Home Zanimljivosti Izvještaj Svjetske banke: Nizak nivo zaduženosti BiH u odnosu na susjede

Izvještaj Svjetske banke: Nizak nivo zaduženosti BiH u odnosu na susjede

801
0

U 2015. godini javni dug Bosne i Hercegovine iznosio je 39,5 posto od ukupnog BDP – bruto društvenog proizvoda. U 2016. godini će on neznatno porasti na 41,4 posto, a u 2017. godini na 42 posto BDP-a.

Samo su Kosovo i Makedonija manje zaduženi od BiH. Kosovo jer nije imalo priliku za kreditne aranžmane, a Makedonija je iza BiH tek jedan procenat po visini javnog duga. U izvještaju Svjetske banke se navodi visina javnog duga u odnosu na BDP ali i projekcija dugova u ovoj godini i na kraju sljedeće 2017. godine.

U Crnoj Gori visina duga u odnosu na BDP će u 2016. godini biti 72,3 posto BDP-a a u 2017. još više – 76,4 posto, što je vrlo upozoravajuće.

U Srbiji je visina javnog duga iznosila 69,5 posto od BDP-a. Pretpostavlja se da će u ovoj godini javni dug dostiči 73,2 posto od BDP-a, a u sljedećoj 73,3 posto od BDP-a. To je strahovito visok javni dug sa kojim se država vrlo teško može izvući na zelenu granu.

Nakon Srbije i Crne Gore Albanija je treća po visini javnog duga u državama jugoistočne Evrope: U 2015. godini 67,8 procenata BDP-a, u ovoj godini će imati 65,8 posto, a u idućoj 62,9 procenata. Dakle, dug Albanije će se smanjiti za gotovo pet procenata.

Sve u svemu BiH je umjereno zadužena država. Potreban joj je hitan razvoj privrede i neka vrsta ozbiljne reforme da bi se stvari pokrenule sa mrtve tačke.