovih aktivnosti.

“Međutim, ovaj posao još nije završen”, navodi se u izvještaju, zbog čega se i ova preporuka smatra djelimično provedenom.

Djelimično provedenima u ovom izvještaju smatra se jačanje nezavisnosti, kapaciteta i transparentnosti rada Ureda disciplinskog tužioca (UDT) i ponovno razmatranje disciplinskih postupaka i sankcija u slučaju povrede dužnosti sudija ili tužilaca, te preporuke za razvoj komunikacijske politike za pravosudni sistem čiji je cilj unapređenje transparentnosti i odgovornosti.

GRECO je primijetio usvajanje Priručnika o vođenju disciplinskog postupka, za koji su naveli da “ima potencijal da bude koristan referentni izvor za nosioce pravosudnih funkcija uopće, a posebno za one koji su odgovorni za disciplinski postupak”, navodi se u izvještaju uz primjećivanje podizanja svijesti o disciplinskom postupku među nosiocima funkcija.

Državni parlament samo djelimično proveo preporuke o sukobu interesa i provjeri imovine funkcionera


Parlament BiH. Foto: Parlamentarna skupština BiH

Pravila kojima se definiraju i olakšavaju postupci javnih konsultacija o propisima u Parlamentu, pojašnjavanje internih mehanizama radi promoviranja kodeksa ponašanja, propisi o sukobu interesa, objava finansijskih podataka, kojima bi se spriječila korupcija među članovima Parlamenta, samo su djelimično provedeni.

Kako se u izvještaju navodi, usvajanje Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo (KS) je nedovoljno budući da je zakon ograničen na samo jedan kanton, pri čemu nisu izvršene izmjene i dopune Etičkog kodeksa Skupštine KS-a.

U vezi sa objavom finansijskih izvještaja, “GRECO je pozdravio javnu dostupnost izjava na web stranici Centralne izborne komisije, što je djelimično zadovoljilo posljednju komponentu ove preporuke, iako je ograničena na izjave o imovini, a ne uključuje finansijske izvještaje”.

U dijelu sprečavanja sukoba interesa, GRECO preporučuje da se savjetodavni, nadzorni i sistem provedbe u potpunosti pregleda i pravilno razvija.

“Vlasti izvještavaju da je Nacrt zakona o sukobu interesa nedavno podnesen Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, koja ga je potom vratila Vijeću ministara na dodatno razmatranje”, navodi se u izvještaju kao razlog zbog čega je i ova preporuka djelimično provedena.

Preporuke o finansiranju stranaka uglavnom neprovedene

Trećim krugom evaluacije koji pokriva temu inkriminacije i transparentnost finansiranja stranaka kao dodatak Drugom izvještaju o usklađenosti, GRECO utvrđuje da nije bilo značajnog napretka od decembra 2018. godine.

Samo deset od 22 preporuke je provedeno, osam je djelimično provedeno, a četiri su neprovedene, navodi se.

“GRECO izražava žaljenje zbog činjenice da nije napravljen značajan napredak od usvajanja Drugog izvještaja o usklađenosti”, navedeno je u Dodatku Drugom izvještaju o usklađenosti BiH.