Home Zanimljivosti Više od milijardu KM u prošloj godini za javne nabavke

Više od milijardu KM u prošloj godini za javne nabavke

823
0

Javne ustanove su tokom prošle godine potpisale 11.864 ugovora o javnim nabavkama, vrijednim najmanje 1,1 milijardu KM. Informacije o svakoj nabavci se nalaze u CIN-ovoj bazi koja objedinjuje podatke od početka 2011. do kraja 2015. godine.

Kako bi informacije o javnoj potrošnji učinili dostupnijim za građane, novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) su objedinili podatke iz Službenih novina BiH i portala javnih nabavki u bazu podataka u kojoj se na jednostavan i lako pretraživ način može vidjeti šta su, po kojoj cijeni i od koga ustanove kupovale. U bazi se od ranije nalaze i podaci o ugovorima koji su potpisivani od 2011. do 2015. godine. Baza podataka je dostupna ovdje.

Od 647 ustanova i preduzeća koja su raspisivale tendere tokom prošle godine, najviše je prometovalo Javno preduzeće „Elektroprivreda BiH“ koje je za kupovinu mašina, potrošnog materijala, izvođenje radova te izradu izvještaja i elaborata platilo 151,4 miliona KM. Istovremeno je najviše pojedinačnih ugovora, njih 1508, potpisao Klinički centar Univerziteta u Sarajevu za nabavku potrošnog medicinskog materijala i lijekova.

Ustanove u Bosni i Hercegovini (BiH) su za nabavku goriva tokom godine potrošile 25,6 miliona KM, a za putnička i terenska vozila skoro osam miliona KM.

Ministarstvo odbrane BiH je prošle godine potrošilo 128.341 KM za kupovinu vjerske literature i sitnog inventara za potrebe vjerskih zajednica u ovoj instituciji te za odlazak pojedinaca na hodočašće. Federalno Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će platiti 1,8 miliona KM za trogodišnju nabavku sadnica jagodastog voća i setova za navodnjavanje povratnicima na području Bosne i Hercegovine (BiH).

Najviše novca na javnim nabavkama koje su objavljene u javnim novinama dobile su firme iz Sarajeva – nešto više od 170 miliona maraka, potom iz Banja Luke – skoro 113 miliona maraka pa iz Mostara – skoro 103,5 miliona maraka.

Sistem javnih nabavki u BiH je kreiran prije 12 godina kada je definisano pod kojim uvjetima i na koji način se može trošiti javni novac. Tada su osnovane Agencija za javne nabavke BiH i Ured za razmatranje žalbi BiH, institucije koje su nadležne za praćenje, kontrolu i žalbene postupke tokom javnih nabavki.

 

 

Izvor: CIN