Home Nekategorisano Usvojen Zakon o faktoringu FBiH

Usvojen Zakon o faktoringu FBiH

627
0

Obzirom na izraženu rastuću nelikvidnost našeg gospodarstva, s jedne, te na zaostajanje naše zemlje u razvijenosti infrastrukture za pružanje faktoring usluga s druge strane, a u cilju poboljšanja likvidnosti, rasta proizvodnje i izvoza, kao i povećanja kapaciteta i konkurentnosti subjekata, nužno je adekvatno zakonsko uređenje ove oblasti. Sustav faktoringa prvenstveno je namijenjen malim i srednjim poduzećima, koja, tradicionalno, imaju otežan pristup bankarskim sredstvima zbog vlastite niske kreditne sposobnosti.

Novi: Zakon o faktoringu Federacije BiH

Za 750.000 KM moguće osnovati tvrtku za naplatu tuđih dugova uz proviziju

Faktoring poslovi u FBiH postoje, ali su sporo razvijani zbog pravnih nejasnoća i nepostojanja konkretnog propisa za ovu oblast

Vlada FBiH utvrdila je i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila prijedlog zakona o faktoringu kao pravnom poslu kupoprodaje postojeće nedospjele ili buduće kratkoročne novčane tražbine, nastale iz osnove ugovora o prodaji robe ili pružanju usluge u zemlji i inozemstvu, koja se prenosi na faktor ugovorom i koji preuzima tražbinu od prodavatelja kako bi je naplatio u svoje ime i za svoj račun. Ovakvu tvrtku moguće je osnovati uz temeljni kapital od 750.000 KM koji se u cijelosti mora uplatiti u novcu.

Prodaja potraživanja

U praksi faktoring izgleda ovako: Tvrtka koja je isporučila kupcu neku robu prodaje svoje potraživanje, dakle i prije nego što je ono dospjelo na naplatu faktoring kući. Naravno, s dokumentacijom koja dokazuje postojanje tih potraživanja. Faktoring kuća tvrtki odnosno klijentu praktički odmah isplaćuje veći dio iznosa za to potraživanje, najčešće između 80 i 90%, dok se preostali iznos klijentu isplaćuje po dospijeću naplate od kupca robe, naravno umanjen za iznos naknade i kamate faktoring kući. Ovisno o ugovoru s poduzetnikom, u cijelom postupku sav rizik naplate, pa čak i gubitak za isporučenu robu ako kupac, primjerice, zbog financijskih poteškoća nije u stanju podmiriti svoj dug, preuzima faktoring kuća. Prednosti faktoringa također su velike u poslovanju poduzeća s inozemnim partnerima s obzirom na to da faktoring tada ne samo da omogućava financiranje poduzetnika, nego pruža i uslugu osiguranja robe i potraživanja.

Činjenica je da se ova djelatnost u BiH već određeni broj godina obavlja i bez postojanja cjelovitog pravnog okvira i da analize upućuju kako postojeći regulatorni okvir predstavlja smetnju za daljnji razvoj do razine onog kakav postoji u razvijenim gospodarstvima. Donošenjem zakona bi se na jedinstven način regulirala ova oblast, što bi pozitivno utjecalo na postojeće i nove faktore, kao i na eliminiranje pravnih praznina i problema koji su se pojavili u praksi. Zakon će definiranjem jasnih uvjeta za obavljanje (temeljnog kapitala, odobrenja, definiranja subjekta koji se može baviti faktoringom, itd.), kao i propisivanjem nadzora, omogućiti viši stupanj sigurnosti sudionika u poslovima faktoringa, što će rezultirati većim korištenjem istog od gospodarstvenika. Povećanje broja faktora, posebno gospodarskih društava, u uvjetima niske likvidnosti gospodarstva i otežane naplate potraživanja, zahtijevao je propisivanje uvjeta čiji je cilj osiguranje povjerenja u financijski sustav i njegove institucije.

Utjerivanje dugova

Društva za faktoring, navodi se u nacrtu, obvezna su u svom poslovanju poduzimati mjere i radnje propisane u skladu s propisima o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma. Društva su obvezna imati razrađene procedure za otkrivanje i sprečavanje transakcija koje uključuju kriminalne aktivnosti, pranje novca ili aktivnosti koje podržavaju terorizam i poduzimati mjere na utvrđivanju identiteta osoba s kojima ulaze u poslovne odnose.

Metode koje primjenjuju, tvrde upućeni, nemaju ništa zajedničko s reketarsko-nasilničkim imidžem kakav utjerivanje duga ima u javnosti. Obično se počinje pismenom opomenom i zahtjevom za plaćanje duga. Slijede telefonski pozivi koji su kod fizičkih osoba najbolji način postizanja dogovora o plaćanju duga. Samo s pravnim osobama ponekad se dogovara najavljen posjet, uglavnom radi dogovora o načinu otplate.

 

Autor: ePravo