Srijeda, 23 Septembra, 2020
Home Authors Posts by ePravo.ba

ePravo.ba

768 POSTS 0 COMMENTS

Pravilna primjena principa ne bis in idem

0

PRAVILNA PRIMJENA PRINCIPA NE BIS IN IDEM Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine član 4 Obim kriminogene djelatnosti je od odlučnog značaja za pravilnu primjenu principa ne bis in idem. Obrazloženje: "U konkretnom slučaju obim kriminogene djelatnosti ogleda se kroz broj pojedinačnih poduzetih radnji, količinu oborene drvne mase koja je ujedno i bitno obilježje djela, te visinu pričinjene štete, a što...

Specijalna licitacija

0

SPECIJALNA LICITACIJA Zakon o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima član 33 stav 1 tačka 4) Specijalna licitacija je jedna od metoda privatizacije putem koje prodavac postepeno snižava početnu cijenu dok ne dobije prvu ponudu. Obrazloženje: "Posebnu pažnju, a kako to proizilazi iz obrazloženja pobijane presude prvostepeni sud je posvetio analizi dokaza u vezi sa tezom optužbe da su optuženi G. S. i M....

Pausalne tvrdnje kao osnov za pobijanje presude

0

PAUŠALNE TVRDNjE KAO OSNOV ZA POBIJANjE PRESUDE Zakon o krivičnom postupku član 311 stav 2 Žalbom se presuda neosnovo pobija zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka paušalnim tvrdnjama da postupanje predsjednika vijeća može biti od uticaja na zakonito i pravilno donošenje presude. Obrazloženje: "U žalbi se ističe da je obrazloženje pobijane presude nerazumljivo i protivrječno iz razloga što se izrekom pobijane presude optuženi...

Nerazumljivost i protivrijecnost izreke presude

0

NERAZUMLjIVOST I PROTIVRJEČNOST IZREKE PRESUDE Zakon o krivičnom postupku član 311 stav 1 tačka j) Samo u situaciji kada nedostaje bilo kakvo obrazloženje odluka sadržanih u izreci presude ili u slučaju potpunog izostanka obrazloženja u vezi sa odlučnim činjenicama, može se govoriti o bitnoj povredi odredaba krivičnog postupka iz člana 311. stav 1. tačka j) ZKP. Obrazloženje: "Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz...

Rad od kuce u vrijeme vanredne situacije izazvane koronavirusom

0

RAD OD KUĆE U VRIJEME VANREDNE SITUACIJE IZAZVANE KORONAVIRUSOM (COVID-19) Zakon o radu član 26 Poslodavac koji želi da ugovori povremeni ili stalni rad radnika kod kuće ili u drugom prostoru koji osigura radnik dužan je da radniku ponudi otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu, međutim, imajući u vidu globalnu pandemiju koronavirusa (COVID-19), poslodavac ove mjere može sprovesti na drugačiji način,...

Ostvarivanje prava na naknadu place za vrijeme globalne pandemije koronavirusa

0

OSTVARIVANjE PRAVA NA NAKNADU PLAĆE ZA VRIJEME GLOBALNE PANDEMIJE NOVOG KORONAVIRUSA (COVID-19) Zakon o radu član 81 stav 3 Pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo zbog okolnosti za koje radnik nije kriv, kao što je to slučaj sa globalnom pandemijom novog koronavirusa (COVID-19), radnik ostvaruje u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o...

Evidentiranje odsustva roditelja mldb djeteta za vrijeme trajanja stanja nesrece izazvane korona virusom

0

EVIDENTIRANjE ODSUSTVA RODITELjA MALODOBNOG DJETETA ZA VRIJEME TRAJANjA STANjA NESREĆE IZAZVANE KORONAVIRUSOM Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu član 8 Poslodavac koji u skladu sa preporukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine datim u cilju preveniranja širenja virusa COVID-19 omogući odsustvo radniku - roditelju malodobnog djeteta do desete godine, dužan je da to navede...

Zakon o radnim odnosima u državnim organima Republike Srpske

0

ZAKON O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA ("Sl. glasnik RS", br. 11/1994, 6/1997, 16/2002 - dr. zakon, 96/2003, 118/2008 - dr. zakon i 43/2010 - dr. zakon) I - OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnih odnosa lica zaposlenih u ministarstvima, posebnim organizacijama, sudovima, javnim tužilaštvima, javnom pravobranilaštvu, organima za prekršaje i u službama Narodne skupštine,...